Πρόσληψη τεσσάρων (4) υδρονομέων άρδευσης για Τ.Κ. Μαρίνας και Δ.Ε Ειρηνούπολης

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως έξι ( 6 ) μήνες

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335, Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr

 

                                                             Νάουσα   09/05/2017

 

                                                             Αρ. Πρ. : 10483

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. 1.      Την με αριθμ. 150 / 2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.
  2. Την με αριθμ. πρωτ. 3242/2017 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήματος Δ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                κάνει γνωστό ότι  : 

 

 θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως έξι ( 6 ) μήνες , για τις ανάγκες :     

 α) της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ. Μαρίνας έως 31/10/2017                               

β) της αρδευτικής περιόδου στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης έως 31/10/2017

 βάσει των διατάξεων  του Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απρ.1957 ( ΦΕΚ 60 Α’ )   « περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων », όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

     

                                Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

       Χρονική    

       διάρκεια

ΥΕ Υδρονομείς άρδευσης για Τ.Κ. Μαρίνας

2

     έως 6 μήνες

ΥΕ Υδρονομείς άρδευσης για Δ.Ε. Ειρηνούπολης

2

    έως 6 μήνες

    

          Για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτούνται τα εξής :

Α) να είναι έλληνες πολίτες

Β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών

Γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας,  από 11/05/2017 έως και 17/05/2017.

        Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  Δήμου Η.Π. Νάουσας , τηλ. 2332350335-6.

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

       Κοινοποίηση                                                                                      α.α.

1)Γραφείο Προσωπικού                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

2) Εφημερίδα Ημερησία

                                                                                               

                                                                                               ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies