ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (12/3) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός, ενημέρωσε το σώμα για τον ΔΗΠΟΝ και το ζήτημα των καθηγητών της «Εστίας Μουσών», οι οποίοι προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας. Είπε ότι συναντήθηκε με τους γονείς των μαθητών της «Εστίας Μουσών», τους οποίους ενημέρωσε για το πρόβλημα που υπάρχει. Τόνισε, ότι η αιτία του προβλήματος ξεκίνησε από τη δημιουργία του ΔΗΠΟΝ του 1997, όταν το τότε Πολιτιστικό Κέντρο μετατράπηκε σε Δημοτικό Πολιτιστικό Οργανισμό. Είπε ότι σήμερα απασχολούνται 23 καθηγητές, οι οποίοι έχουν πληρωθεί μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, όπως επισήμανε προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας, αν και είναι γνωστό, ότι και στο παρελθόν σε ανάλογες καθυστερήσεις που υπήρχαν στις πληρωμές των αμοιβών, δεν ασκούσαν αυτό το δικαίωμα. Διευκρίνισε ότι ο ίδιος είχε δεσμευθεί ότι θα δίνονταν λύση μέχρι τις 28/2, γιατί εκκρεμούσε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και ο ορισμός της νέας διοίκησης του ΔΗ.Π.Ο.Ν. Δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν, μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο και έτσι ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή της χρηματοδότησης στο ΔΗΠΟΝ ώστε να γίνει η πληρωμή των καθηγητών. Υπογράμμισε ότι μέχρι τις αρχές του χρόνου δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα οικονομικά του ΔΗΠΟΝ γιατί δεν υπήρχε λογιστήριο. Είπε ότι το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπάρχει πλέον σαφής εικόνα. Έτσι, τα συνολικά ετήσια έσοδα της «Εστίας Μουσών» ανέρχονται σε 137.000 ευρώ, και τα έξοδα σε 280.000 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθηγητών και τα έξοδα λειτουργίας, Ι.Κ.Α., θέρμανσης, φωτισμού κλπ.. Υπάρχει δηλαδή έλλειμμα περίπου 140.000 ευρώ ετησίως. Επισήμανε, ότι το θέμα του ΔΗΠΟΝ, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος τόνισε, ότι στο διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς θα πρέπει να συνεχιστούν τα μαθήματα και ότι ενώ μέχρι 30/3 θα προωθηθεί η διαδικασία για τη σύναψη δανείου από το ΔΗΠΟΝ, ώστε να εξοφληθούν οι οφειλές προς στους καθηγητές, στο μόνιμο προσωπικό, προς τρίτους (προμηθευτές)κλπ..

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδος θα δοθεί ποσό 20.000 ευρώ ώστε να εξοφληθούν μέχρι και τον Δεκέμβρη 2006 και ζήτησε από τους καθηγητές να συνεχίσουν τα μαθήματα, λέγοντας ότι «μετά το καλοκαίρι, και πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μετά από διάλογο με τους γονείς και τους ίδιους τους καθηγητές θα αλλάξουν πολλά, ώστε να μην παρατηρείται αυτή η δυσάρεστη κατάσταση».

Επίσης, ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε στην απόφαση ένταξης και την υλοποίηση του έργου: «δράση συμβουλευτικής στήριξης σε ανέργους άνδρες και γυναίκες, καθώς και σε ΑμΕΑ στην περιοχή της ολοκληρωμένης παρέμβασης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης της Αράπιτσας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 235.000 ευρώ. Αφορά δέσμη ενεργειών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων ανδρών και γυναικών, καθώς και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις κατάρτισης ή απασχόλησης ή σε άλλες δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος της Αράπιτσας. Περιλαμβάνει 2.700 συνεδρίες, από τις οποίες οι 2.640 ατομικές και 60 ομαδικές (των 3 ατόμων) και συνολικά για 141 ανέργους. Όπως είπε ο Δήμαρχος, στόχος της συμβουλευτικής δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, ώστε με τη βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων τους να βοηθηθούν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αποδοχή Δωρεάς Χρήστου Λαναρά-Παραλαβή του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους»

Ομόφωνα αποφασίστηκε η αποδοχή της δωρεάς Χρήστου Λαναρά και η παραλαβή του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους». Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της πόλης, την ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Σχολής Αριστοτέλους, την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού. Ενημέρωση για την επιστολή της οικογένειας Λαναρά, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται στον ορισμό της ημερομηνίας παράδοσης του έργου στο Δήμο Νάουσας, την ονομασία του σε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΛΑΝΑΡΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ & Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ», που θα παραδοθεί σε επιγραφή από τους δωρητές και θα τοποθετηθεί στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου. Ο κ. Καραμπατζός, είπε ότι η τελετή παράδοσης του έργου από την οικογένεια Λαναρά στο Δήμο Νάουσας θα γίνει στις 22 Μαρτίου, και η επίσημη εκδήλωση των εγκαινίων το Σάββατο 14 Απριλίου 2007.

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2007- Ένταξη 11 νέων έργων προϋπολογισμού 295.442,67 ευρώ

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2007, με την οποία πρόκειται να υλοποιηθούν έργα από τα διαθέσιμα χρηματικά υπόλοιπα των προγραμμάτων ΣΑΤΑ των ετών 2005 και 2006. Τα νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 295.442,67 ευρώ, που εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2007 και πρόκειται να υλοποιηθούν από το Δήμο Νάουσας είναι:

1) Ανακατασκευή στέγης παραδοσιακού κτιρίου «Βέτλανς» (30.000 ευρώ)

2) Εργασίες ολοκλήρωσης βρεφονηπιακού σταθμού (12.000 ευρώ)

3) Διερευνητική-προκαταρκτική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη «Γκλόμπα» (12.440 ευρώ)

4) Διερευνητική-προκαταρκτική μελέτη για την κατασκευή έργων υδροληψίας στη θέση «Καραμπουρνάρι» (12.440 ευρώ)

5) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις-φωτισμός στην είσοδο της πόλης (45.000 ευρώ)

6) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στην είσοδο της πόλης (30.000 ευρώ)

7) Κατασκευή αγωγού προσαγωγής νερού υδροστροβίλου και συντήρηση υφιστάμενης αποφρακτικής διάταξης (45.000 ευρώ)

8) Βελτίωση υφιστάμενης, όδευσης νερού εξόδου υδροστρόβιλου μέσω φρέατος εκτόνωσης στην κοίτη του ποταμού Αράπιτσα (45.000 ευρώ)

9) Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση (30.000 ευρώ)

10) Αποκριάτικη διακόσμηση (29.837,67 ευρώ)

11) Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη πεζογέφυρας στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας επί του ποταμού Αράπιτσα (3.725 ευρώ)

Συμμετοχή του Δήμου στην ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού, με θέμα «Πολιτισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στην ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού, με θέμα «Πολιτισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης» και η εκπροσώπησή του από το Δήμαρχο κ. Αν. Καραμπατζό. Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 30/3 έως 1/4/2007 στον Πειραιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Δήμαρχος θα είναι κεντρικός ομιλητής στην Ζ΄ Ειδική Συνεδρία της Συνδιάσκεψης την Κυριακή 1 Απριλίου 2007 και ώρα 12:45΄ με κεντρικό θέμα «η αναγκαιότητα και οι πρακτικές στη δικτύωση των οργανισμών αυτοδιοίκησης». Το θέμα της εισήγησης του Δημάρχου θα είναι: «δικτύωση ιστορικών τόπων (Τουρκοκρατία)». Η εισήγηση του Δημάρχου αφορά το Δίκτυο Ιστορικών και Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδας, για τη δημιουργία του οποίου με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας έχει υποβληθεί υπόμνημα στην Ελληνική Βουλή από το 2003.

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νάουσας στη Γ. Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. Ημαθίας

Εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Νάουσας στην ΤΕΔΚ Ημαθίας. Μετά από την ψηφοφορία η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων μαζί με το Δήμαρχο κ. Αν. Καραμπατζό, εκλέχθηκαν από την πλειοψηφία οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωσηφίδου Ίλια, Ιτσκάρα Ευδοξία, Φουντούλης Γεώργιος, Γκαρνέτας Ιωάννης, Κατσάνος Πολύδωρος, Πάτσος Γεώργιος, Παπαστόϊκας Ιωάννης, ενώ από τη μειοψηφία οι δημοτικοί σύμβουλοι Σπάρτσης Ιωάννης, Κανελλόπουλος Αναστάσιος, Γιαννικουρής Γεώργιος και Τζώρτζης Βασίλειος.

Καθορισμός τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2007

Καθορίστηκε το νέο τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης για το 2007, το οποίο διαμορφώνεται σε 20 ευρώ ανά δίμηνο από 16,58 ευρώ. Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Γ. Φουντούλης είπε ότι είναι η πρώτη αύξηση που γίνεται μετά από 4 χρόνια, διότι στο διάστημα αυτό τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης αυξήθηκαν, και δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο που ισχύει. Είπε ότι το διάστημα 2003-2006 οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΝ, αυξήθηκαν κατά 40,2% και ότι αυτές είναι οι νόμιμες αυξήσεις που επιβάλλει η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κ. Φουντούλης τόνισε, ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΝ ανέρχεται στο 76-77% του συνολικού λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, και ότι το άνοιγμα το οποίο υπάρχει σήμερα ανέρχεται σε 290.000 ευρώ περίπου. Διευκρίνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.1069/89, οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας, υποχρεούνται να καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα από τα έσοδα ύδρευσης-αποχέτευσης. Παρουσίασε συγκριτικό πίνακα με τα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης γειτονικών δήμων, απ’ τον οποίο προκύπτει ότι η πάγια χρέωση της Νάουσας είναι κατά πολύ χαμηλότερη. Επίσης, ενημέρωσε ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 η χρέωση θα γίνεται ανά δίμηνο, και ότι από τον Ιανουάριο του 2008 η μέτρηση θα γίνεται με τα υδρόμετρα. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα σε ποσοστό 65-70% και έως το τέλος του 2007 θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους στο σύνολο του δικτύου. Αναφέρθηκε στα ανείσπρακτα των οφειλών προς τη ΔΕΥΑΝ από τα προηγούμενα έτη, για τα οποία έχει ξεκινήσει ήδη η νόμιμη διαδικασία είσπραξής τους. Τέλος, είπε ότι στόχοι της Διοίκησης της ΔΕΥΑΝ είναι η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υδρομέτρων, η έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου τμήματος του νέου δικτύου, η μετεγκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών από το κτίριο της «Βέτλανς» σε νέο χώρο στην έδρα της ΔΕΥΑΝ στο κτίριο των πρώην Δημ. Σφαγείων, και η κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου.

Ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός είπε ότι, η απόφαση για αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΝ δεν είναι ευχάριστη. Τόνισε, όμως, ότι είναι επιβεβλημένη ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει σωστά, να ανταποκριθεί στο σκοπό της και να παράγει έργο. Επισήμανε ότι η τοποθέτηση των υδρομέτρων στο δίκτυο της πόλης είναι ένα σημαντικό έργο, με το οποίο η Δημοτική Αρχή στοχεύει στον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης, αλλά κυρίως στην κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε ο κάθε δημότης να πληρώνει αυτό που πραγματικά καταναλώνει. Ο Δήμαρχος κατέληξε λέγοντας «την απόφαση για την αύξηση στο τιμολόγιο της ύδρευσης-αποχέτευσης, θα την κρίνουν οι συμπολίτες μας στο τέλος συνολικά, μετά την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων αλλά και των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει η ΔΕΥΑΝ».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies