ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΧΥΤΑ ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                         Νάουσα 19/6/2013

Αρ.Πρωτ.18579

                                                                                       

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των απορριμμάτων (σε ΧΥΤΑ όμορου δήμου) για το 2013 του Δήμου Νάουσας»

 

          Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές «Για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των απορριμμάτων (σε ΧΥΤΑ όμορου δήμου) για το 2013 του Δήμου Νάουσας», προϋπολογισμού 169.238,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

          Η υπηρεσία αφορά τις εργασίες της μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου και συγκεκριμένα στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Έδεσσας, που βρίσκεται στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» - Σωτήρας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Παρασκευή 5/7/2013. Ως ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:00π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 2ο όροφο στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 στη Νάουσα, Τ.Κ.59200. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη μεταφορά απορριμμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 2.751,84 ευρώ.

          Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2332350344 , Κα Σκόδρα Ευμορφία. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι ελεύθερα προς λήψη στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www.naoussa.gr .

 Ο Δήμαρχος Νάουσας

Καραμπατζός Αναστάσιος

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία του Διαγωνισμού.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies