ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων προϋπολογισμού 20.500,00 €

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάουσα  08-5-2015

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10695

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Βαταντζή Αθ. - Λαπαβίτσας Γ.

Τηλ.: 2332350367, 50328

Fax: 2332024260

Mail: lapavitsas@naoussa.gr

         vatantzi@naoussa.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων προϋπολογισμού 20.500,00 € (Κωδικός κατά CPV : 66514110 – 0 – Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)

Η εργασία αφορά την υποχρεωτική κατά το νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης των οχημάτων  έναντι τρίτων.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Νάουσας που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Δευτέρα   18  Μαΐου  2015 και ώρα 11.00 μέχρι 11.30 στο 2ο  όροφο του Δημαρχείου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, δηλαδή  410,00 €.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το  Γρ. Προμηθειών του Δήμου, στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου και στα τηλ.:2332350367, και  2332350328. Αρμόδιοι  υπάλληλοι κα Βαταντζή και  κος Λαπαβίτσας.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Κουτσουγιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies