ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         Νάουσα, 15-5-2013
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     αρ.πρωτ.13960
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ:2332350367,2332350328
Fax: 2332024260 e-mail:athinabat@gmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων προϋπολογισμού 26.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α )

Η εργασία αφορά την υποχρεωτική κατά το νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης των οχημάτων έναντι τρίτων.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Νάουσας που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την 24 Μαίου 2013 και ώρα 10.00 μέχρι 10.30 στο 2ο όροφο στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας δηλαδή 520,00 €.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου, στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου και στα τηλ.:2332350367, και 2332350328. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα Βαταντζή και κος Λαπαβίτσας.

Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος


Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies