ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Νάουσα, 8-7-2014
Αρ.πρωτ. 20306

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων ,

  1.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

  2Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  3.Β΄’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνολικού προϋπολογισμού 58.108,72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  17  Ιουλίου   2014,   ημέρα Πέμπτη   και από ώρα 11.00 έως 11.30   ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή  2.905,43 € , και συγκεκριμένα:

α) για το Δήμο Νάουσας το ποσό  των 416,01 €

β) για το  Κέντρο Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας το ποσό των  755,62, €

γ) για τη Α’Βαθμια  Σχολική Επιτροπή το ποσό των  866,90  €

δ)για τη Β’Βάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των  866,90 €

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για  ένα ή για περισσότερα  Νομικά πρόσωπα  όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος  της αναλυτικής διακήρυξης. Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του κάθε Νομικού Προσώπου  και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 και τους αντίστοιχους  του 2015.

  Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται ελεύθερα προς λήψη, στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328 FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

 

Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies