«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ»: ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 475.395 ΕΥΡΩ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Υποβλήθηκε από τον Δήμο Νάουσας στο «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η πρόταση για το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων στο Δήμο Νάουσας». Συγκεκριμένα, πρόκειται για δράση του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» από το «Πράσινο Ταμείο»/ΥΠΕΚΑ, και περιλαμβάνεται στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», η οποία αφορά αστικές περιοχές με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 475.395 Ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ. Η πρόταση αφορά την πόλη της Νάουσας και περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα, που είναι τα εξής:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθειες εξοπλισμού ανακύκλωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η προμήθεια 300 κάδων ανακύκλωσης 1.100 lt,
 • Η προμήθεια οχήματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών τύπου πρέσας 16 m3.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθειες εξοπλισμού κομποστοποίησης απορριμμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Η προμήθεια 800 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 250-360 lt,
 • Η προμήθεια 10 κάδων δημοτικής κομποστοποίησης 800-1.100 lt.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδικού οχήματος υπηρεσιών καθαριότητας, στην οποία περιλαμβάνεται:

 • Η προμήθεια ειδικού οχήματος (υδροφόρο χωρητικότητας 7 m3 νερού, με σύστημα πλύσης κάδων 240-1.100 lt, συστήματα πλύσης δρόμων-πεζοδρομίων, ποτίσματος, πυρόσβεσης, κλπ).

Ο σκοπός της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέεται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή δράσεων για μια σύγχρονη και βιώσιμη πόλη, αλλά και ενέργειες που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επίσης, περιλαμβάνει πράξεις που η υλοποίησή τους συμβάλλει στην προστασία του αστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ορθολογική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων.

Αξίζει να τονιστεί ότι η υλοποίηση των έργων, προβλέπεται να μειώσει κατά 30% τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά και να επιφέρει σημαντική μείωση στο οικονομικό κόστος διαχείρισης-μεταφοράς τους που ξεπερνά ετησίως το ποσό των 100.000 Ευρώ!  

Ειδικότερα, η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί:

 • Στη βιώσιμη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων
 • Στη μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων που πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή
 • Στην αξιοποίηση-ανακύκλωση των απορριμμάτων
 • Στην αξιοποίηση του προϊόντος της οικιακής κομποστοποίησης για διάθεση σε κήπους και αγρούς
 • Στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης
 • Στην εξοικονόμηση πόρων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας των δημοτών 
 • Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους/μαθητές και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γενικότερα σε θέματα διαχείρισης απορ/των & ανακύκλωσης.

Ο φάκελος της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος στο ΥΠΕΚΑ, και η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης των τριών προτεινόμενων έργων.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies