ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με μοναδικό θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2006 και σύμφωνα με το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έγινε την Τετάρτη (27/6) η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός είπε ότι το 2006 ήταν παραγωγική χρονιά για το Δήμο, παρά τα γνωστά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας. Τόνισε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση πολλών και σημαντικών έργων και ότι ολοκληρώθηκαν έργα τα οποία ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτήρισε πρωτόγνωρο σε μέγεθος το έργο που υλοποίησε η Δημοτική Αρχή και συνολικά ο προϋπολογισμός του την τετραετία 2003-06 ανέρχεται στα 34 εκ. ευρώ., λέγοντας ότι αυτό αποτελεί πραγματικό άθλο σε σχέση με το μέγεθος και τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου, το προσωπικό καλύπτει μόνο το 49% των οργανικών θέσεων που προβλέπει ο Οργανισμός του Δήμου.

Ο κ. Καραμπατζός αναφέρθηκε στους στόχους και τις προτεραιότητες του 2006, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότεροι από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σήμερα σε στάδιο υλοποίησης. Παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν τη Διοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου (οικονομικά στοιχεία, έργα, μελέτες κλπ. ), τονίζοντας ότι τα στελέχη και το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, καταβάλλουν τιτάνια προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των έργων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νάουσας είναι ο μόνος ο οποίος υλοποιεί δύσκολα έργα του Γ΄ Κ.Π.Σ. όπως π.χ. η Ανάπλαση της Αράπιτσας.

Ο Δήμαρχος, παρουσίασε συνοπτικά τα σημαντικότερα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς και τις πρωτοβουλίες της Δημ. Αρχής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Είπε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει τα μέτρα ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη Νάουσα που εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης το Φεβρουάριο του 2006, και μέχρι σήμερα, με εξαίρεση ορισμένες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, που και αυτές δεν ικανοποιούν τους απολυμένους, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί.

Κλείνοντας, ο κ. Καραμπατζός παρουσίασε τους άξονες προτεραιότητες και τους αναπτυξιακούς στόχους για την υλοποίηση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας ότι, «θέλουμε τη συνεργασία με όλους, όπως και την καλόπιστη κριτική. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε λέμε πως τα ξέρουμε όλα. Κάνουμε και λάθη, αυτό είναι ανθρώπινο. Τα λάθη αυτά, όμως, δεν γίνονται με πρόθεση ή για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα ή πρόσωπα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε άλματα, δεν θα αφήσουμε τη Νάουσα στις παλιές αντιλήψεις και τις νοοτροπίες, αλλά με μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες, αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που διαθέτει η Νάουσα και οι Ναουσαίοι».

Κυριότερα αποσπάσματα από την Εισήγηση του Δημάρχου κ. Αν. Καραμπατζού

«Το 2006 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ήταν, όμως, και μια παραγωγική χρονιά για το Δήμο μας. Ήταν δύσκολη γιατί, συνεχίστηκε η ίδια κατάσταση, που υπήρχε το διάστημα 2003-05, όπου ο Δήμος μας, και γενικά όλοι οι Δήμοι της χώρας, δεν είχαμε καμία χρηματική ενίσχυση από την πολιτεία, μετά την κατάργηση του προγράμματος Ε.Π.Τ.Α. Μόνο από το πρόγραμμα «Θησέας» είχαμε ενίσχυση των έργων του Δήμου μας.

Ήταν και παραγωγική χρονιά, γιατί το 2006 υλοποιήθηκαν και ξεκίνησαν μεγάλα και σημαντικά έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το Γ΄Κ.Π.Σ και από εθνικούς πόρους (Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας), πολλά από τα οποία σήμερα βρίσκονται σε προχωρημένη φάση υλοποίησης (π.χ. τα έργα Ανάπλασης της Αράπιτσας). Συνολικά το 2006, καταγράφηκε για τα δεδομένα του Δήμου μας, πρωτόγνωρο σε μέγεθος έργο, το οποίο υλοποιήθηκε την τετραετία 2003-2006. Αυτό αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου. Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη των έργων που έγιναν ή ξεκίνησαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια - ανέρχεται σε 34 εκ. ευρώ. (έναντι 8,5 εκ. της τετραετίας 1999-2002, και 6,7 εκ. ευρώ της τετραετίας 1995-1998, παρουσιάζοντας συγκριτικά αύξηση 400% και 507,46 % αντίστοιχα). Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής, μεθοδικής και οργανωμένης δουλειάς που γίνεται από το Δήμαρχο, τους συνεργάτες και τα στελέχη του Δήμου μας.

Και αυτό ενώ από τις 205 οργανικές θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός του Δήμου, καλύπτονται μόνο οι 101, δηλαδή υπάρχουν 104 κενές.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ ειδικότερα και αναλυτικά στα έργα του 2006.

Ωστόσο, πρώτα θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ επιγραμματικά στις προτεραιότητες και τους στόχους, που θέσαμε το 2006.

Στόχοι και προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2006.

1. Προώθηση της διαδικασίας αξιοποίησης του Δημοτικού Δάσους με το θεσμό των Σ.Δ.Ι.Τ.

2. Υλοποίηση των έργων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπλασης της Αράπιτσας.

3. Ολοκλήρωση των έργων του Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατ. Βερμίου και LEADER PLUS.

4. Υλοποίηση των έργων του προγράμματος «Θησέας»

5. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου (Ευρυζωνικό Δίκτυο και G.I.S.)

6. Παρεμβάσεις και έργα για τη βελτίωση των υποδομών στη Νάουσα και τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

7. Πρωτοβουλίες και δράσεις του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία.

8. Διεκδίκηση από την Κεντρική Εξουσία αιτημάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση των υποδομών και την αναστροφή της φθίνουσας πορείας της τοπικής οικονομίας.

9. Διεκδίκηση από το ΥΠΕΘΑ, της παραχώρησης ολόκληρου του Στρατοπέδου «Μίγγα».

10. Εκπόνηση και υποβολή του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας.

Όπως, εύκολα διαπιστώνεται, πολλοί από τους πιο πάνω στόχους έχουν υλοποιηθεί μέσα στο 2006, και άλλοι σήμερα - στο α΄ εξάμηνο του 2007 - βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης.

Στο σημείο αυτό, όπως προβλέπει ο Κώδικας, θα αναφερθώ συνοπτικά σε στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, τα οποία αφορούν τη Διοίκηση και τα Οικονομικά του Δήμου για το έτος 2006. Ήδη σας έχει διανεμηθεί το τεύχος του Απολογισμού στο οποίο υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία ανά τομέα, Διεύθυνση και Υπηρεσία.

Δημοτικό Συμβούλιο και Δημαρχιακή Επιτροπή:

Κατά το 2006 το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε: 17 συνεδριάσεις και πήρε 307 αποφάσεις για θέματα που απασχόλησαν το Δήμο μας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή πραγματοποίησε 29 συνεδριάσεις και πήρε 230 αποφάσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.):

Σημαντικό είναι το έργο που προσφέρει του Κ.Ε.Π. του Δήμου μας.

Συνολικά το 2006, διεκπεραίωσε εκατοντάδες διοικητικές πράξεις, οι οποίες αναλύονται στο σχετικό πίνακα που υπάρχει στο τεύχος του Απολογισμού.

Οικονομικά Στοιχεία 2006:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2006 προέβλεπε έσοδα/έξοδα: 10.869.395 €

Η τελική διαμόρφωση των εσόδων / εξόδων του 2006 είναι:

Έσοδα Βεβαιωθέντα: 10.812.481,42 €

Έσοδα Εισπραχθέντα: 9.973.218,54 €

Εισπρακτέα Υπόλοιπα: 835.582,88 €

Έξοδα Ενταλθέντα: 9.033.081,84 €

Έξοδα Πληρωθέντα: 9.033.081,84 €

Αναλυτικά τα έσοδα, έξοδα και οι δαπάνες του 2006, εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Οικονομικές Ενισχύσεις:

Συλλόγων και Σωματείων:

Οι οικονομικές ενισχύσεις οι οποίες δόθηκαν το 2006 από το Δήμο σε Συλλόγους και Σωματεία της Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 47.500 €

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοτικές επιχειρήσεις:

Το 2006 οι οικονομικές ενισχύσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Δ.Ε. ανήλθαν συνολικά σε 1.996.619,88 € (και εμφανίζονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα)

Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας:

Σημαντικό ήταν το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας, παρά το γνωστό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού:

Έτσι, το 2006:

Βεβαιώθηκαν 944 παραβάσεις σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και σε χώρους απαγορευμένης στάθμευσης.

Εισπράχθηκαν 47.103 € από τέλη Λαϊκής αγοράς.

Έσοδα από βεβαιώσεις παραβάσεων (Δημοτικής Αστ. & Τροχαίας) και από κάρτες στάθμευσης 60.354 €.

Εκπαιδεύτηκαν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 498 παιδιά.

Δόθηκαν 205 βεβαιώσεις σε αμπελοκαλλιεργητές.

Περάστηκαν 115 νέες πινακίδες οδοσήμανσης και 15 μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια).

Ειδοποιήσεις σε 40 εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Αποστολή 500 ειδοποιήσεων σε παραβάτες στάθμευσης με συνολικό ποσό προστίμων περίπου 32.000 €.

Τεχνική Υπηρεσία

Μελέτες και Κατασκευή έργων του 2006

Το 2006, ο Δήμος μας και η Τεχνική Υπηρεσία εκπόνησε 43 μελέτες για έργα που εκτελέστηκαν, συνολικού προϋπολογισμού 7.020.713,42€

Βέβαια, Ορισμένα από αυτά τα έργα είναι συνεχιζόμενα. (Βλ. αναλυτικά το σχετικό πίνακα εκτελεσθέντων έργων 2006).

Έργα χρηματοδοτούμενα από Προγράμματα (Τρίτους)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου (Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατ. Βερμίου, Ανάπλαση Αράπιτσας, LEADER, «Θησέας» κλπ.) τα οποία ξεκίνησαν, υλοποιήθηκαν και συνεχίζονται, ανέρχεται στο ποσό των 5.257.825,29 €

Στους σχετικούς πίνακες, αναφέρονται αναλυτικά τα έργα, η πηγή χρηματοδότησης και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης Αράπιτσας.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και δύσκολο έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκ. ευρώ.

Δεσμεύθηκα ότι τα έργα της Αράπιτσας θα ξεκινούσαν το 2006.

Θέλω να τονίσω ότι, οι συνεργάτες μου και εγώ, βάλαμε στοίχημα ότι το έργο της Αράπιτσας θα το ξεκινούσαμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που καθόριζε η Περιφέρεια και θα το υλοποιήσουμε σωστά. Και αυτό έγινε το 2006. Έτσι, σήμερα, και τα 12 έργα της Αράπιτσας βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη Ολοκληρωθεί (Πέτρινο κτίριο της «Βέτλανς», ΠΙΚΠΑ, Υδροηλεκτρικός κλπ.)

Αποδείξαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα ότι μπορούμε να υλοποιούμε μεγάλα και δύσκολα έργα. Γι’ αυτό σήμερα η Αράπιτσα έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο.

Και όλα αυτά δεν έγιναν, βέβαια, με αυτόματο πιλότο, ούτε με μαγικό ραβδί. Δουλέψαμε μεθοδικά, συντονισμένα και αποτελεσματικά για να ξεπεραστούν τα σύνθετα γραφειοκρατικά προβλήματα. Αρκεί να επαναλάβω ότι εκτός από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος μας είναι ο μόνος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία που υλοποιεί Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπλασης, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του Γ΄Κ.Π.Σ. Και μάλιστα, για να μπορέσει το έργο να ξεκινήσει ως δήμος καταβάλλαμε πάνω από 600.000 ευρώ μόνο σε μελέτες. Για αυτήν την υλοποίηση του προγράμματος της Αράπιτσας, που είναι χωρίς αμφιβολία, πολύ μεγάλη επιτυχία του Δήμου μας, θέλω και από το βήμα αυτό να τονίσω, τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν και την καθοριστική συμβολή των συνεργατών μου. (Της Αντιδημάρχου κας. Ίλιας Ιωσηφίδου, του Γεν. Γραμματέα του Δήμου κ. Γ. Αδαμίδη, των Στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και το προσωπικό του Δήμου μας).

Τα 12 έργα της Αράπιτσας είναι

1 Τεχνική στήριξη Επιχειρησιακού σχεδίου ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ

88.041

2 Αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου ΠΙΚΠΑ 264.123,00

3 Κτίριο διοίκησης και διαχείρισης του έργου (με προσθήκη τουριστικού περιπτέρου) στη ΒΕΤΛΑΝΣ και δημιουργία εκθεσιακού χώρου 326.000,00

4 Επεμβάσεις στο δίκτυο πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού ΑΡΑΠΙΤΣΑ 1.225.000,00

5 Διαμορφώσεις φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού ΑΡΑΠΙΤΣΑ

772.000,00

6 Διαμορφώσεις στην περιοχή του Δημ. Πάρκου και στον υπαίθριο χώρο του π. Βιομ. Συγκ. Βέτλανς 143.552,00

7 Επεμβάσεις στην περιοχή του Ι. Ν. Αγίων Πάντων και Υπαπαντής 76.082,00

8 Επεμβάσεις στο κτίριο του ΚΑΠΗ 29.347,00

9 Αναστήλωση και επανάχρηση διατ. Κτιρίου Υδρόμυλου Μάκη, ιδιοκτ. Συλλόγου Γενίτσαροι και Μπούλες 299.800,00

10 Δράση συμβουλευτικής στήριξης σε ανέργους άνδρες και γυναίκες, καθώς και σε ΑΜΕΑ στην περιοχή της ολοκληρωμένης παρέμβασης 235.000

11 Κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων- μεταναστών) με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας 72.500

- Επιμόρφωση στελεχών διοίκησης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 72.500

- Κατάρτιση στελεχών προβολής του παραδοσιακού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής 72.500

- Κατάρτιση εργατοτεχνιτών για αναπλάσεις περιοχών 72.500

12 Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης και δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης του σχεδίου ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης της περιοχής Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας

208.910

Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατολικού Βερμίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 761.240 ευρώ και χρηματοδοτούνται 100% από το Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας. Τα έργα αυτά είναι:

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Οικισμού Αρκοχωρίου (μελέτη): 21.240 €

Αξιοποίηση και ανάδειξη Οικισμού Αρκοχωρίου: 385.000 €

Υδατοδεξαμενή Αγίου Παύλου: 235.000 €

Διαμόρφωση Πηγών Αγίου Παύλου: 60.000 €

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα: 60.000 €

Τα έργα αυτά ξεκίνησαν το 2004 και 2005 και ολοκληρώθηκαν το 2006, ενώ σήμερα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης το έργο ανάπλασης του παραδοσιακού οικισμού στο Δημ. Διαμέρισμα Αρκοχωρίου.

Έργα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader plus

Ο προϋπολογισμός των έργων του Leader plus, ανέρχεται σε 208.501 ευρώ και περιλαμβάνει τα έργα:

Τη σήμανση αξιοθεάτων (88.000 ευρώ),

Την αποκατάσταση του κελύφους του Υδρόμυλου Ράιου (101.000 ευρώ)

Την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Δημοτικών μας Διαμερισμάτων (20.000).

Τα έργα, αυτά, ξεκίνησαν το 2005 και όλα ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2006.

Πρόγραμμα «Θησέας»

Όπως, ανέφερα και στην αρχή το πρόγραμμα «Θησέας» είναι το νέο πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αντικατέστησε το Ε.Π.Τ.Α. και η εφαρμογή του ξεκίνησε στα τέλη του 2005. Με ετοιμότητα και έγκαιρα υποβάλλαμε ως Δήμος ολοκληρωμένες προτάσεις και τελικά εγκρίθηκαν για την περίοδο 2005-2009, 40 έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ.Από τα έργα του «Θησέα», αρκετά έχουν υλοποιηθεί το 2005 και το 2006 έργα, ενώ άλλα συνεχίζονται το 2007 τηρώντας το εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Είναι έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση των υποδομών του Δήμου μας. Και επειδή η βασική αρχή μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων, αποφασίσαμε το 43% των χρηματοδοτήσεων να δοθεί στα τέσσερα δημοτικά μας διαμερίσματα.

Το 2006, από το πρόγραμμα «Θησέας» χρηματοδοτήθηκαν και έγιναν έργα συνολικού προϋπολογισμού 167.000 €, και είναι:

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ 37.000

2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 40.000

3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 30.000

4 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 10.000

5 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Δ.Δ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ 50.000

Πολιτιστικές Υποδομές

Επανάχρηση του Διατηρητέου Κτιρίου «Κόκκινου»- δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Πολιτιστικών και Τουριστικών Δραστηριοτήτων- Στέγαση συλλογής «Σιμανίκα».

Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκε το έργο επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου «Κόκκινου», όπου δημιουργήθηκε το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτιστικών και Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και βρίσκεται η συλλογή «Σιμανίκα». Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινήσαμε το 2004, και ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 300.000 ευρώ, περίπου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο με τις προσεγμένες εργασίες που έγιναν ανέδειξε την αξιόλογη αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου «Κόκκινου». Επίσης, οι χώροι του κτιρίου εξοπλίστηκαν με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμού, συστήματα ήχου και προβολής, ενώ διαμορφώθηκαν στον όροφο ειδικοί χώροι όπου φυλάσσεται η μεγάλη συλλογή «Σιμανίκα» με αξιόλογους και σπάνιους δίσκους μουσικής και βιβλίων. Για ένα τμήμα της μεγάλης συλλογής «Σιμανίκα», ξεκίνησαν από πέρσι οι εργασίες ταξινόμησης, επεξεργασίας και ψηφιοποίησης.

Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους:

Το Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, το οποίο εγκαινιάστηκε εφέτος, είναι ένα μεγάλο έργο «ορόσημο» για τη Νάουσα, το οποίο έγινε με δωρεά στο Δήμο του αείμνηστου ευεργέτη της πόλης Χρήστου Λαναρά και της οικογένειάς του. Ένα έργο που ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 3 εκ. ευρώ. Όπως γνωρίζετε, η κατασκευή του έργου ξεκίνησε, πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2005. Το 2006 ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες από τις εργασίες (κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικές κλπ.) και το φθινόπωρο, από συνεργεία τα Δήμου ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο καθώς, η κατασκευή του πεζόδρομου που συνδέει το χώρο στάθμευσης (πάρκιν) με το Πολιτιστικό Κέντρο.

Εκπαιδευτικές Υποδομές-Σχολικά κτίρια

Το 2006, υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ως συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων οι οποίες έγιναν την περίοδο 2003-2005 (αυλές σχολείων, νέες αίθουσες ενιαίων λυκείων, 3ο και 9ο νηπιαγωγείο κλπ.).

Από τις παρεμβάσεις, που έγιναν το 2006, αναφέρω επιγραμματικά:

Τη διαμόρφωση-κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας στο κτίριο «Λόγγου-Τουρπάλη» για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Την κατασκευή 4 νέων αιθουσών διδασκαλίας Νέες αίθουσες διδασκαλίες στο 6ο-10ο Δημ. Σχολείο.

Αντικατάσταση στέγης Αμιάντου με κεραμοσκεπή στο 7ο Δημ. Σχολείο.

Ολοκλήρωση των εργασιών στο προκατασκευασμένο Νηπιαγωγείο Ροδοχωρίου.

Συντήρηση των σχολικών κτιρίων (π.χ. εργασίες ευπρεπισμού-βάψιμο στο 1ο Δημ. Σχολείο, συντήρηση τοιχείου-περίφραξης στο 3ο Δημ. Σχολείο κλπ.).

Ασφαλώς, υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις, άλλωστε η εκπαίδευση και η λειτουργία των σχολείων είναι μια συνεχής διαδικασία και δημιουργεί όπως είναι φυσικό ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων. Σ’ αυτές τις ανάγκες, η Δημοτική Αρχή με τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει ανταποκρίνεται όσο γίνεται καλύτερα.

Αθλητικές Υποδομές

Η βελτίωση και η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας, όπως έχουμε πει αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή έναν από τους άξονες προτεραιότητας, ο οποίος συνδέεται με το στόχο δημιουργίας των κατάλληλων αθλητικών υποδομών, ώστε η Νάουσα και η ευρύτερη περιοχή της να είναι ένα σύγχρονο Πανελλήνιο Κέντρο Προετοιμασίας Ομάδων και ανάπτυξης του Αθλητικού Τουρισμού.

Για το σκοπό αυτό, από το 2003 ξεκινήσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις, ώστε σήμερα οι αθλητικές υποδομές της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, να έχουν εκσυγχρονιστεί σε σημαντικά (τοποθέτηση συνθετικού τάπητα-ταρτάν και πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Στάδιο, έναρξη κατασκευής του Κλειστού Κολυμβητηρίου στον Άγιο Νικόλαο, εργασίες συντήρησης του γηπέδου και τοποθέτηση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στα Πηγάδια, κατασκευή 4ου γηπέδου τένις στον Άγιο Νικόλαο, κατασκευή του αθλητικού κέντρου στον «Κούκο» κ.λ.π.)

Το 2006 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο έγιναν τα έργα:

Ολοκλήρωση της τοποθέτησης ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό στάδιο (διάδρομος αλμάτων και ρήψεων)

Έγιναν εργασίες και προμήθειες υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού του Δ.Α.Κ. (27.000 ευρώ).

Αποκατάσταση της στέγης στο Κλειστό Γυμναστήριο (21.717 ευρώ).

Επίσης, το 2006 ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή «Παναγιωπούλας», έγινε συντήρηση του χλοοτάπητα στο βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ, και στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Νικολάου, καθώς και η τοποθέτηση προβολέων στο Γήπεδο Ροδοχωρίου και Στενημάχου

Πρώτος στόχος μας στον τομέα των αθλητικών υποδομών ήταν και παραμένει η ολοκλήρωση του Κολυμβητηρίου. Ένα έργο που ξεκινήσαμε το 2003 - και θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2004 - ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες πιέσεις μας προς την Γ.Γ.Α. το έργο προχωράει με αργούς ρυθμούς, εξαιτίας της καθυστέρησης που υπάρχει στην ομαλή χρηματοδότηση. Το 2006 το έργο προχώρησε στο 70%. Και από το βήμα αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η πολιτεία-η Κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση του έργου (περίπου 1 εκ. ευρώ) ώστε το έργο αυτό που είναι «όνειρο των Ναουσαίων» από την εποχή του Βαϊνανίδη, επιτέλους, να ολοκληρωθεί.

Έργα Οδοποιίας

Στον τομέα της οδοποιίας το 2006 έγιναν χρήσιμα έργα και αναγκαίες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους της πόλης και των Δημ. Διαμερισμάτων.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ο Δρόμος Ροδοχωρίου-Μεταμόρφωσης μήκους 3 χλμ. προϋπολογισμού 250.000 ευρώ (ΣΑΤΑ), η ασφαλτόστρωση του δρόμου στην περιοχή «Λεπτοκαρυά» (45.000 ευρώ), ασφαλτόστρωση του δρόμου Νοσοκομείου-Μεγ. Αλεξάνδρου κλπ. (100.000 ευρώ) κ.ά. Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Ποιότητας ζωής

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας είναι τομέας στον οποίο και το 2006, υλοποιήσαμε μια σειρά από παρεμβάσεις για έργα στη Νάουσα και τα δημοτικά διαμερίσματα. Έτσι, σε πολλές περιοχές τόσο στο Κέντρο της πόλης, αλλά και σε γειτονιές (περιφερειακά) έγιναν παρεμβάσεις καθαρισμού-ευπρεπισμού που βελτίωσαν αισθητικά την εικόνα της πόλης αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών (όπως περιοχές: Κεραμοποιείου, συνοικισμού, Αγίου Θεολόγου, αγωγός περιοχή «Αραμπούνι»-Αη Λιά κλπ.). Επίσης, το 2006 έγιναν εργασίες για την ενίσχυση και τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ηλεκτροφωτισμός οδός Ελ. Βενιζέλου, περιοχή «Μένη», τοποθέτηση πεζοφάναρου στο «Φόρο»-Πανεπιστήμιο κλπ.).

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Ιδιαίτερα, θέλω να αναφερθώ στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης το οποίο ξεκινήσαμε ως Δήμος σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. και τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ημαθίας, τον περασμένο Μάρτιο του 2006.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης, με την τοποθέτηση ειδικών κάδων και τη θετική ανταπόκριση των συμπολιτών μας (παρά τα μεμονωμένα προβλήματα που λογικό είναι να υπάρχουν), έδωσε θετικά αποτελέσματα. Έτσι, μέχρι σήμερα, πάνω από 500 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί κλπ.) οδηγήθηκαν στη Μονάδα Ανακύκλωσης, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση του χώρου συγκέντρωσης απορριμμάτων (χωματερή) του Δήμου μας, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Το 2006, σημαντικό ήταν το έργο που υλοποιήθηκε από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Και αυτό ήταν απόρροια της αποτελεσματικότητας των Δ.Σ. και βέβαια του προσωπικού, τους οποίους θέλω και από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω.

Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία

Το 2006, πήραμε αποφάσεις και προχωρήσαμε σε πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία.

Αξίζει να αναφέρω ορισμένες από αυτές (σε διάφορους τομείς):

1. Παραχωρήσαμε τμήμα της «ΒΕΤΛΑΝΣ», για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου, ώστε να ενταχθεί στο Δ΄Κ.Π.Σ. μέχρι το 2013. Το υπόλοιπο τμήμα, θα διατεθεί δωρεάν για τη στέγαση όλων των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της πόλης (Ιανουάριος 2006)

2. Αναλάβαμε πρωτοβουλία για τη διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Ανθεμίων και τη μελέτη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας, το Σεπτέμβριο παρουσιάσαμε τη σχετική μελέτη (Σεπτέμβριος 2006)

3. Διοργανώσαμε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ορεινής Ποδηλασίας, με στόχο να γίνει ετήσιος θεσμός και το 2005, τον Διεθνή Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας (Μάιος 2006)

4. Διοργανώσαμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Παίδων, με τη συμμετοχή αθλητών από οκτώ χώρες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006)

5. Οργανώσαμε, όπως κάθε χρόνο, την εθελοντική συμμετοχή των δημοτών στον καθαρισμό της πόλης στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (Ιούνιος 2006)

6. Διοργανώσαμε την ημερίδα για τη Βιολογική Γεωργία (Ιούνιος 2006),

7. Πρωτοβουλία για ενιαίο εορτασμό, μετά από 40 χρόνια, του προστάτη των Αγροτών Αγίου Τρύφωνα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της πόλης, η οποία ξεκίνησε το 2005 συνεχίστηκε το 2006, όπως και εφέτος (Φεβρουάριος 2006).

8. Προχωρήσαμε και το 2006, στην ενίσχυση του στόλου οχημάτων του Δήμου μας με αγορά φορτηγού (Μάρτιος 2006).

9. Διεκδίκηση και έγκριση προγράμματος για την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας «ΕΡΓΑΝΗ» (Μάιος 2006)

10. Συμμετοχή του Δήμου ως ιδρυτικό μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια (Μάιος 2006).

Προτεραιότητες-στόχοι και δράσεις για τη νέα σύγχρονη και ανθρώπινη Νάουσα-πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Προτεραιότητά μας, είναι η ποιότητα ζωής, τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα το πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για αυτό σταθερά συνεχίζουμε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η αξιοποίηση του Δημοτικού Δάσους, μέσα από το θεσμό των Σ.Δ.Ι.Τ. είναι πρώτος αναπτυξιακός στόχος, ώστε να γίνουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, το οποίο έγκαιρα σχεδιάσαμε και υποβάλλαμε στο Υπ. Οικονομίας, στις 30/11/06 και μάλιστα είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με σημαντικά έργα για το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Είναι, όμως, και αποτέλεσμα της ουσιαστικής συνεργασίας που είχαμε με 19 φορείς και συλλόγους και οφείλει η Κεντρική Διοίκηση να στηρίξει και να αποδείξει την πολιτική βούληση να βοηθήσει τη Νάουσα. Η ένταξη έργων στο Δ΄Κ.Π.Σ, είναι στόχος πρώτης προτεραιότητας. Ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία προγραμματισμού, αλλά και την προετοιμασία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να αποκτήσουν τη διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται (πιστοποίηση υπηρεσιών με ISO). Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών και το GIS είναι έργα τα οποία άμεσα πρόκειται να υλοποιήσουμε και αποτελούν τα εργαλεία για την ανάπτυξη του τόπου και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Η κατασκευή του υπόγειου Πάρκιν (400 θέσεων περίπου) στην Πλ. Καρατάσου είναι μεγάλο έργο, ήδη έχουμε πάρει τις αποφάσεις και έχουμε υποβάλλει τις σχετικές μελέτες. Με τη δημιουργία, θα επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο πρόβλημα κυκλοφορίας και στάθμευσης κυρίως στο κέντρο της πόλης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους, είναι ένα έργο που επόμενα χρόνια θα συμβάλλει σημαντικά στην πορεία ανάπτυξης της πόλης. Ακόμη, διεκδικούμε την ίδρυση Διεθνούς Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Η αξιοποίηση του Στρατοπέδου «Μίγγα», με την ολοκλήρωση της παραχώρησης της έκτασης των 14 στρεμμάτων από το ΥΠΕΘΑ στο Δήμο, είναι στόχος μας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη με την υλοποίηση δράσεων και έργων.

Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Σκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα και η σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό στον κόμβο Κουλούρας, αποτελεί στόχο μας για τον όποιο πρόσφατα (16/5), αναλάβαμε κοινή πρωτοβουλία με τους 10 Δήμαρχους και τους 2 Νομάρχες, ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και να ενταχθεί το τμήμα Πατρίδα-κόμβος Κουλούρας στο Δ΄Κ.Π.Σ.

Επίσης, το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Οργανισμού Βερμίου», σε συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους, αλλά και τους Δήμους των Νομών Πέλλας και Κοζάνης.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies