ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ ΚΛΠ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Δημοτικών Δασών                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Νάουσα  19-04-2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ.   7561 

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ ΚΛΠ.

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 2η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

1.       6α, 6β, 6γ, 6δ       με λήμμα               1450 κ.μ. ξυλεία οξιάς, δρυός

2.       26β, 26γ               με λήμμα               1300 κ.μ. ξυλεία οξιάς, πεύκης

3.       43α                       με λήμμα                 560 κ.μ. ξυλεία οξιάς δρυός, καστανιάς, φιλύρας

Πρώτη προσφορά:

Για τα λήμματα των συστάδων 6α, 6β, 6γ, 6δ

για τη ξυλεία οξιάς, δρυός το ποσό των

25 €  ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα.

30 €  ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια.

50 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για τα λήμματα των συστάδων  26β, 26γ

για τη ξυλεία οξιάς το ποσό των

27 €  ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα.

32 €  ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια.

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για τα λήμματα των συστάδων 43α

για τη ξυλεία οξιάς, δρυός, καστανιάς, φιλύρας το ποσό των                     

27 €  ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα.

30 €  ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια.

60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)    Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.

3)    Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

4)    Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.

5)    Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.

6)    Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 09/05/2018 την ίδια μέρα και ώρα.


Παρακάτω θα βρείτε συννημένη ολόκληρη την διακήρυξη καθώς και την περίληψη της όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies