Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας (4) τεσσάρων μηνών

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας , κάνει γνωστό ότι : θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως τέσσερις ( 4 ) μήνες , για τις ανάγκες : α) της αρδευτικής περιόδου στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης από 25/06/2016 έως 31/10/2016

 

                                                                                                      Νάουσα   18/07/2016

 

 

 

                                                                                                      Αρ. Πρ. : 16767

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. 1.      Την με αριθμ. 194 / 2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.
  2. Την με αριθμ. πρωτ. 6615/2016 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήματος Δ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                κάνει γνωστό ότι  : 

 

 θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικό διάστημα έως τέσσερις ( 4 ) μήνες , για τις ανάγκες :       α) της αρδευτικής περιόδου στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης από 25/06/2016 έως 31/10/2016

 βάσει των διατάξεων  του Β.Δ. 28 Μαρτ. / 15 Απρ.1957 ( ΦΕΚ 60 Α’ )   « περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων », όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

     

                                Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

       Χρονική    

       διάρκεια

ΥΕ Υδρονομείς άρδευσης για Δ.Ε. Ειρηνούπολης

2

    έως 4 μήνες

    

          Για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτούνται τα εξής :

Α) να είναι έλληνες πολίτες

Β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών

Γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 

 

 

 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας,  από 20/07/2016 έως και 26/07/2016.

        Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  Δήμου Η.Π. Νάουσας , τηλ. 2332350335-6.

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

       Κοινοποίηση                                                                   

1)Γραφείο Διαχ/σης Ανθρ/νου Δυν/κου                                              

2) Εφημερίδα Ημερησία

                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ    

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies