Παροχή διευκρινίσεων (παρ. 2.3 διακήρυξης) σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ύστερα από προφορικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε, ότι για τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» ισχύουν τα ακόλουθα:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                       Νάουσα, 4-05-2017

                                           Αρ.  Πρ.: 10058

διευθυνση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                     

Πληρ. : Κυράνος Θ.                                                           Να αναρτηθεί στον ιστότοπο του

Δημαρχίας 30, Νάουσα 59200                                                Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr       

Τηλ.    : 2332029622                                                             

                                                                                                            Κοιν.

                                                                                                            Ενδιαφερόμενους που έχουν

                                                                                      παραλάβει έντυπο οικονομικής

                                                                                      προσφοράς

 

 

Θέμα  : Παροχή διευκρινίσεων (παρ.  2.3 διακήρυξης) σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»

Σχετ.   : 

 

              

Ύστερα από προφορικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε, ότι για τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας» ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παραγράφων 1α και 2 του κεφαλαίου Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του μέρους ΙV  (Κριτήρια επιλογής) του ΤΕΥΔ, όπως προκύπτει από το άρθρο 22.Δ της διακήρυξης του έργου.

Αν συμπληρωθούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο, δε θα ληφθούν υπόψη και δεν θα αποτελεί λόγο ακυρότητας του ΤΕΥΔ.

Το παρόν έγγραφο θα δίνεται στο εξής μαζί με την οικονομική προσφορά.

 

 

 

                      Ο Διευθυντής Τ.Υ.

 

 

 

          Κυριακίδης Παύλος

          Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Ε.Δ.    

1. Γενική Γραμματέα

2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών

3. Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Ν.

4. Προϊσταμένη Τ.Μ. & Δ.Δ.

5. Φάκελο μελέτης

6. Αρχείο

7. Πρόεδρο Ε.Δ.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies