ΣΤΑ 43.304.400 € ΤΑ 31 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ- Η ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Στο εντυπωσιακό ποσό των 43.304.400 ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των 31 έργων του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας, τα οποία έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα γεγονός πρωτόγνωρο, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του Δήμου (Δήμος της περιφέρειας με πληθυσμό 34.000 κατοίκους), τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου, αλλά και το γενικότερο δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι η σπουδαιότητα αυτών των έργων είναι μεγάλη, γιατί αφορούν την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στόχους:

 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορίας, του πολιτισμού και του τουρισμού
 • τη στήριξη των κοινωνικών-προνοιακών δομών,
 • την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
 • την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά.

Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι, ότι με τα έργα προωθούνται οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, όπως είναι το αποχετευτικό δίκτυο στους πεδινούς οικισμούς, το κλείσιμο της χωματερής στην «Πλακένια» μετά από 30 χρόνια, αλλά και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με την κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.    

Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από τα 31 έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ:

 • 7 έχουν ολοκληρωθεί,
 • 12 είναι στο στάδιο της εκτέλεσης εργασιών-υλοποίησης,
 • 3 είναι στη φάση του διαγωνισμού-δημοπράτησης,
 • 7 είναι στη διαδικασία υπογραφής συμβάσεων και άμεσης υλοποίησης,
 • 2 είναι στο στάδιο των εγκρίσεων-εφαρμογής.

Ειδικότερα, α) Τα 7 έργα που έχουν ολοκληρωθεί είναι:

 • Επανάχρηση πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς» σε πολυχώρο πολιτισμού (3.900.000 €)
 • Κέντρο τεκμηρίωσης βιομηχανικής κληρονομίας στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ» (3.390.000 €)
 • Επέκταση Δεξαμενών Καθίζησης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (1.318.396 €)  
 • Υδροδότηση ορεινών οικισμού Δήμου Νάουσας (960.400 €)
 • Ενίσχυση Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Νάουσας (743,500 €)
 • Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Νάουσας (198.000 €)
 • Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (68.000 €)

β) Τα 12 έργα που βρίσκονται στα στάδιο των εργασιών-υλοποίησης είναι:

 • Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους πεδινούς οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Νάουσας: Κοπανός, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος (16.527.520,7 €)
 • Κοινωνικές δομές :«Βοήθεια στο σπίτι», ΚΗΦΗ (3.025.400 €)
 • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας (2.399.985 €)
 • Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Κ. Χαρίεσσας (1.841.299 €)
 • Ποδηλατόδρομος Αγίου Νικολάου (1.500.000 €)
 • Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Τ.Κ. Στενημάχου (993.530 €)
 • Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου Δήμου (975.000 €)
 • Δεξαμενές υδροδότησης Μονοσπίτων-Πολυπλατάνου (282.000 €)
 • Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σισαμοτριβίου κτίριο «Μάκη» (218.000 €)
 • Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νάουσας (109.283 €)
 • Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Νάουσας (50.000 €)
 • Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας-Άλσους Αγίου Νικολάου (30.000 €)

γ) Τα 3 έργα που βρίσκονται στη φάση του διαγωνισμού-δημοπράτησης είναι:

 • Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας (1.595.871,5 €)
 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού απορριμμάτων Δήμου Νάουσας και  Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (1.512.900€)
 • Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (289.000 €)

δ) Τα 7 έργα που βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης είναι:

 • Προμήθεια επίπλων του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς» (229.091,7 €)
 • Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (206.785,5 €)
 • Ανάπτυξη-ανάδειξη & προβολή πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με χρήση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων ΤΠΕ (161.166 €)
 • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς» (116.709,3 €)
 • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ» (97.749,9 €)
 • Προμήθεια ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς» (51.741,2 €)
 • Προμήθεια επίπλων στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ» (66.562,1 €)

ε) Επίσης, 2 έργα βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας υλοποίησης-εγκρίσεων και είναι:

 • Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης ΤΟΠΣΑ (400.000 €)
 • Πρόγραμμα Προβολής Δήμου Νάουσας (46.310 €)

 

Εκτός από τα πιο πάνω έργα, που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται, υπάρχει ωριμότητα για την υποβολή προτάσεων ένταξης στο ΕΣΠΑ και άλλων 7 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2.100.695 € (Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων Αράπιτσας, Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Πάπρα» Ανθεμίων, Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων, Διαμόρφωση πάρκου-παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης, Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς-γιορτή ροδακίνου, ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης παραγωγής απορριμμάτων).   

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συστηματική και συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουν η δημοτική αρχή, τα στελέχη και το προσωπικό του Δήμου Νάουσας και την αποτελεσματικότητα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι για να φτάσει ένα έργο, το οποίο είναι ενταγμένο σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από το στάδιο της αρχικής μελέτης, στην υλοποίηση και την ολοκλήρωσή του, απαιτείται τιτάνια προσπάθεια για να ξεπεραστούν πολλές δυσκολίες, αλλά και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αξιοσημείωτο, αλλά και ενδεικτικό του μεγέθους των έργων που υλοποιούνται είναι ότι την περίοδο του Γ΄Κ.Π.Σ. (2000-2006) τα έργα που είχε υλοποιήσει ο τότε Δήμος Νάουσας, ήταν συνολικού προϋπολογισμού 11.500.000 €, ενώ την τρέχουσα περίοδο του ΕΣΠΑ (2007-2013) ο προϋπολογισμός των έργων είναι σχεδόν τετραπλάσιος. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η θετική συμβολή που έχουν αυτά τα δημοτικά έργα και στην τοπική οικονομία, γιατί με την υλοποίησή τους προσφέρουν αρκετές θέσεις απασχόλησης και τονώνουν την αγορά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής, σε μια περίοδο πολύ υψηλής ανεργίας και μεγάλης ύφεσης.

Με την ίδια συνέπεια και μεθοδικότητα ο Δήμος Νάουσας έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία ωρίμανσης έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τα αρμόδια Υπουργεία.     

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies