Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 & φαξ 2332022620,email: deua17@otenet.gr)

προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας».

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής είναι την 11 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

 

ΑΔΑ: Ψ79ΤΟΕΜΣ-ΑΒΜ

ΑΔΑΜ: 18PROC002914494 218-04-04
Αναλυτικά η περίληψη της Διακήρυξης και ολόκληρη η διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies