ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια συστήματος θέρμανσης και εγκατάστασης μικρού φωτοβολταικού συστήματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, προϋπολογισμού 24.890,00. € ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% )».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Nαουσα  7/4/2016

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                        αρ.πρωτ. 7162

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                          για την προμήθεια  συστήματος θέρμανσης και εγκατάστασης μικρού φωτοβολταικού συστήματος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, προϋπολογισμού   24.890,00. €  ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  23% )».

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης   τη συνολικά χαμηλότερη τιμή  ,  προϋπολογισμού 24.890,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 02.15.7326.001του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την   18   Απριλίου   2016,   ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως 10.30  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 14.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ

Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την  κατασκευή και εμπορία των υπό προμήθεια ειδών .Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή  497,80 ευρώ. Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολό της.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

Ο Δήμαρχος

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies