Σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ως αρχή σχεδιασμού της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Νάουσας, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νάουσας, Νομού Ημαθίας

ανακοινώνει

ότι εκδόθηκε η , με αρ. πρωτ. οικ.21050/20.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΩΑΠ4653Π8-Ω5Υ) , απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία: «Κατόπιν τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, αποφασίζουμε αρνητικά ως προς την απαίτηση υποβολής σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για την σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και 47 (συγκρότημα κτιρίων πρώην εργοστασίων «Βέτλανς-Έρια»).

Η ανωτέρω απόφαση, συνοδευόμενη από το Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου βρίσκεται διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νάουσας, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Δ/νση : Δημητρίου Βλάχου(πρώην Δημαρχίας) 30 – Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2332350355 & 2332350356.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies