ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 7η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

  1. 1.       16α, 16β, 17α      με λήμμα               2190 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  2. 2.       17β, 17γ, 57γ        με λήμμα               1970 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης
  3. 3.       18α, 18β                με λήμμα               2080 κ.μ. ξυλεία οξιάς

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 16α, 16β, 17α

για τη ξυλεία οξιάς, το ποσό των

28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

13€ ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 17β, 17γ, 57γ

για τη ξυλεία οξιάς το ποσό των

28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

13€ ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 18α, 18β

για τη ξυλεία οξιάς, το ποσό των

28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

 

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα (για την Α΄, Β΄, Γ΄ ομάδα).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)    Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.

3)    Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

4)    Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

5)    Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.

6)    Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 14 Μαΐου 2018 την ίδια μέρα και ώρα.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies