Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της «Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Σύμμεικτων Απορριμμάτων»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ.

Πληροφορίες : Παπαφιλίππου Αγγελάκης

Ταχ. δ/νση: Δημαρχίας 30-59200 Νάουσα

Τηλ :23320 29617,  Fax: 23320 29626

www.naoussa.gr    e-mail: papafilippou@naoussa.gr

 

                        Νάουσα   05 /12 /2014

                                       Αρ. Πρ.  36939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της  «Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Σύμμεικτων Απορριμμάτων»                                                                               

                                                                                                                    

  1. Κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8186/12-10-2012, Απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης , πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Σύμμεικτων Απορριμμάτων» και πιο συγκεκριμένα :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ

(ΜΕ Φ.Π.Α.)

1.1

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΟΧΗΜΑ – ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

 (CPV 34138000-3)

1

120.000

120.000

27.600

147.600

1.2

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

(CPV 34223000-6)

 

1

120.000

120.000

27.600

295.200

1.3

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

(CPV 34223000-6)

1

120.000

120.000

27.600

295.200

ΣΥΝΟΛΟ

360.000

82.800

442.800

 

 

 

           

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει συνημμένο το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3.        Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκαπεντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naoussa.gr, στον σύνδεσμο www.naoussa.gr/news/announcements από τις 08/12/14 έως και 22/12/14.

4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι : i) να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών και ii) να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις επί των οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών.

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :papafilippou@naoussa.gr

6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, μαζί με τις τελικές προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης .

7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

                                                                                                                                                                                    

 

Ε.Δ.:

1.Γενική Γραμματέα

2. Αντιδήμαρχο Τεχν.Υπηρ.

3.Προϊστ/νο Δ/νσης Τεχν.Υπηρ.

4. Προϊστ/νη Δ/νσης Οικ. & Διοκ. Υπηρ.

5. Προϊστ/νο Τμ. Μελ. & Δ.Δ.

6. Προϊστ/νο Τμ. Οικ.

7. Γρ. Προμηθειών .

8. Αρμόδιο Υπάλληλο.

9. Αρχείο

 

                   

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας

 

 

Κυριακίδης Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός

Με Β’ β

 

 

            

                                                                               

                                                                                      

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies