Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Στο πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εντάχθηκε ο Δήμος Νάουσας. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου τομέα, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία των υπηρεσιών, να μειωθεί το κόστος και να αυτοματοποιηθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών τηλεματικής. Πρόκειται για ειδικό δίκτυο τηλεπικοινωνίας, το οποίο παρέχει στο Δήμο Νάουσας απευθείας σύνδεση και άμεση πρόσβαση σε δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους, Οργανισμούς κ.λ.π.). Στόχοι του προγράμματος είναι: 1) Η μείωση του κόστους επικοινωνίας (περίπου κατά 50%!) μεταξύ των φορέων του Δημόσιου, με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας στη διακίνηση των πληροφοριών, 2) Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου μέσω της διασύνδεσής τους, 3) Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν πηγή φορείς του Δημοσίου, 4) Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτούν την εμπλοκή περισσότερων του ενός φορέων, 5) Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Τέλος, η υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η διοίκηση να είναι αποτελεσματικότερη, αλλά και να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies