"Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας" Κωδ. ΟΠΣ : 5002907

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΑΞΗ "Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας" Κωδ. ΟΠΣ : 5002907

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτ. 512/6-03-2019

Πληροφορίες: Κουκούλος Ιωάννης  

Τηλέφωνο: 23332025266

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης εκ νέου, Νέων Τεχνικών Προδιαγραφών για το υποέργο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας».

Η ΔΕΥΑ Νάουσας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του έργου που περιγράφονται στη συνέχεια, όπως έχουν συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή.

 Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η ΔΕΥΑ Νάουσας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση καθώς και τις υποβληθείσες παρατηρήσεις. Εφιστάται η προσοχή προς τους οικονομικούς φορείς για την αποφυγή καταχώρησης προτάσεων και οποιωνδήποτε λοιπών πληροφοριών/στοιχείων εμπιστευτικής φύσης απευθείας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς τα ανωτέρω στοιχεία αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια επί της ανακοίνωσης διενέργειας της διαβούλευσης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 20 ημέρες από την ανάρτησή της στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή από 07/03/2019 έως και 27/03/2019.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας. Παρακαλείσθε για ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies