Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post»"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post» που υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874, ο Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874.

 

----------------------

Ταχ. Δ/νση:           Πλατεία Δημαρχίας 30

Ταχ. Κώδικας: 592 00

 

 

Νάουσσα 5/08/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 20233

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του υποέργου 6 «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post» που υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874, ο Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας:

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 9.348,54 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

α/α

Εργασία

Περιοχή

1

Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post του κτιρίου με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), σύμφωνα με την υπ αριθμ 20119/04-08-2015 σχετική μελέτη

Δήμος Η. Π. Νάουσας

 Σύμφωνα με την επισυναπτώμενη τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14/08/2015 και ώρα 13.00, εντύπως σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Επιθεώρησης Ex Post» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας»" στη διεύθυνση: Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας, Πλατεία Δημαρχίας 30, ΤΚ 592 00, Νάουσα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Παλαιά Γιώργο (τηλ. 2332022086).

Στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιέχεται η προσφορά , οι υποψήφιου ανάδοχοι απαιτείται να συμπεριλάβουν και αντίγραφο ενεργής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή

Ο Δήμαρχος Ηρωικής πόλης Νάουσας

 

 

 

 

  Nίκος Κουτσογιάννης

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies