ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προτίθεται να αναθέσει σε ιδιώτη , την λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και να υλοποιήσει πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων.

Νάουσα 01/04/2016
Αρ.πρωτ.6809   
                                
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προτίθεται  να αναθέσει σε ιδιώτη , την λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και να υλοποιήσει πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής  σε μαθητές Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών  Σχολείων. Ο ιδιώτης θα πρέπει  να  είναι  κατάλληλα εκπαιδευμένος, απαραίτητο κριτήριο είναι το  πιστοποιητικό εξειδίκευσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με τίτλο <Το ΠΚΑ θα λειτουργεί για εκπαίδευση μαθητών  από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ  εκτός επισήμων αργιών και δυσμενών καιρικών συνθηκών . Είναι πλήρως εξοπλισμένο διαθέτοντας εκτός από τη σήμανση των δρόμων του, ένα στόλο ηλεκτροκίνητων οχημάτων για παιδιά, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι 8 χλμ/ώρα, καθώς και μεγάλο αριθμό ποδηλάτων διαφόρων μεγεθών μαζί με κράνη, ειδικά γιλέκα με αντανακλαστική επιφάνεια κλπ..Οι επισκέψεις των σχολείων προκαθορίζονται μετά από έγγραφη συνεννόηση των διευθυντών των σχολείων με τον εκάστοτε   αρμόδιο-ια συντονιστή-ρια λειτουργίας του Δήμου. Η  διάρκεια της εκπαίδευσης μιας ομάδας  μαθητών, όχι περισσοτέρων των είκοσι πέντε (25) ατόμων, είναι δύο ώρες, και περιλαμβάνει θεωρητική ανάπτυξη θεμάτων, αλλά και  πρακτική εκπαίδευση, με οδήγηση αυτοκινήτων και ποδηλάτων .  Ο μέγιστος αριθμός παιδιών σε μια ημερήσια επίσκεψη σχολειού στο ΠΚΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, δηλαδή δυο τμήματα. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που τα τμήματα περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό μαθητών ,αλλά και πάλι δε πρέπει να υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός
   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Στον  Κ.Α 02.15.6117.001 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελμάτων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Κόστος δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. σε €

Υλοποίηση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής  σε μαθητές
148  διδακτικές ώρες            2406,50
Σύνολο καθαρής αξίας                
ΦΠΑ 23%                                   553,50                                            
ΣΥΝΟΛΟ                                   2960,00                                      

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

   Περίοδος :   06/04/2016 - 10/06/2016  
Οι ώρες που θα λαμβάνουν χώρα τα ανωτέρω καθημερινά θα έχουν ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 -13.00
Διάρκεια διδασκαλίας   148 διδακτικές ώρες.

Ως ημερομηνία  και ώρα λήξης παραλαβής της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η Τριτη 5 Απριλίου  2016 και ώρα η 10:00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου Νάουσας, σε σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει  εξωτερικά την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”. Το Γρ. Προμηθειών βρίσκεται  στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Νάουσας , στην οδό Δημαρχίας 30.. Τόσο στον φάκελο όσο και επί του ειδικού εντύπου προσφοράς, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΔΑΓΓΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies