Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Νάουσας, έχοντας υπόψη

  • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Νάουσας

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύματος

Γ)  Πτυχίο Αγγλικών(Proficiency)

Δ)  Πτυχίο Γαλλικών (κατ ελάχιστον Sorbonne B2)

Ε) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

ΣΤ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

    Η αναλυτική δημόσια γνωστοποίηση είναι αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας και στην διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΝΩΩΚ0-ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται  από 16/09/2019  μέχρι και 20/09/2019 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335-6 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies