ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο Δήμο Νάουσας»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας της Πράξης «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης, στο Δήμο Νάουσας»

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά ,  ο ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διοργάνωσης ενός (1) Διήμερου Καριέρας που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Νάουσας και θα έχει αντικείμενο τη γνωριμία των ωφελουμένων με τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας    προϋπολογισμού 22.230,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου το  ΦΠΑ  23%.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15  Σεπτεμβρίου  2014,   ημέρα  Δευτέρα .και από ώρα 10.00 έως 10.30  ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ

Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλ. 363,00  €).

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή .

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά,

Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies