ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

    Ο Δήμος Νάουσας    έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό (σχετ, αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 12038/ 12-07-2019 – ημ/ νία διενέργειας, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-07-2019)  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια ελαστικών για το Δήμο Η.Π. Νάουσας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.586,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Από τις υπηρεσίες του Δήμου διαπιστώθηκε πως :

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ Α.Τ.Π. 39/ 2019 (αρ. πρωτ. 8708/ 23-05-2019), στον ΠΙΝΑΚΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ- (ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20.6671- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

και συγκεκριμένα στην γραμμή 6 του πίνακα, αναγράφηκαν εκ παραδρομής εσφαλμένα τα τεμάχια του 2ου άξονα ως 4 (τέσσερα) τεμάχια αντί του ορθού 1 (ένα) τεμάχιο.

Εσφαλμένη γραμμή πίνακα

6

20

ΚΗΥ-7325

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ

ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

11 R22,5

2

11 R22,5

4

275

820,0

 

Ορθή γραμμή πίνακα

6

20

ΚΗΥ-7325

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ

ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

11 R22,5

2

11 R22,5

1

273,33

820,0

 

Κατά αντιστοιχία στο σχετικό έντυπο προσφοράς , και συγκεκριμένα στην 6η γραμμή στον πίνακα που αναφέρεται στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20.6671)   αναγράφηκαν εκ παραδρομής εσφαλμένα τα τεμάχια του 2ου άξονα ως 4 (τέσσερα) τεμάχια αντί του ορθού 1 (ένα) τεμάχιο..

 

Εσφαλμένη γραμμή πίνακα εντύπου προσφοράς

 

6

20

ΚΗΥ-7325

 

 

11 R22,5

2

 

11 R22,5

4

 

 

 

Ορθή γραμμή πίνακα εντύπου προσφοράς

6

20

ΚΗΥ-7325

 

 

11 R22,5

2

 

11 R22,5

1

 

 

Επισημαίνεται πως με την αλλαγή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη και καμία μεταβολή, τόσο  στον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, όσο και στον επί μέρους της υπηρεσίας 20 (υπηρ. Καθαριότητας) της προμήθειας και δεν μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου της προμήθειας.

Κατά τα λοιπά, η διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής ισχύουν χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.

 

 

 Η παρούσα καθώς και το ορθό έντυπο προσφοράς  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, απ’ όπου είναι ελεύθερο προς λήψη,  στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύξεις, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies