Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών στο Κοπανό

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάουσα 12/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 26491
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30
Ταχ. Κώδ. : 59 200
Πληροφ.   : Παλαιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2332020342

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών


ΣΧΕΤ.: H υπ' αριθμ. πρωτ. 26491/ 10-11-2017 αίτηση
Kατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1β., της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5/ Β' / 5-1-2012):«Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης»


Και έπειτα από


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (NGAVectoring Α/Κ Κοπανού)


Δημοσιεύουμε το σχετικό σκαρίφημα.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κυριακίδης Παύλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

με Α β'

 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

 

Εργασίες περιοχής Κοπανού

 

1. Εργασίες περιοχής Κοπανού χαντακιών και φρεατίων:

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ(Μ.Μ.) ΦΡΕΑΤ
1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ       1
2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ C-901 ΕΡΜΟΥ 36  
      ΣΥΝΟΛΟ 36 1

 

2.Εγκατάσταση καμπινών:

α/α

ΚΑΜΠΙΝΑ

ΟΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

402

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γ3

2

C-901

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γ2L

 

3. Εμπλουτισμός δικτύου μέσω υφιστάμενων φρεατίων και σωληνώσεων (χωρίς εκσκαφή)×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies