ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα 24/5 το Δημοτικό Συμβούλιο. Προ ημερήσιας, ο Δήμαρχος ενημέρωση το Δημ. Συμβούλιο για την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα.

Ειδικότερα, ο κ. Καραμπατζός αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού κ. Γ. Ορφανό, τον οποίο επισκέφθηκε μαζί με το βουλευτή κ. Ηλ. Φωτιάδη την Τρίτη 18/5 για το θέμα της εγκεκριμένης χρηματοδότησης των 560.000 € του κλειστού Κολυμβητηρίου στον Άγιο Νικόλαο. Ο υφυπουργός είπε ότι δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου κατά το προσεχές διάστημα, εξαιτίας των υποχρεώσεων της Γ.Γ.Α. ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.

Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον υφυπουργό Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρ. Φώλια, την περασμένη Πέμπτη 20/5, που έγινε με τη βοήθεια του βουλευτή κ. Μιχ. Χαλκίδη, για το ζήτημα της εγκεκριμένης (με σχετική απόφαση από 16/2/04 του πρώην υπ. Εθν. Οικονομίας κ. Χριστουδουλάκη) επιχορήγησης των 800.000€ για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο κτίριο «Λόγγου-Τουρπάλη», όπου θα στεγαστεί η Πανεπιστημιακή Σχολή. Για το θέμα υπήρξε άμεση θετική εξέλιξη, όπως είπε ο κ. Καραμπατζός, το πρωί της Δευτέρας του τηλεφώνησε ο κ. Φώλιας και τον ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η σχετική πίστωση.

Ακόμα, Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε στο Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα του κτιρίου «Ματθαίου» το οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί σε Μουσείο, στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για το θέμα κατασκευής του Νηπιαγωγείου στο Ροδοχώρι, και με τον Γεν. Γραμματέα της Βουλής κ. Γ. Καραμπατζό, για τη δημιουργία του Δικτύου Ιστορικών και Μαρτυρικών Πόλεων και για το οποίο ο Δήμος Νάουσας έχει υποβάλλει υπόμνημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από το Δήμο Νάουσας στα πλαίσια του προγράμματος leader plus. Πρόκειται για επενδύσεις που εντάσσονται στα Μέτρο 1.2. «ενισχύσεις σε επενδύσεις-στήριξης της επιχειρηματικότητας». Οι προτάσεις είναι: 1) Από τη Δ.Ε.Τ. «βελτίωση των εγκαταστάσεων του χώρου εστίασης του ξενοδοχείου Βέρμιον» προϋπολογισμού 217.000€, 2) Ένωση Ξενοδόχων «Δημιουργία τοπικού κέντρου οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού» (50.000 €), 3) Δ.Ε.Τ.Α.Β. «Αγορά εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού της Επιχείρησης» (210.000€), 4) ΔΗΠΟΝ «Χρηματοδότηση των εκδηλώσεων της παραδοσιακής γιορτής ΑΠΟΚΡΙΑ στη Νάουσα» (134.000€). Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 611.000 €. Ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι, ο Δήμος Νάουσας αξιοποιεί τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, με τη συνεργασία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και του Νομάρχη κ. Σπάρτση, κι αυτές οι προτάσεις που υποβάλλονται θα εγκριθούν, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών της Νάουσας.

Στην κυριότητα του Δήμου Νάουσας 1.210 στρέμματα του Δασοκτήματος «Σκοτίνας», με απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης

Με απόφαση το Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. Απόφ. 2354/2003) παραχωρούνται στο Δήμο, από το Δημόσιο, 1.210 στρέμματα, εντός του Δασοκτήματος «Σκοτίνας», το οποίο έχει συνολική έκταση 8.045 στρέμματα και ανήκει στο Δήμο Νάουσας. Το Δημόσιο αμφισβήτησε την έκταση αυτή, επικαλούμενο ότι αυτή η έκταση ανήκει στο παρακείμενο Δημόσιο Δάσος της «Μαρούσιας», όμως με δικαστικές αποφάσεις η έκταση των 1.210 στρ. ανήκει πλέον στο Δήμο Νάουσας.

Αγορά από το Δήμου 4 στρεμμάτων στην περιοχή της

Σχολής του Αριστοτέλη, με Δωρεά του κ. Χρήστου Λαναρά

Ακόμη 4 στρέμματα αγοράστηκαν από το Δήμο Νάουσας, με δωρεά του κ. Χρήστου Λαναρά, στην περιοχή της Σχολής του Αριστοτέλη, αξίας 30.000 € περίπου. Έτσι, η συνολική έκταση που ανήκει στο Δήμο, μετά και την πρόσφατη δωρεά, είναι 15 στρέμματα. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει θα αναβαθμίσει τον περιβάλλοντα χώρο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της «Σχολής Αριστοτέλη» σε μνημείο παγκόσμιας αρχαιολογικής σημασίας.

Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου

Ομόφωνα αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού για δύο (2) μήνες, δύο (2) τεχνιτών οικοδόμων και μίας (1) καθαρίστριας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου, όπως η αποκατάσταση ζημιών από τις έντονες χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις του περασμένου χειμώνα, καθώς και για τον καθαρισμό-ευπρεπισμό αρχαιολογικών και δημόσιων χώρων.

Επίσης, αποφασίσθηκε η πρόσληψη έξι (6) πυροφυλάκων , ενόψει των αυξημένων εργασιών στο δημοτικό δάσος (προσήμανση, έλεγχος υλοτομιών, ολοήμερη φύλαξη, εκτέλεση έργων και κυρίως για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Υποβολή πρότασης του Δήμου Νάουσας στο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

για την «ανάπτυξη και υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης»

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 4.2. «Ανάπτυξη υποδομών Δικτύων τοπικής πρόσβασης» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνίας της Πληροφορίας» με χρηματοδότηση 100% του σχετικού προϋπολογισμού. Η υλοποίηση του έργου αφορά τη δημιουργία υποδομών υψηλής τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες όπως, πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα των δημοσίων υπηρεσιών, στην εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Έγκριση Ισολογισμού και Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Τ.

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της Δ.Ε.Τ. Νάουσας για το έτος 2003. Ο κύκλος εργασιών τον περασμένο χρόνο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2002. Υπάρχει οριακή αύξηση 1,5% (από 2.347.263€ το 2002, σε 2.383.600€ το 2003).Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, και Πρόεδρος της Δ.Ε.Τ. κ. Καραμπατζός, δεν υπήρξε αλλαγή στις τιμές τόσο για τα υπνοδωμάτια, όσο και για το εστιατόριο και την καφετέρια σε σχέση με το 2002, ενώ τόνισε ότι η καθήλωση των εσόδων στα ίδια επίπεδα οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των κλινών στο Νομό και ειδικότερα στη Νάουσα, στη γενικότερη οικονομική κατάσταση και στη μείωση των σχολικών εκδρομών εξαιτίας του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Τα κέρδη της Δημοτικής Επιχείρησης το 2003 ήταν 177.915,05€ . Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 239.918€ (ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός: της κουζίνας στο «Κιόσκι», στην παλαιά πτέρυγα των 20 δωματίων του ξενοδοχείου και δαπάνες για την πιστοποίηση HACCP και ISO.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies