ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (28/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Προ ημερήσιας, ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για 5 ζητήματα: 1) Για την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα «Θησέας» του έργου «Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης 72.000 στρεμμάτων, του Δήμου Νάουσας», το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό γιατί, προωθεί το στόχο της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση του δημοτικού δάσους. Υπογράμμισε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασία που έγινε από τα στελέχη και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κατά την κατάρτιση του προγράμματος των έργων, τα οποία υπέβαλλε ο Δήμος το Νοέμβριο του 2004. Επισήμανε ότι αρχικά για το συγκεκριμένο έργο είχε προταθεί το ποσό των 110.000 ευρώ, αλλά μετά από πιέσεις η τελική έγκριση ήταν 260.000 ευρώ, που ενισχύει και επιταχύνει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του Χ.Κ. και του δημοτικού δάσους. Ανέφερε ότι, το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, με προϋπολογισμό 125.000 ευρώ, αφορά την προετοιμασία του Master Plan, τη βιωσιμότητα και την προετοιμασία των διαδικασιών, εγκρίσεων και επιτυχούς προσέλευσης επενδυτών. Η δεύτερη φάση, προϋπολογισμού 135.000 ευρώ, αφορά την υλοποίηση των σταδίων σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, την υποστήριξη του Δήμου στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τη διαδικασία αξιολόγησης, την υποστήριξη του Δήμου στη φάση των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους επενδυτές και την υπογραφή της σύμβασης. Τόνισε, ότι λόγω της σπουδαιότητάς του, το θέμα πρόκειται να ζητηθεί ως τακτικό, σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

2) Ο κ. Καραμπατζός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας για την ένταξη του δρόμου από διασταύρωση Νάουσα-Πηγάδια (θέση Σταυρός) προς οικισμό Μεταμόρφωση, στο Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ (Μέτρο 3.1.). Χαρακτήρισε το έργο μεγάλο και σημαντικό για την περιοχή, και ότι ήταν από τις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου, σχεδιάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες οι οποίες, όπως τόνισε, ξεπέρασαν τις δυσκολίες που υπήρχαν και υπέβαλλαν έγκαιρα και ολοκληρωμένα όλες τις μελέτες (τοπογραφική, οδοποιίας, υδραυλικών, τεχνικών και σήμανσης), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 59.839 ευρώ, με δάνειο που πήρε ο Δήμος. Επισήμανε ότι το έργο λόγω της ιδιομορφίας και των δυσκολιών που παρουσιάζει, αποφασίσθηκε από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τον Γεν. Γραμματέα κ. Τσιότρα να εκτελεσθεί με τη συνεργασία και τη συμβολή, ως φορέα υλοποίησης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

3) Με αφορμή δημοσίευμα στον τοπικό τύπου, σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δήλωσε ότι για τη Νάουσα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και ανησυχία γιατί, από το Νοέμβριο του 2004 με πρωτοβουλία του Δήμου, έχει εγκατασταθεί στο Λάππειο Γυμνάσιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ειδικό σύστημα μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ». Οι μετρήσεις είναι συνεχείς και σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων, τα επίπεδα ακτινοβολίας στη Νάουσα είναι κάτω από τα πιο αυστηρά όρια.

4) Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο θέμα του τμήματος της «Βέτλανς» το οποίο γειτνιάζει με το Νοσοκομείο, τονίζοντας ότι ο Δήμος Νάουσας έχει προχωρήσει τα έργα και τις ενέργειες για την αξιοποίηση του ακίνητου (Επαναλειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού, τη διαμόρφωση Εκθεσιακού χώρου στο Πέτρινο κτίριο) και υπέβαλλε το αίτημα στον Πρωθυπουργό, για τη δημιουργία Μεγάρου Τεχνών και Συνεδριακού χώρου στο τμήμα όπου σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΝ). Για το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο είχε ζητήσει η διοίκηση του Νοσοκομείου, εξέφρασε τον προβληματισμό τους γιατί, δεν έχει προωθηθεί από το Υπουργείο Υγείας, και το διοικητή του ΠΕΣΥ Κ. Μακεδονίας κ. Βαρτζόπουλο, ο οποίος είχε δεσμευθεί στη σύσκεψη που είχε στο Δημαρχείο ότι, θα έρχονταν πριν το καλοκαίρι στη Νάουσα κλιμάκιο μηχανικών και τεχνικών, με σκοπό να κάνει την αποτύπωση του τμήματος της «Βέτλανς» το οποίο γειτνιάζει με το Νοσοκομείο και να προχωρήσει στη σύνταξη ρυθμιστικού σχεδίου, με τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης. Γι αυτό ζήτησε με επιστολή του στη διοίκηση του Νοσοκομείου, μέχρι το τέλος του έτους να διατυπώσει τη σαφή και οριστική πρόταση του Νοσοκομείου Νάουσας και του Υπουργείου Υγείας, λέγοντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην επίλυση ενός ζητήματος το οποίο συνδέει την αξιοποίηση του κτιρίου της «Βέτλανς» με το γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο του τόπου μας, την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη του Νοσοκομείου της πόλης μας, αλλά και με την προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο (Δ΄ Κ.Π.Σ).

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της μη πληρωμής των 23 απολυμένων της «Τρικολάν» οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο στο πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης. Τόνισε ότι, το θέμα είναι πολιτικό και ζήτησε από τον Υφυπουργό Απασχόλησης κ. Γερ. Γιακουμάτο να παρέμβει άμεσα, ώστε να ξεπεραστεί το τυπικό κώλυμα που υπάρχει. Είπε, ότι ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Νομαρχία με τους 20 απασχολούμενους στο ίδιο πρόγραμμα. Επισήμανε ότι ενώ έχουν έρθει τα χρήματα, έχουν εκδοθεί από το Δήμο τα εντάλματα για την πληρωμή των εργαζομένων, το θέμα έχει σταματήσει για τυπικούς λόγους στον έλεγχο της Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι που θα ξεπεραστεί τις επόμενες μέρες.

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4. «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή στο Δήμο Νάουσας, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πρόταση αφορά τη δημιουργία συστήματος G.I.S. σε τομείς όπως η διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων, διαχείριση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης- ηλεκτροφωτισμού, διαχείριση Parking, δρομολόγια οχημάτων, αστικών λεωφορείων, απορριμματοφόρων κλπ.

Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας

Αποφασίσθηκε η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας. Ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός, τόνισε ότι η σημερινή Νομική Μορφή ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν επιτρέπει στο μουσείο της πόλης μας να λειτουργεί ευέλικτα και σωστά και ότι στόχος είναι να ενσωματωθεί το Ι.Λ.Μ. στον κύριο φορέα πολιτισμού της πόλης, που είναι ο ΔΗ.Π.Ο.Ν. για να μπορέσει έτσι, να λειτουργεί καλύτερα, αποτελεσματικά και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του καθημερινά. Αναγνώρισε τη μεγάλη προσφορά του Λ.Ε.Ν. και είπε ότι στη διοίκηση του ΔΗΠΟΝ θα συμμετέχει και τριμελής επιτροπή την οποία θα ορίσει το Λ.Ε.Ν., όταν συζητούνται θέματα του Μουσείου.

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2006

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2006. Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος κα. Ίλια Ιωσηφίδου, μεταξύ άλλων τόνισε, ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.156.000 ευρώ, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με 908.000 ευρώ και Ίδια Έσοδα 248.000 ευρώ. Ακόμα, επισήμανε ότι είναι μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί καταρτίστηκε σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνει τα επιχορηγούμενα έργα από διάφορα προγράμματα (όπως Αράπιτσα, Ανατ. Βερμίου κλπ.). Τόνισε ότι όλα τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα εκτελεσθούν κανονικά χωρίς προβλήματα.

Έγκριση του προγράμματος Culture 2000 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευση & Πολιτισμός

Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Νάουσας, η οποία είχε υποβληθεί απευθείας στην Ε.Ε. και ειδικότερα στο πρόγραμμα Culture 2000 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Στην πρόταση συμμετέχουν οι: Association National Culture et Traditions (Γαλλία), Centro Internazionle Ethnastudi (Ιταλία) και Δήμος Νάουσας. Η πρόταση αφορά την ενίσχυση αποκριάτικων εκδηλώσεων και της λαογραφικής παράδοσης της Νάουσας, ώστε να επιβιώσει στις επερχόμενες γενιές, γι αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε νέους. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: συνεδριάσεις-συσκέψεις- της Επιτροπής λειτουργίας του προγράμματος με φορείς υλοποίησης (Σχολεία, Σύλλογοι, Εργαστήρια, Ιδρύματα, κ.α.), σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής προπαρασκευής ομίλων νέων φορέων που συμμετέχουν (μελέτη κατασκευή προσωπείων, μελέτη-κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, εκμάθηση τοπικών παραδοσιακών χορών κ.α.), συμμετοχή σε αποκριάτικες εκδηλώσεις κ.λ.π. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του στις Βρυξέλλες (Δ/νση Εκπαίδευσης&Πολιτισμού) συγκεκριμενοποίησε τις τελευταίες λεπτομέρειες και έτσι η πρότασή μας έγινε δεκτή με συνολικό προϋπολογισμό είναι 111.005 ευρώ η δε συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Οικονομική Ενίσχυση στους Αναξιοπαθούντες

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Δημάρχου, για την οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών με το συνολικό ποσό των 15.000€. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του μεταξύ άλλων τόνισε, ότι είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη προς το ζην. Πρότεινε να συσταθεί τριμελής επιτροπή του Δημ. Συμβουλίου αποτελούμενη από την Πρόεδρο κ. Γ. Πάτσο, και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ν. Λαφάρα και Δημ. Μαυρογιώργο, οι οποίοι σε συνεργασία με την Κοινωνική Πρόνοια, συλλόγους και φορείς θα προβούν στην επιλογή των οικογενειών που χρειάζονται το βοήθημα, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.

Άλλες αποφάσεις

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Δημάρχου για τη δωρεάν ταφή της τ. Δημοτικής Συμβούλου Δώρας Μπέτζιου. Στην εισήγησή του κ. Καραμπατζός μίλησε για το ήθος, την αγωνιστικότητα και την προσωπικότητα της Δώρας Μπίτζιου, λέγοντας ότι η δωρεάν ταφή, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο Δήμος για να τιμήσει την προσφορά της μεγάλης αγωνίστριας της Δημοκρατίας.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Με μοναδικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2006, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Τρίτη (29/11). Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός του 2006, καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ν. 3202/2005, τις νέες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους. Τον χαρακτήρισε ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και ότι κινείται στα όρια των δυνατοτήτων του Δήμου. Είπε ότι είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των 10,5 εκ. ευρώ, και είναι μειωμένος κατά 6 εκ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το 2005, γιατί εφαρμόστηκαν στη σύνταξή του, για πρώτη φορά οι νέες οδηγίες και οι μέθοδοι υπολογισμού, που προβλέπουν στις ρυθμίσεις τους οι νέες εγκύκλιοι. Τόνισε ότι, στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα επιδοτούμενα μεγάλα έργα, τα οποία εκτελούνται ή πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο 2006, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Παππάς είπε ότι ο Προϋπολογισμός του 2006, λαμβάνει υπόψη του τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα και αποτυπώνει τα έσοδα τα οποία είναι προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου. Ο Δήμαρχος, έκανε εκτενή αναφορά σε όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν ή εκτελούνται τώρα, με έμφαση στο Πανεπιστήμιο, το 1/5 του Δάσους, το Κολυμβητήριο, το Συνεδριακό χώρο της Σχολής Αριστοτέλους κ.ά.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies