ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Επιστολή-υπόμνημα των αιτημάτων και ενημέρωση για τα έργα του Δήμου Νάουσας, παρέδωσε στον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Παπαπνδρέου ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζός, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του που έγινε στο Δημαρχείο, πριν από την έναρξη της σύσκεψης με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης. Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του κ. Καραμπατζού είναι:

Νάουσα, 15 Ιανουαρίου 2007

Αριθμ.πρωτ.: 118

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κύριο Γιώργο Παπανδρέου

ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα αιτημάτων και ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης έργων στο Δήμο Νάουσας»

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η επίσκεψή σας στη Νάουσα, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ηρωική πόλη μας.

Σήμερα, η Νάουσα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, ίσως, την κρισιμότερη της μακραίωνης και ένδοξης ιστορίας της. Είναι γνωστό ότι από το τέλος του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στον 20ο αιώνα, εξελίχθηκε σε μεγάλο βιομηχανικό κέντρο νηματουργίας και κλωστοϋφαντουργίας, αξιοποιώντας ως κινητήρια ενέργεια τα άφθονα νερά («λευκό άνθρακα») του ποταμού της Αράπιτσας αλλά, και το πρωτοπόρο και δημιουργικό πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει τους Ναουσαίους. Για τη μεγάλη ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας, η πόλη έφερε το προσωνύμιο «το Μάντσεστερ των Βαλκανιών». Ωστόσο, η κρίση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, είχε ως συνέπεια την έντονη αποβιομηχάνιση, που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με το κλείσιμο μεγάλων εργοστασίων,(ΥΦΕΝ, «ΒΕΤΛΑΝΣ», «ΠΕΛΛΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» κ.ά.) και οδήγησε στη σταδιακή απώλεια 5.000 τουλάχιστον θέσεων εργασίας, δημιουργώντας εκρηκτικά προβλήματα ανεργίας, η οποία σήμερα ξεπερνά σε ποσοστό το 50%. Το γεγονός αυτό επέφερε αρνητικές επιδράσεις σε όλη την παραγωγική δομή της τοπικής οικονομίας (εμπόριο, βιοτεχνίες, υπηρεσίες κλπ.). Αυτά περιγράφουν συνοπτικά, τη Νάουσα της μεταβιομηχανικής εποχής.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Νάουσας και οι παραγωγικοί-κοινωνικοί φορείς της πόλης, με τη συμπαράσταση και των πολιτικών παραγόντων του Νομού, ξεκίνησαν έναν κοινό αγώνα διεκδίκησης, με συγκεκριμένα θεσμικά και αναπτυξιακά αιτήματα, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Αυτός ο αγώνας έχει ξεκάθαρους στόχους και αναπτυξιακό προσανατολισμό για τη δημιουργία της νέας Νάουσας του 21ου αιώνα, ως περιαστικό Δήμο του μεγάλου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου, ειδικών κινήτρων ως περιοχή «θύλακα υψηλής ανεργίας», όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος στο άρθρο 9. Σκοπός είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν, αλλά και η προσέλκυση νέων επενδύσεων σε τομείς όπου η περιοχή μας διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός-υπηρεσίες) και με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυστυχώς, αντί ειδικών κινήτρων, στον υπό ψήφιση αναπτυξιακό νόμο, η Νάουσα πρόκειται να ενταχθεί στην ίδια ζώνη με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το Φεβρουάριο του 2006 ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης εξήγγελλε (Δελτίο Τύπου/9-2-06), μέτρα ολοκληρωμένης παρέμβασης για το Νομό Ημαθίας, στα οποία περιλαμβάνονται και μέτρα για τη Νάουσα. Επίσης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για «τη Συγκρότηση Πολιτικής Επιτροπής Συντονισμού με αρμοδιότητα την επίσπευση και προώθηση των δράσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης ενίσχυσης της απασχόλησης στο Νομό Ημαθίας» (Υπουργική Απόφαση Υ10Α/Γ/Π/129776/30.1.2006 ΦΕΚ 1319/14-9-2006). Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και πιέσεις μας, η Επιτροπή Συντονισμού για τα μέτρα δεν έχει ακόμα συνεδριάσει. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Έτσι, δικαιολογημένη είναι η ανησυχία και ο προβληματισμός στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στον επιχειρηματικό-επαγγελματικό κλάδο, στους αγρότες, στη νεολαία και στο Δήμο Νάουσας. Επίσης, σε πολλά αναπτυξιακά έργα του Δήμου, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, καθυστερεί η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωσή τους (π.χ. Κλειστό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου, δρόμος Νάουσα-Άγιος Νικόλαος και Νάουσα- Πηγάδια, Ανάπλαση Αράπιτσας κλπ.).

Η πολιτεία καλείται να αναλάβει της ευθύνες της. Χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση της Νάουσας με ουσιαστικά μέτρα, τα οποία θα ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας όρους και προϋποθέσεις για το μέλλον, και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.

Στην κατεύθυνση αναστροφής της φθίνουσας πορείας και τη δημιουργία ελπιδοφόρων προοπτικών, στα θεσμικά πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Νάουσας, διαθέτει συγκεκριμένη αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία δεν είναι απλά σχήμα λόγου, γιατί έχει ουσία και περιεχόμενο.

Ειδικότερα, έχει προχωρήσει στην Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης (72.000 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου), του Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας. Το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση της προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Νάουσας στη προσυμβατική διαδικασία επιλογής των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ). Στόχος είναι μέσα από την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τριτογενή τομέα (τουρισμός-υπηρεσίες).

Τον περασμένο Νοέμβριο, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας (Π.Κ.Σ.Α.), στο οποίο συμμετέχουν 19 παραγωγικοί φορείς της περιοχής. Αξίζει να τονιστεί ότι, ο Δήμος Νάουσας είναι ο πρώτος σε όλη τη χώρα, ο οποίος ανταποκρίθηκε με ετοιμότητα και συνέπεια στην ανοικτή πρόσκληση-προκήρυξη του Υπουργείου. Στο Π.Κ.Σ.Α. περιλαμβάνονται μεγάλα έργα και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ.

Ζητούμε, από την πολιτεία, να αποδείξει έμπρακτα την πολιτική βούλησή της και τον διακηρυγμένο στόχο της για ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, και να εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο, γιατί έτσι θα γίνει εφικτή η χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων από το Δ΄ Κ.Π.Σ. Είναι μεγάλα έργα που χρειάζεται η Νάουσα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών της αλλά, και για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, οι οποίες θα προωθήσουν επενδύσεις σε βιώσιμους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις «νέες τεχνολογίες αιχμής» (πληροφορική-τηλεπικοινωνίες κλπ.).

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ο Δήμος Νάουσας προωθεί τα έργα: 1) «Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Νάουσας», από το πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας». Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Σε πρώτη φάση πρόκειται να διασυνδεθούν στο διαδίκτυο (internet) δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

2) «Γεωγραφικό Σύστημα για τον περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας». Για το έργο υπάρχει η σχετική απόφαση ένταξης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας», και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.

Ακόμη, με σκοπό την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα «Θησέας» η μελέτη για τη δημιουργία φράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα». Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, εθνικής εμβέλειας. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Αράπιτσας στην αγροτική παραγωγή, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός παράγοντας και το πολυτιμότερο κεφάλαιο που οδηγεί στην πρόοδο, ενδυναμώνοντας κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά κάθε στρατηγική και πρόγραμμα έργων. Στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, η παιδεία κι ο πολιτισμός, πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελούν μοχλό εκκίνησης, αξιοποιώντας τη γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Στη Νάουσα, από το Νοέμβριο του 2004, λειτουργεί το Τμήμα Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ίδρυση και η λειτουργία του, πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη μας. Αίτημά μας είναι η ίδρυση δύο νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με γνωστικό αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και με σκοπό να δημιουργηθεί στην πόλη μας Πανεπιστημιακή Σχολή. Η Σχολή θα έχει άμεση σχέση και θα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη δημιουργία Βιοτεχνικού-Ψηφιακού Πάρκου στην περιοχή της Νάουσας. Η δράση αυτή περιλαμβάνεται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας. Έτσι, συνδέεται άμεσα και ουσιαστικά η Εκπαίδευση με την Παραγωγή, αναβαθμίζοντας ποιοτικά το επίπεδο ζωής στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Την άνοιξη, πρόκειται να λειτουργήσει στον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Αριστοτέλους («Νυμφαίο της Μίεζας»), το «Κέντρο Πολιτισμού και Αναψυχής της Σχολής Αριστοτέλους». Περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκθεσιακούς χώρους και αίθουσα συνεδρίων. Είναι ένα μεγάλο έργο, δωρεά στο Δήμο Νάουσας του ευεργέτη της πόλης μας Χρήστου Λαναρά. Το έργο αυτό θα αναδείξει το μνημείο, όπου συνυπήρξαν δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Αίτημά μας, είναι η δημιουργία Διεθνούς Σχολής Αριστοτελικής Φιλοσοφίας. Πιστεύουμε ότι με την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής, θα δημιουργηθεί ένας νέος και περιφερειακός επιστημονικός-εκπαιδευτικός πόλος παγκόσμιας ακτινοβολίας, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στον πολιτισμό, την επιστήμη και τοπική οικονομία.

Με σκοπό την αναλυτική ενημέρωσή σας, σας παραδίδουμε φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά:

1) Τα θεσμικά και αναπτυξιακά αιτήματα του Δήμου Νάουσας.

2) Την Υπουργική Απόφαση για την συγκρότηση Πολιτικής Επιτροπής Συντονισμού των μέτρων για τη Νάουσα και το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ. κ. Γ. Αλογοσκούφη (9/2/06).

3) Την περίληψη του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας», και το Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας.

4) Την απόφαση ένταξης του ΥΠΕΣΔΑ στο Πρόγραμμα «Θησέας» του έργου «Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης (72.000 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου), του Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας και το τεύχος της προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάουσας στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής των Σ.Δ.Ι.Τ.

5) Την απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 4.2. του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Νάουσας, και το τεύχος προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Νάουσας.

6) Την απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 4.2. του έργου «Γεωγραφικό σύστημα για τον περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας»

Κύριε Πρόεδρε,

Τα προβλήματα της Νάουσας, είναι γνωστά. Τα αιτήματα του Δήμου Νάουσας και των φορέων της πόλης, είναι συγκεκριμένα και επίσης γνωστά. Εκείνο το οποίο διεκδικεί με αποφασιστικότητα η πόλη και οι δημιουργικοί πολίτες της είναι η έμπρακτη βούληση της πολιτείας να πράξει αυτά που οφείλει.

Γι’ αυτό, στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων και ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων της Νάουσας, πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμη και αποφασιστική η δική σας βοήθεια και υποστήριξη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies