ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα, 28-5-2014
Αρ.πρωτ.15281

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, , συνολικού προϋπολογισμού 59.898,57  € μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.  Για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Η συνολική προμήθεια διαιρείται στα επιμέρους είδη  ως εξής :

 Είδη Παντοπωλείου, CPV: 15000000-8

 

 

Α/α

Δημοτική Ενότητα

Καθαρό ποσό

Ποσό (με Φ.Π.Α.)

1

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Νάουσας

35.700,60

40.341,68

2

 

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

3.350,10,

3.785,61

3

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων

15.422,87

17.427,84

 

ΣΥΝΟΛΟ

54.473,57

61.555,13

 

Ελαιόλαδο,  CPV: 15411110-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/α

Δημοτική Ενότητα

Καθαρό ποσό

Ποσό (με Φ.Π.Α.)

1

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Νάουσας

3.350,00

3.785,50

2

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

500,00

565,00

3

Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων

1.575,00

1.779,75

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.425,00

6.130,25

                 

                    Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6  Ioυνίου   2014,   ημέρα Παρασκευή   και από ώρα 11.00 έως 11.30  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Τ.Κ. 59 200.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του Τμήματος της προμήθειας για το οποίο κατατίθεται προσφορά.

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται δωρεάν ,είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,www.naoussa.gr ή και από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Δημαρχίας 30,2ος όροφος Δημαρχείου),  έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ.Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των,  για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος


Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies