ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Το πρωί της Κυριακής (21/5) παρουσιάστηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Αρκοχωρίου, το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Αρκοχωρίου. Η Παρουσίαση έγινε από το Δήμαρχο Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζό και την Αντιδήμαρχο κα. Ίλια Ιωσηφίδου και την παρακολούθησαν πολλοί δημότες οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Καραμπατζός, μεταξύ άλλων τόνισε ότι, το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Αρκοχωρίου, εντάσσεται στα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιεί η Δημοτική Αρχή (Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής, Αξιοποίηση του Δημοτικού Δάσους μετά την διευθέτηση του 1/5 του μεριδίου του Δημοσίου, έναρξη ανάπλασης της Αράπιτσας, Κέντρο Πολιτισμού Σχολής Αριστοτέλους κ.ά.). Επισήμανε ότι η Νάουσα σε αυτή τη κρίσιμη φάση, έχει ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις, από μεγάλα έργα, τα οποία όπως τόνισε, έπρεπε να γίνουν πριν από 15-20 χρόνια. Χαρακτήρισε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Αρκοχωρίου σημαντικό για τον οικισμό, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος πολεοδομικά ως αξιόλογος, λέγοντας ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας και την πορεία ανάπτυξης του οικισμού προς το καλύτερο.

Αναλυτικά, στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός είπε:

«Όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου Νάουσας το 2003 δώσαμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας αλλά, και στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν τις τύχες της πορείας της πόλης και των Δημοτικών μας Διαμερισμάτων. Η υπόσχεση αυτή ήταν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων που θα δημιουργήσουν τις υποδομές του μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας. Να δημιουργήσουμε τις υποδομές για βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και της ποιότητας ζωής στον τόπο μας καθώς επίσης και τις συνθήκες για την ανάπτυξη και την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων στην περιοχή μας.

Μεγάλα έργα πνοής για τον τόπο αποτελούν:

 Η ίδρυση του Πανεπιστημιακού τμήματος της πόλης.

 Η ολοκλήρωση του πολυδύναμου κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους.

 Η ολοκλήρωση των έργων του Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατολικού Βερμίου.

 Η έναρξη των εργασιών του προγράμματος της Αράπιτσας.

 Η έναρξη των εργασιών του Ευρυζωνικού δικτύου Νάουσας που θα παρέχει στους πολίτες σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

 Η επιτυχία της παραχώρησης του 1/5 του δάσους του Δημοσίου στον Δήμο Νάουσας που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της περιοχής στις Σ.Δ.Ι.Τ.

 Η επιτυχία της ένταξης της Νάουσας στις ευεργετικές διατάξεις των Σ.Δ.Ι.Τ. που αφορά ακριβώς την Σύμπραξη μεταξύ του Δήμου μας με Ιδιώτες επενδυτές ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος μας για την βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση του βουνού μας.

Ο Δήμος Νάουσας υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις και σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Έτσι και για τον οικισμό του Αρκοχωρίου προχωρούν δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα του χωριού προς το καλύτερο.

Ο οικισμός του Αρκοχωρίου επειδή είναι χαρακτηρισμένος πολεοδομικά ως «ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ», εντάχθηκε στο Ο.Π.Α.Α.Χ. του Αν. Βερμίου και έτσι συγκέντρωσε, γεωγραφικά, χρηματοδοτικούς πόρους τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επενδύσεις. Οι δράσεις αυτές βέβαια είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. που όλοι ξέρουμε πόσο γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει για να μπορέσει να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

Έτσι, στο διάστημα που πέρασε ο Δήμος θα έπρεπε να ωριμάσει το πρόγραμμα αυτό ώστε να φτάσει στο σημείο να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να υλοποιηθεί το μεν έργο υποδομής (ανάπλαση κέντρου) από τον Δήμο, το δε έργο των ιδιωτικών επενδύσεων από εσάς τους ιδιώτες του οικισμού.

Αυτές οι διαδικασίες ωρίμανσης έγιναν μέσα από τα παρακάτω βήματα:

1) Ο Δήμος Νάουσας προχώρησε στην τοπογραφική αποτύπωση του οικισμού που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την συνέχεια. (10.000 €).

2) Ο Δήμος Νάουσας δημοπράτησε, μέσα από το πρόγραμμα, την Ολοκληρωμένη Μελέτη Ανάπτυξης οικισμού Αρκοχωρίου, η οποία αποτελεί το υπόβαθρο και την βασική κατεύθυνση της ανάπτυξης του οικισμού. (21.240 €).

3) Ο Δήμος Νάουσας, όσον αφορά το έργο υποδομής (ανάπλαση κέντρου), ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης του έργου εμπρόθεσμα στις ημερομηνίες της προκήρυξης που είχε θέσει η Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. (10.000€).

4) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, υποβλήθηκε η Αίτηση με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου και με συνημμένη την εν λόγω μελέτη ανάπλασης του οικισμού και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις στην Περιφέρεια μέσα στις ορισμένες ημερομηνίες.

5) Ο Δήμος Νάουσας ήρθε σε συμφωνία με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ώστε ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ο οικισμός του Αρκοχωρίου και όχι μέρος αυτού να είναι επιλέξιμος για τις ιδιωτικές επενδύσεις στις κατηγορίες βεβαίως των οικιών που είναι επιλέξιμες.

6) Ο Δήμος Νάουσας βοήθησε, με προσωπικές παρεμβάσεις του Δημάρχου, στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ώστε το σύνολο σχεδόν των ιδιωτών που υπέβαλαν πρόταση για τις προσόψεις των σπιτιών να εγκριθούν (από τις 21 που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν οι 18).

7) Ο Δήμος Νάουσας, διεκδίκησε επί πλέον κονδύλια και μετά από συμφωνία με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ο προϋπολογισμός του έργου από 353.000€ ανήλθε τελικά σε 385.000€.

8) Ο Δήμος Νάουσας μετά την τελική ένταξη του έργου από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, προχώρησε στη Δημοπρασία του έργου στις 8 Μαΐου 2006 και έτσι το έργο έχει εργολάβο και ξεκινάει άμεσα μέσα στο καλοκαίρι.

Τα επόμενα βήματα:

Για να ξεκινήσει όμως η παρέμβαση αυτή η οποία θα αλλάξει την μορφή του οικισμού και θα τον κάνει πιο ελκυστικό προορισμό, θα πρέπει να προηγηθεί μια άλλη σημαντικότατη παρέμβαση. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε εργασίες που να μην είναι ολοκληρωμένες. Εργασίες αποσπασματικές και χωρίς προοπτική. Έτσι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια ανάπλαση του οικισμού χωρίς να έχουμε μαζέψει το δίκτυο της αποχέτευσης, τουλάχιστον στον κεντρικό δρόμο όπου και θα γίνουν οι αναπλάσεις. Διαφορετικά θα προβαίναμε στην τακτική «ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ».

Έτσι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ξεκίνησε ήδη άμεσα την αποχέτευση του οικισμού. Ένα έργο το οποίο θα συνεχισθεί και στα επόμενα χρόνια μέσα από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με άλλα 110.000€ για τον υπόλοιπο οικισμό.

Ακόμη έχουμε προβλέψει δαπάνη 100.000€ για την κατασκευή ΠΑΡΚΙΝΓΚ, σε σημείο ή σημεία που θα υποδειχθεί /ουν σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο.

Τέλος, έχει προβλεφθεί η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της πομώνας ύδρευσης, ώστε ο οικισμός να έχει επάρκεια νερού τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτή η προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος Νάουσας ώστε να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο για τον οικισμό του Αρκοχωρίου είναι το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη ανάπλαση και αξιοποίηση του οικισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά από όλο αυτό το μελετητικό έργο το οποίο έχει εκπονηθεί και αποτελεί πλέον την βάση, την υποδομή για το χωριό, μπορούν να διεκδικηθούν ακόμη περισσότερα κονδύλια από την επόμενη προγραμματική περίοδο δηλαδή το Δ’ Κ.Π.Σ. και να προχωρήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό αναπλάσεων και επεμβάσεων στο Αρκοχώρι. Δίνεται λοιπόν η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για περισσότερα έργα και μελλοντική αξιοποίηση της περιοχής.

Ακόμη, στο πρόγραμμα «Θησέας» έχει ενταχθεί η μελέτη κατασκευής φράγματος στην «Γκλόμπα», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Ένα μεγάλο έργο το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά την περιοχή και ιδιαίτερα την τουριστική ανάπτυξη και του Αρκοχωρίου.

Στο leader plus έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται εκδηλώσεις για την τριετία 2005-07. Έγινε η τσιμεντόστρωση του δρόμου στις «Ρούπες» 50.000ευρώ.

Το Αρκοχώρι, μέσω το εγκεκριμένου έργου που υλοποιείται, πλέον είναι γνωστό και στις Βρυξέλες!

Το Αρκοχώρι, προβάλλεται στο site του Δήμου Νάουσας, στο βιβλίο της πόλης, όπως και η ιστοσελίδα των επαγγελματιών του Αρκοχωρίου «arkohori village» με link.

Μελετάμε, επίσης, την οδική σύνδεση του Αρκοχωρίου με το Σέλι, τη Φυτεία και το Στενήμαχο, και την αξιοποίηση του Σχολείου με χρήσεις, όπως π.χ. η δημιουργία Κ.Ε.Κ για δράσεις επιμόρφωσης.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Οι υποσχέσεις που δώσαμε στην αρχή της τετραετίας γίνονται έργα.

Και αυτό, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία και αποσπασματικά.

Στον Δήμο Νάουσας πλέον τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του και στην συνειρμική έκβαση των θεμάτων. Και αυτό γιατί υπάρχει μια διοίκηση η οποία ΓΝΩΡΙΖΕΙ τους τρόπους και είναι ΙΚΑΝΗ να αντεπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες του ευμετάβλητου περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε.

Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί με:

στρατηγικό σχεδιασμό, συνεχή συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, σκληρή δουλειά όλων των συνεργατών μου και των στελεχών της Υπηρεσίας, και κυρίως μέσα από επιστημονικό τρόπο και αντίληψη των ζητημάτων που τίθενται καθημερινά ενώπιον της διοίκησης του Δήμου μας,

η οποία με σύγχρονους τρόπους ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙ έργα για το μέλλον, την προοπτική και την ανάπτυξη του τόπου.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν να φτάσουμε στη σημερινή ευχάριστη στιγμή παρουσίασης του μεγάλου έργου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Τ.Σ. κ. Γ. Γουδίνο και τα μέλη του Τ.Σ. Αρκοχωρίου, επίσης, τους κ.κ. Βασ. Πασχούλα και Γ. Κολοβό τον πρ. Πρόεδρο κ. Θ. Πασχούλα, αλλά και όλους ιδιώτες οι οποίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα. στήριξαν την προσπάθεια του Δήμου να γίνει το Αρκοχώρι παραδοσιακός οικισμός και πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης για τον τόπο μας».

Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κα. Ίλια Ιωσηφίδου, παρουσίασε αναλυτικά, με την προβολή χαρτών, διαγραμμάτων και φωτογραφιών, την πορεία σχεδιασμού του έργου. Αναφέρθηκε στην τοπογραφική αποτύπωση, το είδος και τη μορφή των παρεμβάσεων που πρόκειται να γίνουν, τονίζοντας ότι «θέλουμε οι αναπλάσεις των δημόσιων χώρων να αποτελέσουν οδηγό για το Δήμο μας, καθώς και οι ιδιωτικές αναπλάσεις των όψεων κατοικιών, ώστε να δώσουν κίνητρο και για άλλους ιδιώτες». Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Τάξης κ. Ν. Λαφάρας χαρακτήρισε την ημέρα πολύ μεγάλη για το Αρκοχώρι, λέγοντας ότι απαιτείται από όλους η τήρηση κανόνων στο μέλλον, από τους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι οφείλουν να προστατεύουν τον οικισμό και να είναι υπεύθυνοι. Ακόμη, μίλησαν ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Αρκοχωρίου κ. Γ. Γουδίνος, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Εμ. Βαδόλας.

Στην εκδήλωση της παρουσίασης παραβρέθηκαν ακόμη ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Γ. Πάτσος, η Αντιδήμαρχος κ. Δόξα Ιτσκάρα κι ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χρ. Παππάς.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies