Πρόσληψη 1 (ενός) ατόμου με καθήκοντα Ναυαγοσώστη

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

1.      Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

3.      Την με αριθμ. 202/ 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.

4.      Την με αριθμ. πρωτ.  5811/23.06.2016 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήματος Δ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                κάνει γνωστό

 

            ότι θα προβεί στην πρόσληψη 1 ( ενός ) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την ασφαλή λειτουργία του ανοικτού κολυμβητηρίου στην Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

   ΔΕ Ναυαγοσώστης

 

       1

   

     

     2 μήνη

 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο

ή δίπλωμα ή απολυτήριος

τίτλος δευτεροβάθμιας

ή μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης της ημεδαπής

ή άλλος ισότιμος τίτλος

της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως

ειδικότητας.

β)Άδεια ναυαγοσώστη.

 

 

 

     

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29/6/2016 μέχρι και τις 8/7/2016 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

        

 

 

       Κοινοποίηση                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 Γραφείο Διαχείρισης                         

Ανθρώπινου Δυναμικού                                

 

 

                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies