Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-1-2020 ημέρα Τετάρτη    και ώρα               14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                              Καραγιαννίδης Αντώνιος

 

 

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ    ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                            ΤΗΝ   15-1-2020     

                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Μείωση ή μη αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας στον  εκπολιτιστικό αθλητικό σύλλογο «ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

2

Μείωση ή μη αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας στο αθλητικό σωματείο Κολυμβητική Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ»

3

Μείωση ή μη αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας στον  σύλλογο Όμιλος Κολύμβησης «ΝΑΟΥΣΑ»

4

Καθορισμός ή μη τελών για τη χρήση χώρων πρασίνου εντός του Άλσους Αγίου Νικολάου για το έτος 2020

5

Έγκριση 1ου και 2ου     πρακτικού  δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας»

6

Έγκριση 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

7

Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της μελέτης του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης

8

Έγκριση ή μη, 4ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

9

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» (με ΚΩΔ. ΜΙΣ: 2017ΣΕ01600040),  κατά (2) δύο μήνες.

10

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου1 με τίτλο:''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣΣ'', της ομώνυμης πράξης(A.M.:55/2017 και ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006184643)Ανάδοχος:  Ρώσσιου  Κ. Βιργινία, Πολιτ. Μηχ/κός-ΕΔΕ

11

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου1 με τίτλο:'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣΣ'', της ομώνυμης πράξης(A.M.:56/2017 και ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006185046)Ανάδοχος:  Ρώσσιου  Κ. Βιργινία, Πολιτ. Μηχ/κός-ΕΔΕ

12

Έγκριση της με αριθμ 90/2019 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  για την κατάρτιση και ψήφιση του Ο.Π.Δ. για το οικονομικό έτος 2020 και του αντίστοιχου πίνακα 5Α 

13

Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ( 4 ατόμων), κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόφασης της επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

14

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας» κατά 50% του επαναπροσδιορισμού της έναρξης χρονοδιαγράμματος και της διαμόρφωσης χρονοδιαγράμματος  των επιμέρους παραδοτέων

15

Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

                                                                 

                                                                                                           

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies