Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Έργο Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874

 

----------------------

Ταχ. Δ/νση:           Πλατεία Δημαρχίας 30

Ταχ. Κώδικας: 592 00

 

 

Νάουσσα 16/07/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 18231

 

 

 

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Έργο Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874, ο Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας:

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του «Έργου Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας» με κωδικό MIS 356874.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 2.337,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

1. Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής του έργου

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία μονόγλωσσου (ελληνικά) Διαδικτυακού Τόπου στον οποίο θα παρουσιάζονται οι μετρήσεις του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης που θα εγκατασταθεί στο κτίριο του 2 ου Γυμνασίου του Δήμου Νάουσας.

Η ιστοσελίδα και τα υποσυστήματά της θα δομηθούν με «ανοικτή» αρχιτεκτονική, θα έχουν δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο/ους προμηθευτή/ές, ο δε κώδικας θα είναι ανοικτός επίσης.

Θα επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά στη διεπαφή των χρηστών με την ιστοσελίδα, και, θα διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος. Η εισαγωγή του περιεχομένου καθώς και η υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου θα γίνεται από τον Ανάδοχο για δύο χρόνια.

2. Σχεδιασμός και εκτύπωση 3000 φυλλαδίων

Θα εκτυπωθούν 3.000 φυλλάδια διαστάσεων Α5, με περιεχόμενο τις δράσεις και τους στόχους του επιδεικτικού έργου ΑΠΕ & ΕΞΕ που κατασκευάζεται στο σχολείο.

Τα φυλλάδια θα διανεμηθούν από τους μαθητές στην τοπική κοινωνία.

3. Κατασκευή αναμνηστικής πινακίδας έργου

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να αναρτηθεί μόνιμη πινακίδα αναφοράς των στοιχείων του έργου καθώς και του προγράμματος χρηματοδότησης.

Η πινακίδα πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους και να τοποθετείται σε ευδιάκριτο σημείο.

Η πινακίδα διαιρείται σε 3 μέρη:

  • Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει την Ελληνική σημαία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
  • Το ενδιάμεσο κομμάτι καλύπτει το 50% της πινακίδας και περιέχει το όνομα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα στοιχεία του έργου και της χρηματοδότησης.
  • Το κάτω μέρος της πινακίδας είναι το 25% και περιέχει το έμβλημα της ΕΕ, με αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο (ολογράφως) και το μήνυμα που έχει επιλέξει η Διαχειριστική Αρχή η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ε.Κ.1828/2006).

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24/07/2015 και ώρα 13.00, εντύπως σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «Έργο Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της εγκεκριμένης Πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο του Δήμου Νάουσας»" στη διεύθυνση: Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας, Πλατεία Δημαρχίας 30, ΤΚ 592 00, Νάουσα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία/Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Οι υποβληθείσες προσφορές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Παλαιά Γιώργο (τηλ. 2332022086). 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής πόλης Νάουσας

 

 

 

 

  Nίκος Κουτσογιάννης

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies