ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η Νάουσα διανύει από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 φθίνουσα πορεία, εξαιτίας της αποβιομηχάνισης η οποία οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ανεργίας και σήμερα ξεπερνά το 50%. Το κλείσιμο μεγάλων και ιστορικών βιομηχανιών όπως «ΥΦΕΝ», «Μπίλη» «Πέλλα-Όλυμπος, «Βέτλανς», «Τρικολάν» αλλά και οι πρόσφατες απολύσεις των 110 εργαζομένων στα «Κλωστήρια Ναούσης» και την «Ολυμπιακή», οδήγησαν σε απώλεια 5.000 περίπου θέσεων εργασίας και επιδεινώνουν δραματικά την οικονομική ύφεση στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Οι νέοι, το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, εγκαταλείπει τη Νάουσα, γιατί δεν υπάρχει απασχόληση. Η αγορά μαραζώνει. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο Δήμος Νάουσας, έχει υποβάλλει συγκεκριμένα θεσμικά και αναπτυξιακά αιτήματα στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, με τα οποία καλείται η Πολιτεία να παρέμβει άμεσα και δραστικά, λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Είναι αιτήματα του Δήμου Νάουσας αλλά, και των παραγωγικών φορέων της πόλης. Αφορούν παρεμβάσεις, μέτρα και αναπτυξιακά έργα στο σύνολο της τοπικής οικονομίας (πρωτογενή-δευτερογενή και τριτογενή τομέα) γιατί:

α) Ενισχύουν την απασχόληση και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

β) Λαμβάνουν μέριμνα για τους ανέργους.

γ) Στηρίζουν την επιχειρηματικότητα.

δ) Στοχεύουν στην προσέλκυση νέων και βιώσιμων επενδύσεων.

ε) Ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς όπου η περιοχή έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (μεταποίηση, αγροτική παραγωγή, τουρισμός-παροχή υπηρεσιών).

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2005 ανακοινώθηκε ότι, η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, πρόκειται να προωθήσει ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για τη Νάουσα. Ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη και ελπίζουμε ότι, επιτέλους θα αντιμετωπισθεί το ζήτημα της Νάουσας, με σοβαρότητα, ολοκληρωμένα και με την άμεση υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων και σημαντικών έργων υποδομής.

Για το σκοπό αυτό υποβάλλουμε τα κυριότερα αιτήματα του Δήμου Νάουσας, τα οποία περιλαμβάνουν αναγκαίες παρεμβάσεις στους τομείς της παραγωγής, έργα υποδομής και αναπτυξιακές δράσεις. Στόχος είναι να αντιμετωπισθούν άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα τα προβλήματα της ανεργίας, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, της αποβιομηχάνισης, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η περιοχή μας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

#1. Ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προστασία των ανέργων, το οποίο να περιλαμβάνει μέτρα όπως:

•Να βγουν απευθείας στη σύνταξη όσοι βρίσκονται στην τελευταία πενταετία, έχουν συμπληρωμένο αριθμό ενσήμων και είναι 55 ετών οι άνδρες και 50 ετών οι γυναίκες.

•Να βγουν απευθείας στη σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όσοι έχουν συμπληρωμένα 30 χρόνια εργασίας και αριθμό 8.000 ενσήμων.

•Να μετρήσει ως συντάξιμος ο χρόνος ανεργίας των απολυμένων και να επιδοτούνται οι απολυμένοι με το 80% του ημερομισθίου τους μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.

•Για τους προερχόμενους από ομαδικές απολύσεις να ισχύσει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία να μην απαιτούνται 1.000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια.

•Να παγώσουν άμεσα τα στεγαστικά δάνεια των απολυμένων ανεξαρτήτως της φορολογικής δήλωσης που εμφανίζονται τα προηγούμενα έτη.

#2. Την ένταξη της Νάουσας σε «Ειδικό καθεστώς» αναπτυξιακών κινήτρων, ως «θύλακα υψηλής ανεργίας», με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και Υπουργικών Αποφάσεων, όπως προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (άρθρο 9, Ν. 3299/2004), το οποίο να περιλαμβάνει μέτρα όπως:

•Επιχορήγηση στο 12% του εργατικού κόστους των μεταποιητικών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (τουριστικές επιχειρήσεις).

•Για τις επιχειρηματικές μονάδες του δευτερογενή τομέα (βιοτεχνίες-βιομηχανίες): χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης στην περιοχή της Νάουσας, και ρύθμιση οφειλών των πιο πάνω επιχειρήσεων.

•Φορολογικές ελαφρύνσεις για τη στήριξη των επενδύσεων, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

#3.Ίδρυση τουλάχιστον δύο νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων στην πόλη της Νάουσας, με στόχο στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί έδρα Πανεπιστημιακής Σχολής, και χρηματοδότηση αποπεράτωσης του έργου στο κτίριο «Λόγγου-Τουρπάλη» όπου στεγάζεται, από το Νοέμβριο του 2004, το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

#4.Ίδρυση στη Νάουσα Σχολής Αριστοτελικών Σπουδών, στα πλαίσια του υπό ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του μοναδικού ιστορικού μνημείου παγκόσμιας αξίας της Σχολής Αριστοτέλους που βρίσκεται στη Νάουσα και όπου τον Απρίλιο του 2006 ολοκληρώνεται, με δωρεά, η κατασκευή Κέντρου Πολιτισμού- Συνεδρίων-Αναψυχής (το έργο βρίσκεται σε φάση κατασκευής).

#5.Ενίσχυση των υποδομών στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» (σύνδεση με Τελεφερίκ Άγιος Νικόλαος-Πηγάδια) νέοι αναβατήρες και χιονοστρωτήρες, βάσει των προτάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου (Master Plan), το οποίο έχει εκπονήσει ο Δήμος μας.

#6.Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που διαθέτει η περιοχή της Νάουσας, με τη χρηματοδότηση μελέτης και κατασκευής φράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα». Έργο μεγάλης σπουδαιότητας τόσο για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, όσο και για την τουριστική ανάπτυξη της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μια σημαντική παρέμβαση η οποία αναβαθμίζει και προστατεύει το περιβάλλον.

#7.Ίδρυση Πρωτοδικείου στη Νάουσα.

#8.Κατασκευή νέων Εργατικών Κατοικιών, με την υλοποίηση του προγράμματος από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Οι τελευταίες εργατικές κατοικίες έγιναν στη Νάουσα το 1980.

#9.Παραχώρηση ολόκληρου του Στρατοπέδου «Μίγγα» στον Άγιο Νικόλαο, έκτασης 14 στρεμμάτων, με προοπτική τη δημιουργία νέου κλειστού γυμναστηρίου και αθλητικών υποδομών, στα πλαίσια της ανάδειξης της Νάουσας ως ολοκληρωμένου προπονητικού κέντρου.

#10.Επιτάχυνση της χρηματοδότησης του Κολυμβητηρίου Νάουσας, που εντάχθηκε στο «Ελλάδα 2004», ώστε να ολοκληρωθεί εντός του 2006 (Σήμερα έχει κατασκευαστεί το 60% του έργου).

#11.Ολοκλήρωση της παραχώρησης του Κτιρίου «Ματθαίου» στο Δήμο μας. Δυστυχώς, το ζήτημα παραμένει στάσιμο, λόγω έλλειψης κονδυλίων για την απαλλοτρίωσή του από το Υπουργείο Πολιτισμού.

#12. Αγορά από το Δημόσιο και παραχώρηση στο Δήμο του πρώην εργοστασιακού συγκροτήματος «Πέλλα-Όλυμπος», το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, και μέχρι σήμερα παραμένει αναξιοποίητο.

#13.Χρηματοδότηση της δημιουργίας Μεγάρου Τεχνών και Συνεδριακού Κέντρου στο kτίριο της πρώην «Βέτλανς», το οποίο ανήκει στο Δήμο Νάουσας.

#14.Έγκριση της χρηματοδότησης, για την ύδρευση-αποχέτευση στην επέκταση του σχεδίου πόλης (η μελέτη έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας).

#15.Νέα οδική σύνδεση Νάουσας- Γιαννακοχωρίου-Ροδοχωρίου και Αρκοχωρίου – Σελίου.

#16.Βελτίωση δρόμου Νάουσας-Αγίου Νικολάου με κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου (Υπάρχει έτοιμη η σχετική μελέτη).

#17.Βελτίωση του δρόμου από Νάουσα προς το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» και Πηγάδια-Μπαλκόνι.

#18.Βελτίωση του δρόμου Νάουσα-Σχολή Αριστοτέλους-Ανθέμια (σύνδεση με τους Μακεδονικούς Τάφους).

#19.Ανάπλαση των Πηγών στο Άλσος Αγίου Νικολάου (υπάρχει έτοιμη η σχετική μελέτη).

#20.Ενίσχυση του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας.

#21.Χρηματοδότηση μελέτης και κατασκευή υπογείου πάρκινγκ στη Νάουσα.

22.Την κατανομή αυξημένων πόρων στο Δήμο Νάουσας, του 35% του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Α.Π. 4244/28-1-2005), πρόκειται να κατανεμηθεί με προγραμματικά κριτήρια με βάση τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες του άρθρου 11 του Ν3274/2004.

#23.Δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι υπάρχουν κι άλλα αιτήματα, τα οποία κινούνται στον ίδιο στόχο αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης και θα πρέπει, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, να ληφθούν υπόψη στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Νάουσας.

Η Ηρωική πόλη της Νάουσας δεν επαιτεί. Απαιτεί και διεκδικεί αυτά που δικαιούται από την Πολιτεία. Εδώ και τώρα λύσεις. Δεν πάει άλλο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies