Κεντρικοί Εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Νάουσα 6/7/2018
Αρ. Πρωτ. 1336

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147/2016) και τους όρους της Διακήρυξης.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016.

Αναλυτικά η περίληψη στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies