ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (11/6) το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για τη θετική εξέλιξη στο ζήτημα της παραχώρησης του Στρατοπέδου «Μίγγα» στο Δήμο Νάουσας. Συγκεκριμένα, ο κ. Καραμπατζός είπε ότι το αίτημα για τη δωρεάν παραχώρηση του στρατοπέδου στο Δήμο Νάουσας υποβλήθηκε από τη Δημ. Αρχή πριν από 4 χρόνια και ότι αρχικά το Υπ. Εθν. Άμυνας και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΘΑ πρότεινε την παραχώρηση του 50% της συνολικής έκτασης των 15 στρεμμάτων στο Δήμο για κοινωφελείς χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 50% θα παρέμεινε στο ΥΠΕΘΑ. Ωστόσο, με νέο αίτημα το οποίο υπέβαλλε ο Δήμαρχος με επιστολή του στον Υφ. Εθν. Άμυνας κ. Λαμπρόπουλο το Μάιο του 2006 (αριθμ. πρωτ. 1951/18-5-07) ζητούσε την παραχώρηση του 100% του στρατοπέδου επισημαίνοντας ότι, πρώτον υπάρχει ηθικός λόγος να δοθεί το στρατόπεδο στο Δήμο, γιατί η έκταση των 15 στρεμμάτων είναι Δημοτική και παραχωρήθηκε το 1956 στο Υπουργείο επί Δημαρχίας Αλ. Χωνού, σε μια εποχή όπου υπήρχαν άλλα δεδομένα και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της Νάουσας, και δεύτερον, ότι η έκταση βρίσκεται κοντά στο Άλσος Αγίου Νικολάου, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και με την παραχώρηση του θα καταστεί εφικτή η αξιοποίησή του από το Δήμο. Το ΥΠΕΘΑ έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου- με τη συμβολή και των βουλευτών κ.κ. Μιχ. Χαλκίδη και Ηλ. Φωτιάδη- και σύμφωνα με το έγγραφό του προωθεί άμεσα τη διαδικασία παραχώρησης δωρεάν ολόκληρου του στρατοπέδου, εντάσσοντας το Στρατόπεδο «Μίγγα» στην ειδική κατάσταση του ΥΠΕΘΑ και διαγράφοντάς το από την παλαιότερη η οποία προέβλεπε τη μερική απόδοσή του (κατά 50%) στο Δήμο Νάουσας. Ο κ. Καραμπατζός χαρακτήρισε την εξέλιξη πολύ σημαντική, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης ο Δήμος αποκτά μια σημαντική έκταση όπου μπορούν να προωθηθούν παρεμβάσεις για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του άλσους Αγίου Νικολάου.

Επίσης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για τη θετική εξέλιξη της διατηρητέας οικίας Χατζημαλούση (η οποία κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα) και για τη διάθεση που εξέφρασαν οι δύο αδελφές Ελισάβετ και Μαρία Χατζημαλούση, να παραχωρήσουν δωρεάν την οικία του πρώτου Δημάρχου Νάουσας Χατζηκωνσταντίνου Μαλούση στο Δήμο Νάουσας. Ο κ. Καραμπατζός, εξήρε την πράξη των δύο κυριών, με τις οποίες έχει συναντηθεί και επισκεφθεί το κτίριο και ότι υπάρχει συνεργασία για να γίνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο συμβολαιογραφικές πράξεις, ώστε να προωθηθεί η αποδοχή της δωρεάς, με σκοπό αρχικά να γίνει η αποκατάσταση-συντήρηση του κτιρίου και στη συνέχεια να διαμορφωθούν επισκέψιμοι χώροι-μουσείο, όπου θα εκτίθενται τα προσωπικά είδη, το γραφείο, το αρχείο του πρώτου Δημάρχου Νάουσας, αλλά και άλλα αντικείμενα (φορεσιές, έπιπλα, σκεύη κλπ.).

Αποδοχή της αρχιτεκτονικής προμελέτης για το Υπόγειο Πάρκιν της Πλατείας Καρατάσου

Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη για το Υπόγειο Πάρκιν της Πλατείας Καρατάσου. Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος κα. Ίλια Ιωσηφίδου είπε ότι μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 237/07 με την οποία ελήφθη καταρχήν απόφαση για την κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων και λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή μελέτη που ανατέθηκε στον μελετητή κ. Αποστολέρη, το Τεχνικό Γραφείο ΔΟΜΕΣ του κ. Ευάγ. Αποστολίδη, απέστειλε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την αρχιτεκτονική προμελέτη και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή κατέληξε σε ορισμένες τεχνικές παρατηρήσεις για τις οποίες δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις από τον μελετητή, όσον αφορά την ασφαλή είσοδο-έξοδο των σχολείων επί της οδού Βενιζέλου και τις μετατοπίσεις των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να απομακρυνθούν από τα υπάρχοντα κτίρια και μετά από το λεπτομερή έλεγχο της νεοϋποβλεθείσας μελέτης από την επιτροπή, έγινε αποδεκτή η προμελέτη και η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σημειώνεται, ότι στη διαδικασία προετοιμασίας των μελετών υπήρχε συνεργασία της Δημ. Αρχής με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γ. Γιαννικουρή που συνέβαλε στην προώθηση του έργου.

Έτσι, μετά από την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου η μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, η αρχιτεκτονική προμελέτη και η έκθεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρόκειται άμεσα να υποβληθούν από το Δήμο Νάουσας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και τη Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της Δασικής Έκτασης (72.000 στρεμμάτων του Δήμου Νάουσας).

Εγκρίθηκε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της Δασικής Έκτασης (72.000 στρεμμάτων του Δήμου). Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι η υπογραφή της σύμβασης είναι το επόμενο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του δημοτικού δάσους, μετά από την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού (1/5 του Δημοσίου) με νομοθετική ρύθμιση το Δεκέμβριο του 2003 και την εκπόνηση του master plan από την καναδική εταιρία Ecosign το 2005. Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι αρχικά στα πλαίσια του προγράμματος «Θησέας» η δημοτική αρχή είχε προτείνει τη χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας με το ποσό των 110.000 ευρώ, και τελικά το ΥΠΕΣΔΑ λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του έργου, ενέκρινε το Νοέμβριο του 2005 συμπληρωτική πίστωση για την υποστήριξη της διαδικασίας των συμπράξεων του Δήμου με ιδιωτές (ΣΔΙΤ), και έτσι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 221.000 ευρώ. Τόνισε, ότι ξεπεράστηκε το κώλυμα της ένστασης που υπήρχε αρχικά στη διαδικασία ανάθεσης και ότι ανάδοχος του έργου της χρηματοοικονομικής συμβουλής προς το Δήμο μας, ο οποίος προέκυψε όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, είναι η Ένωση Εταιριών: «KANTOR-ΔΡΟΜΟΣ», με υπερεργολάβο την εταιρεία δικηγόρων «Φορτσάκης-Διακόπουλος-Μυλωνογιάννης & Σία», η «KANTOR-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και η «ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μελετητές Ε.Π.Ε.». Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η σύμβαση αφορά την ανάθεση του έργου σε εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβολο και περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, με διάρκεια 3 μήνες, θα γίνει η προετοιμασία του master plan και των σεναρίων βιωσιμότητας, καθώς και η προετοιμασία των διαδικασιών-εγκρίσεων για την επιτυχή προσέλκυση επενδυτών και στη δεύτερη φάση, με διάρκεια 4 μήνες, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των σταδίων σύνταξης της προκήρυξης, η υποστήριξη του Δήμου στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του Δήμου στην υπογραφή της σύμβασης με τον ή τους επενδυτές. Ο κ. Καραμπατζός, επισήμανε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, μέσα στο 2008 θα έχει αναδειχθεί επενδυτής ή επενδυτές, με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων φιλικών με το φυσικό περιβάλλον και την αξιοποίηση του δημοτικού δάσους, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής του έργου που είναι ο κ. Γ. Αδαμίδης Γεν. Γρ. του Δήμου, ο κ. Γ. Στεφανίδης Δ/ντής Περιβάλλοντος και ο κ. Π. Κυριακίδης Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αποδοχή των 22 θέσεων μερικής απασχόλησης και έγκριση των ειδικοτήτων

Αποφασίσθηκε η αποδοχή των 22 θέσεων μερικής απασχόλησης και η έγκριση των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του είπε ότι ο Δήμος υπέβαλλε στο ΥΠΕΣΔΑ στις 22/2/07 Επιχειρησιακό Σχέδιο με το οποίο ζητούσε 100 θέσεις μερικής απασχόλησης. Τελικά, από το Υπουργείο εγκρίθηκαν μόνον 22 θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3250/2004 και με κριτήριο τον πληθυσμό του Δήμου Νάουσας (δηλ. 1 θέση για κάθε 1.000 κατοίκους) και όχι, δυστυχώς, το υψηλό ποσοστό ανεργίας που πλήττει την πόλη. Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων, και ότι η διαδικασία θα γίνει όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ομάδες και τα κριτήρια του νόμου. Είπε ότι το ποσό επιδότησης για κάθε μια από τις θέσεις μερικής απασχόλησης, ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 8.000 ευρώ και προβλέπει απασχόληση 4 ωρών ημερησίως για διάστημα 18 μηνών.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες για τις 22 θέσεις μερικής απασχόλησης που εγκρίθηκαν είναι: Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων (1), ΤΕΕ/ΙΕΚ Ξεναγών (1), Τ.Ε. Νοσοκόμων (1), Υ.Ε/Δ.Ε. Σχολ. Τροχονόμων (2), Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (1), Δ.Ε. Σχεδιαστών Εργοδηγών (1), Δ.Ε. Εργοδηγών Δομικών Έργων (1), Δ.Ε. Εργοδηγών Δομικών Έργων (1), Δ.Ε. Διοικητικών (4), Δ.Ε. Οδηγών (2), Υ.Ε. Εργατών (5), Ψυχολόγου (1), Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ (1), Υ.Ε. Συντηρητών (1).

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2006

Αποφασίσθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2006, να γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 8:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με το νέο Κώδικα, υπάρχουν αλλαγές στη διαδικασία του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος καθιερώνει ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, και σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης. Είπε ότι κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, των τοπικών συμβουλίων και δίνεται το δικαίωμα σε φορείς και δημότες να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.

Άλλες αποφάσεις

Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου με δημοπρασία για το κτίριο «Μάκη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης της Αράπιτσας με το ποσό των 320.000 ευρώ, και αφορά εργασίες αναστήλωσης και επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου «Υδρόμυλος Μάκη».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies