ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 2017-2018

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

2017-2018

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

 

1)   Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας

(MIS5002907)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου με προϋπολογισμό 330.762,32 €.

Η κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού, από την δεξαμενή Γιαννακοχωρίου στον οικισμό της Μαρίνας με φυσική ροή, ώστε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η άντληση με γεώτρηση πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:.Εγκατάσταση συστημάτων αντλιοστασίων με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης στην Τ.Κ. Επισκοπής με προϋπολογισμό 99.840€.

Η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υδατόπυργου της Επισκοπής με σύγχρονη δεξαμενή 250 m3, με σύστημα αντλιοστασίου με 3 αντλητικά συγκροτήματα 40 κ.μ./ώρα το καθένα, μετά των ρυθμιστών στροφών (inverters) τους, για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής και της πίεσης λειτουργίας τους, ανάλογα με τη ζήτηση νερού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού και συστήματος χλωρίωσης.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:Προμήθεια και  τοποθέτηση  εξοπλισμού για την Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών  υποδομών του Δήμου Νάουσας με προϋπολογισμό 373.100,00 €.

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τηλεμετρικών καταγραφικών, διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα Σταθμών Ελέγχου Παροχής -Πίεσης (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών. Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά.

 

2)   Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς

 Κοπανού,Επισκοπής,Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. (MIS 5004029)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή ΚΑΑ οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου, μεπροϋπολογισμό 5.499.492,85 €.

Αφορά την κατασκευή 18,4 km ΚΑΑ (τόσο βαρυτικών όσο και καταθλιπτικών) μεταφοράς λυμάτων στην κοινή ΕΕΛ από τους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου και των Α/Σ λυμάτων Αγγελοχωρίου (κύριου και υποστηρικτικού).

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μελέτη - Κατασκευή κοινής ΕΕΛ των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου, με προϋπολογισμό3.266.045,19 €.

Κατασκευή κοινής ΕΕΛ των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τα «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίαςλυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας», με προϋπολογισμό70.668,42 €.

Απασχόληση Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΝ στην υλοποίηση της Β΄ Φάσης της πράξης. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ανθρωποημέρες (α/η) ανά ειδικότητα:

• Υδραυλικά 142 α/η

• Χημικοτεχνικά 55 α/η

• Περιβαλλοντικά 20 α/η

• Ηλεκτρομηχανολογικά 75 α/η

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δαπάνες για ΟΚΩ με προϋπολογισμό 248.000,00 €.

 

3)   Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο

Νάουσας (MIS5028259)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  «Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή Μεταμόρφωσης» με προϋπολογισμό 314.516,13 €.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης για τη μεταφορά ύδατος από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Ροδοχωρίου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων υδροδότησης Δ.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας» με προϋπολογισμό 478.980,15 €.

Αφορά στην αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων του εξωτερικού υδραγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού και της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας και την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια.

 

Σε όλα τα έργα που προβλέπει οι μελέτη τους εκσκαφές έχει προβλεφθεί

υποέργο : Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ύδρευση

Σε περίπτωση που το νερό της ύδρευσης έχει μειωμένη ροή ή δεν είναι διαυγές παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείται ως πόσιμο και να ενημερώνετε την υπηρεσία για αναζήτηση τυχόν βλάβης στην παροχή σας.

Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε το νερό της ύδρευσης για άρδευση

Συνιστάτε η χρήση πλυντηρίου ρούχων και πιάτων για λόγους οικονομίας στην ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού.

Στα μη χρησιμοποιούμενα δίκτυα κατά τις περιπτώσεις συνθηκών παγετού, θα πρέπει να αδειάζουν τα δίκτυα και όχι να μένουν ανοιχτές οι βρύσες για να μην παγώνουν.

 Αποχέτευση

Απαγορεύεται η απόρριψη στην αποχέτευση διαφόρων υγρών που δεν είναι λύματα όπως, λάδια (μαγειρέματος, μηχανέλαιων κλπ), χρωμάτων, πετρελαίου κ.λ.

Απαγορεύεται η απόρριψη στην αποχέτευση διαφόρων στερεών που δεν είναι λύματα, όπως μη βιοδιασπώμενο χαρτί, πάνες, πανιά, ρούχα, μπατονέτες, προφυλακτικά, σερβιέτες  κ.λ.π.

Ειδική μνεία γίνεται για τα απορριπτόμενα  μωρομάντηλα που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο σύνολο των εγκαταστάσεων απόρριψης και επεξεργασίας λυμάτων( δίκτυα υπονόμων, φρεάτια, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ. ) και πρέπει οπωσδήποτε να απορρίπτονται στα σκουπίδια. Αν εντοπίζονται παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα.

 

 

                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                       ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                                                                                                               ΖΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies