ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Χ.Κ. 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας και η ΔΕΤΑΒ ανέθεσαν στην Καναδική Εταιρία Σχεδιασμού Χ.Κ. Ecosign, την εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου (master plan) για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Χ.Κ. «3-5 Πηγάδια». Οι προτάσεις της εταιρίας παραδόθηκαν στο Δήμο Νάουσας και παρουσιάσθηκαν σε ανοικτή εκδήλωση τον Σεπτέμβριο του 2005. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός, όρισε Ειδική Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν από την Ecosign και τη διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης. Η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής είναι:

#1) Αναστάσιος Καραμπατζός (Δήμαρχος Νάουσας)-Πρόεδρος,

#2) Γεώργιος Πολάκης (πρ. Δήμαρχος Νάουσας)

#3) Χρήστος Παππάς (Πρόεδρος ΔΕΤΑΒ)

#4) Μιχάλης Ξανθίδης (τ. Πρόεδρος Ε.Ο.Σ. Νάουσας)

#5) Δημοσθένης Γυρούσης ( Πρόεδρος Ε.Ο.Σ. Νάουσας και Ε.Ο.Χ.)

#6) Άκης Ταμπούρης (Δ/ντής Χ.Κ. «3-5 Πηγάδια»)

#7) Γεώργιος Αλδάκος (Μέλος Δ.Σ. ΔΕΤΑΒ)

#8) Κοσμάς Μητσιάνης (Μέλος Δ.Σ. ΔΕΤΑΒ)

#9) Δρόσος Γκαντός (Πολ.Μηχανικός)

Η Επιτροπή συνεδρίασε και πραγματοποίησε επισκέψεις εργασίας στο Χ.Κ. και στις προτεινόμενες προς ανάπτυξη περιοχές κατά την χειμερινή περίοδο 2005-06. Επεξεργάστηκε, ανάλυση και διερεύνησε το περιεχόμενο και τα στοιχεία των προτάσεων της Ecosign και διαμόρφωσε την πρότασή της, την οποία και υποβάλλει προς το Δημ. Συμβούλιο.

Η μεθοδολογία και η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ecosign και την Ειδική Επιτροπή ήταν η ακόλουθη:

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.Η διαμόρφωση πιστών για όλα τα επίπεδα των χιονοδρόμων και σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.

2.Εξισορρόπηση μεταξύ της χωρητικότητας αναβατήρων και πιστών .

3.Εξισορρόπηση της χωρητικότητας αναβατήρων και πιστών με τις υπηρεσίες στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου και στο χώρο στάθμευσης.

4.Ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων για χειμερινή και θερινή χρήση.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα απαραίτητα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι :

1.Το ανάγλυφο της περιοχής.

2.Ο προσανατολισμός .

3.Η ηλιακή πρόσπτωση.

4.Το υψόμετρο.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική ανάλυση έγινε από τα στελέχη της Ecosign και περιλαμβάνει:

#1.Τη χωρητικότητα των υπαρχόντων αναβατήρων ( ωριαία χωρητικότητα και υψομετρική ωριαία χωρητικότητα).

#2.Τη χωρητικότητα των πιστών.

#3.Τη διαβάθμιση των πιστών βάση του βαθμού δυσκολίας.

#4.Την σύγκριση των πιστών με τις απαιτήσεις της αγοράς.

#5.Τη σχέση μεταξύ χωρητικότητας αναβατήρων και πιστών.

#6.Την ανάλυση των χώρων διατροφής .

#7.Την ανάλυση των χώρων διαμονής.

#8.Την μετακίνηση των χιονοδρόμων (με τα πόδια) στο χώρο του Χ.Κ.

#9.Την ανάλυση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου:

•χώροι υποδοχής

•προσφερόμενες υπηρεσίες για διημέρευση (ενοικιάσεις σκι – σχολή σκι)

•εγκαταστάσεις υποστήριξης του Χ.Κ. ( μηχανοστάσια , ιατρείο, αποθηκευτικοί χώροι , χώροι διοίκησης και ενημέρωσης κλπ.)

Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι ο μέγιστος αριθμός χιονοδρόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί ( ανά ημέρα) στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι:

1.Στους αναβατήρες: μέχρι 1480 άτομα

2.Στις πίστες : μέχρι 950 άτομα

3.Στους χώρους διατροφής : μέχρι 1520 άτομα ( ανοιχτοί και κλειστοί χώροι)

4.Στους χώρους στάθμευσης , διαμονής : μέχρι 1720 άτομα

5.Στους λοιπούς χώρους εξυπηρέτησης (εισιτήρια , ιατρείο , μηχανοστάσιο κλπ) μέχρι 939 άτομα.

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ της χωρητικότητας των αναβατήρων σε σχέση με τις πίστες.

Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα υπάρχουν επτά επίπεδα χιονοδρόμων (από τον αρχάριο μέχρι τον πολύ έμπειρο). Η ανάλυση των υπαρχόντων πιστών μας δείχνει ότι υστερούμε κατά πολύ σε πίστες για το μεσαίο επίπεδο χιονοδρόμων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ECOSIGN

Η Ecosign μας υποβάλλει τρεις προτάσεις με τις οποίες διασφαλίζεται :

•Η ισορροπία ανάμεσα σε πίστες, αναβατήρες και εγκαταστάσεις στη βάση του Χ.Κ.

•Η λειτουργική σύνδεση μεταξύ όλων αυτών των εγκαταστάσεων.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

α.Δημιουργία οικισμού στην «Ντορντόπολη»

β.Τροποποιήσεις και αλλαγές στην υπάρχουσα βάση του Χ.Κ

γ.Εγκατάσταση νέων αναβατήρων και κατασκευή πιστών από την «Ντορντόπολη» μέχρι «Μπαλκόνι».

(Στην Πρώτη πρόταση αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες του βουνού για αναβατήρες, πίστες και οικιστικές δράσεις).

Για το υπάρχον ΧΚ

#1.Μετατροπή του γηπέδου σε χώρο εγκατάστασης αναβατήρων και εξυπηρέτησης χιονοδρόμων (μέτωπο χιονιού).

#2.Μετατροπή της πίστας αρχαρίων σε χώρο στάθμευσης για λεωφορεία και Ι.Χ.

#3.Δημιουργία νέου γηπέδου δίπλα από το νέο δρόμο προς «Ντορντόπολη»

#4.Κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης προς «Ντορντόπολη»

#5.Δημιουργία χώρου αποβίβασης-επιβίβασης επισκεπτών.

#6.Δημιουργία «μετώπου χιονιού» (snow front)

#7.Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης στον σημερινό χώρο των τροχόσπιτων

Για τη «Ντορντόπολη»

#1.Κατασκευή – δημιουργία αθλητικών, φυσιολατρικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

#2.Κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών για διημέρευση

#3.Κατασκευή εγκαταστάσεων διανυκτέρευσης με 3650 περίπου κρεβάτια που καλύπτουν 2400 σκιέρ ( οι υπόλοιποι είναι απλοί επισκέπτες ).

#4.Ο τύπος των εγκαταστάσεων ποικίλει μεταξύ μικρών συγκροτημάτων από μεζονέτες (multi family units) και μονοκατοικίες

#5.Κατασκευή camping τροχόσπιτων

#6.Εγκατάσταση συνδετικού αναβατήρα με τις υπάρχουσες πίστες

#7.Η εγκατάσταση αναβατήρα περιήγησης στη ΒΔ πλευρά (προς «πολυβολεία»).

Για πίστες και αναβατήρες

#1.Δημιουργία δύο νέων πιστών στο υπάρχον ΧΚ

#2.Δημιουργία νέων πιστών στην περιοχή από «Μπαλκόνι» , «Πέντε Πηγάδια» μέχρι κορυφή

#3.Εγκατάσταση τεσσάρων νέων 4θέσιων εναέριων αναβατήρων

#4.Εγκατάσταση δύο νέων συρομένων αναβατήρων στην περιοχή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ: 5000 άτομα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

α.Δημιουργία οικισμού στην «Ντορντόπολη» και στο σημερινό ΧΚ

β.Μερικές τροποποιήσεις και αλλαγές στην υπάρχουσα βάση του Χ.Κ

γ.Εγκατάσταση νέων αναβατήρων και κατασκευή πιστών από την «Ντορντόπολη» μέχρι «Μπαλκόνι»

(Στη δεύτερη πρόταση οι παρεμβάσεις είναι μικρότερης κλίμακας σε όλα τα είδη των εγκαταστάσεων).

Για το υπάρχον ΧΚ

#1.Χρήση του γηπέδου ως χώρου στάθμευσης κατά τη χειμερινή περίοδο, μπροστά από το «μέτωπο χιονιού», με ειδική υπερκατασκευή .

#2.Κατασκευή ειδικής τσουλήθρας για το χειμώνα και το καλοκαίρι δίπλα από την πίστα αρχαρίων.

#3.Δημιουργία εγκαταστάσεων διαμονής δίπλα από το νέο δρόμο προς «Ντορντόπολη»

#4.Κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης προς «Ντορντόπολη»

#5.Δημιουργία χώρου αποβίβασης-επιβίβασης επισκεπτών.

#6.Δημιουργία «μετώπου χιονιού» (snow front)

#7.Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης στον σημερινό χώρο των τροχόσπιτων

Για τη «Ντορντόπολη»

#1.Κατασκευή – δημιουργία αθλητικών, φυσιολατρικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων

#2.Κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών για διημέρευση

#3.Κατασκευή εγκαταστάσεων διαμονής με περίπου 2450 κρεβάτια που καλύπτουν 1300 σκιέρ ( οι υπόλοιποι είναι απλοί επισκέπτες ).

#4.Στις εγκαταστάσεις διαμονής της 2η πρότασης συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη Β πρόταση στην υπάρχουσα βάση του Χ.Κ.

#5.Ο τύπος των εγκαταστάσεων ποικίλει μεταξύ μικρών συγκροτημάτων από μεζονέτες (multi family units) και μονοκατοικίες

#6.Κατασκευή camping τροχόσπιτων

#7.Εγκατάσταση συνδετικού αναβατήρα με τις υπάρχουσες πίστες

Για πίστες και αναβατήρες

#1.Δημιουργία δύο νέων πιστών στο υπάρχον ΧΚ

#2.Δημιουργία νέων πιστών στην περιοχή από «Μπαλκόνι» , «Πέντε Πηγάδια» μέχρι κορυφή

#3.Ελάττωση του μήκους του υπάρχοντος εναέριου αναβατήρα

#4.Εγκατάσταση νέου 8θέσιου εναέριου αναβατήρα κλειστού τύπου από γήπεδο προς κορυφή πάνω από « Πέντε Πηγάδια»

#5.Εγκατάσταση νέου 6θέσιου εναέριου αναβατήρα από «Μπαλκόνι» μέχρι κορυφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ: 3100 άτομα

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

α.Δημιουργία οικισμού στο «Μπαλκόνι»

β.Εγκατάσταση νέων αναβατήρων από το σημερινό ΧΚ προς «Μπαλκόνι» και πάνω.

( Στην τρίτη πρόταση δεν προβλέπεται παρέμβαση στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά η δημιουργία νέων σε άλλη περιοχή )

Για το υπάρχον ΧΚ και τη «Ντορντόπολη»

•Δεν προβλέπεται ουδεμία παρέμβαση

Για το «Μπαλκόνι»

#1.Εγκαταστάσεις διαμονής με περίπου 3100 κρεβάτια που καλύπτουν 2000 σκιέρ ( οι υπόλοιποι είναι απλοί επισκέπτες ).

#2.Κατασκευή χώρου στάθμευσης για 600 περίπου Ι.Χ.

Για πίστες και αναβατήρες

1.Εγκατάσταση αναβατήρα σύνδεσης του ΧΚ με «Μπαλκόνι»

2.Εγκατάσταση πέντε νέων 4θέσιων αναβατήρων από τη βάση του «Μπαλκονιού» μέχρι κορυφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ: 4. 350 άτομα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

#1.Τα πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής του Χ.Κ

#2.Την ύπαρξη των υπόλοιπων Χ.Κ στη Βόρεια Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες :(Βουλγαρία, Σκόπια)

#3.Τις δυνατότητες πρόσβασης προς το Χ.Κ από τα μεγάλα αστικά κέντρα

#4.Την ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων που παρουσιάζει το Χ.Κ «Τρία –Πέντε Πηγάδια» βάσει των παρατηρήσεων της Ecosign

#5.Την ανάγκη δημιουργίας ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου και σύγχρονου Χ.Κ. βάσει των προτάσεων της Ecosign

Για το υπάρχον ΧΚ ( στη βάση του Χ.Κ.)

#1.Τη μετατροπή του γηπέδου σε «μέτωπο χιονιού» και την κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης χιονοδρόμων ( Α πρόταση της Ecosign)

#2.Τη διατήρηση της παιδικής πίστας και την εγκατάσταση τσουλήθρας ( Β πρόταση )

#3.Τη δημιουργία νέας οδικής πρόσβασης προς «Ντορντόπολη» ( Α και Β πρόταση )

#4.Τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στον υπάρχοντα χώρο των τροχόσπιτων ( Α και Β πρόταση)

5.Τη δημιουργία χώρου επιβίβασης και αποβίβασης επισκεπτών ( Α και Β πρόταση)

Για τις εγκαταστάσεις διαμονής («Ντορντόπολη» και «Μπαλκόνι»)

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

Τους διαθέσιμους χώρους για οικιστική ανάπτυξη

Τις κλιματολογικές συνθήκες και το υψόμετρο

Τη δυνατότητα πρόσβασης

Προτείνει την «Ντορντόπολη» ως καταλληλότερο χώρο για τέτοιου είδους ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει :

#1.Κατασκευή – δημιουργία αθλητικών, φυσιολατρικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων για χειμώνα και καλοκαίρι ( Β πρόταση) όπως:

•Πίστες και μικροί αναβατήρες (διάδρομοι) για αρχάριους σκιέρ

•Σχολή σκι

•Εγκαταστάσεις ενοικίασης εξοπλισμού

•Εγκαταστάσεις για τσουλήθρες και διαδρομές για έλκηθρα

•Διαδρομές περιπάτου, ορειβασίας (με χιονοπέδιλα και με τα πόδια)

•Διαδρομές ιππασίας , ελκήθρων (με άλογα)

•Διαδρομές ορεινής ποδηλασίας

•Διαδρομές για σκι αντοχής (για τουρίστες και αθλητές)

•Ποδοσφαιρικά γήπεδα και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις (τοξοβολία , τέννις)

#2.Κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών για διημέρευση και διανυκτέρευση σε έκταση μικρότερη της Β πρότασης της Ecosign. (Ο αριθμός θα προκύψει από την οικονομοτεχνική μελέτη και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης του προγράμματος NATURA 2000).

#3.Κατασκευή camping τροχόσπιτων

#4.Εγκατάσταση συνδετικού αναβατήρα με την υπάρχουσα βάση του Χ.Κ

Για το «Μπαλκόνι» προτείνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων διημέρευσης

Για πίστες και αναβατήρες

Για πίστες :

#1.Διατήρηση των υφιστάμενων πιστών με παρεμβάσεις βελτίωσης

#2.Δημιουργία νέων πιστών στην περιοχή από «Μπαλκόνι» μέχρι την κορυφή

#3.Σύνδεση των πιστών από την περιοχή «Μπαλκόνι» προς τις υφιστάμενες πίστες (προς «Παράδεισο»)

Για αναβατήρες :

#1.Αντικατάσταση του υφιστάμενου εναέριου αναβατήρα με νέο 4θέσιο αποσυμπλεκόμενο στην ίδια θέση αλλά με επέκταση του μήκους του μέχρι το καταφύγιο της κορυφής (σαλέ)

#2.Εγκατάσταση δύο νέων εναέριων αναβατήρων από τη βάση του υφιστάμενου Χ.Κ. προς το «Μπαλκόνι» και από τη βάση του «Μπαλκονιού» προς την κορυφή

#3.Επανεγκατάσταση του υφιστάμενου εναέριου αναβατήρα για σύνδεση μεταξύ «Ντορντόπολης» και της βάσης του Χ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ: ΕΩΣ 3.000 άτομα

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies