Δράση L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

 

 

 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

 

 

ΜΕΤΡΟ  41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

 

            Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη

(Αριθμός 2010ΣΕ0820828000 της ΣΑΕ 082/8)

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα  18/11/2015

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    αρ.πρωτ  30563

ΔΗΜΟΣ  H.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.                                                                     

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

                                                                Ο Δήμαρχος Νάουσας,

    λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ.πρωτ. 16336/23-9-2014  απόφαση  ένταξης έργων της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΗΜΑ.ΑΕ ΟΤΑ ) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο  41 Υπομέτρο L323”Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»Δράση  L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών  εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή , προμήθεια εξοπλισμού ,μουσικών οργάνων , στολών» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (τον κωδικό 2010ΣΕ08280000  της ΣΑΕ082/8    στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Αξονα  4  του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.),        προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης  για τη ομάδα Α  και τη  συνολικά χαμηλότερη τιμή για  την ομάδα Β,  ο ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διοργάνωσης και την προμήθεια  εξοπλισμού , μουσικών οργάνων , στολών    προϋπολογισμού 35.520,00 ευρώ  (  συμπεριλαμβανομένου το  ΦΠΑ  )

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την    25-11- 2015     ημέρα  Παρασκευή  και από ώρα 10.00 έως 10.30  ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ

Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (δηλ.577,56  €), αναλυτικά  για την ομάδα Α εγγυητική επιστολή  454,56 ευρώ και για την ομάδα Β εγγυητική επιστολή 123,00  ευρώ .

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά


Ο Δήμαρχος

Κουτσογιάννης Νικόλαος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies