ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των,  για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά, , συνολικού προϋπολογισμού 30.515,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Η.Π. Νάουσας διαθέτει πίστωση ποσού 30.515,00  ευρώ σε βάρος των:

KA 02.10.6613,ποσό 20.000,00 €, ΚΑ 02.15.6613,ποσό  3.515,00 € και ΚΑ 02.30.6613,ποσό  7.000,00 € του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 και θα συνεχίσει να επιβαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους  2015.

Η συνολική προμήθεια διαιρείται σε τρία επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, ως εξής :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικών χαρτιών και λοιπών αναλωσίμων (cd-dvd)

7.247,97 €

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα

,inkjetlaser)

9.268,29 €

 

ΤΜΗΜΑ 3:  Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου) (τόνερ και τύμπανα)

8.292,68 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

24.808,94 € 

ΦΠΑ (23%) (επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε ομάδα)

  5.706,06 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

      30.515,00 €

                  

                   Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαρτίου 2014,   ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10.30 έως 11.30  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30,στη Νάουσα .Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Δημαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Τ.Κ. 59 200

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του Τμήματος της προμήθειας για το οποίο κατατίθεται προσφορά.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

445,75 €

ΤΜΗΜΑ 2

570,00 €

ΤΜΗΜΑ 3

510,00 €

 

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται δωρεάν ,είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,www.naoussa.gr ή και από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Δημαρχίας 30,2ος όροφος Δημαρχείου),  έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ.Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του/των Τμήματος/των,  για το/τα οποίο/α καταθέτουν προσφορά.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προμηθειών(εργάσιμες μέρες και ώρες):

23323-50367, 50328

FAX:23320-24260,

e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά, Λαπαβίτσας Γεώργιος

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Καραμπατζός Αναστάσιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies