ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/1) ορίστηκαν οι νέες Διοικήσεις τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και των Επιτροπών του Δήμου Νάουσας

Ειδικότερα, οι νέες διοικήσεις είναι:

 • Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας (Ν.Π.Δ.Δ):
 1. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, Δημ. Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
 3. Ιωάννης Γιαννούλης, Δημ. Σύμβουλος
 4. Γεώργιος Χαλκιάς, Δημ. Σύμβουλος
 5. Σοφία Ράλλη, Δημ. Σύμβουλος
 6. Ευαγγελία Δεληχρήστου-Τσίλη, Δημ. Σύμβουλος
 7. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 8. Αγγελάκης Λακηνάνος, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 9. Θωμάς Τσουκαλάς, Πρόεδρος Δ.Κ. Νάουσας
 10. Γεώργιος Στύλας, κάτοικος Νάουσας
 11. Καλλιόπη Πανούση, κάτοικος Νάουσας
 12. Αμανάτιος Αμανατίδης, κάτοικος Νάουσας
 13. Αλεξάνδρα Κανούδη, κάτοικος Νάουσας
 14. Εκπρόσωπος εργαζομένων
 15. Γεωργία Γκέσιου, Εκπρ.  Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νάουσας

Αναπληρωματικά μέλη: 1) Γεώργιος Κολοβός, 2) Μιχάλης Αναστασιάδης, 3) Ζωγράφα Τομπουλίδου

 

 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
 1. Γεώργιος Βασιλείου, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Ευστάθιος Λογδανίδης, Δημ. Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
 3. Ιωάννης Παρθενόπουλος, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 4. Θωμάς Μπλιάτκας, Εκπρ. κοινωνικού φορέα  (ΤΟΕΒ)
 5. Εκπρόσωπος εργαζομένων
 6. Αντώνιος Γρηγορόπουλος, κάτοικος Νάουσας
 7. Ιωάννης Σιμήνος, κάτοικος Νάουσας
 8. Ιφιγένεια Βασιλειάδου, κάτοικος Νάουσας
 9. Νατάσα Φυσέκα, κάτοικος Νάουσας

Αναπληρωματικά μέλη: 1) Κώστας Παπαδόπουλος, 2) Παναγιώτης Μαραντίδης, 3) Σταυρούλα Λουμπουρδή

 

 • Ενιαία Σχολική Επιτροπή των Δημ. Σχολείων, Νηπιαγωγείων (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Νάουσας (Ν.Π.Δ.Δ.)
 1. Θωμάς Βράντσης, Δημ. Σύμβουλος
 2. Χρήστος Παππάς, Δημ. Σύμβουλος
 3. Ιωάννης Γιαννούλης, Δημ. Σύμβουλος
 4. Κων/νος Παπαδόπουλος, Δημ. Σύμβουλος
 5. Παύλος Αδαμίδης, Δημ. Σύμβουλος
 6. Ιωάννης Παρθενόπουλος, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας,
 7. Δημήτριος Σέπκας, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 8. Δ/ντής Σχολικής μονάδας
 9. Δ/ντης Σχολικής μονάδας
 10. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Νάουσας
 11. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Νάουσας

 

 • Ενιαία Σχολική Επιτροπή των Γυμνασίων και Λυκείων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Νάουσας (Ν.Π.Δ.Δ.)
 1. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, Δημ. Σύμβουλος
 2. Γιώργος Ηλίας, Δημ. Σύμβουλος
 3. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη, Δημ. Σύμβουλος
 4. Ευαγγελία Δεληχρήστου-Τσίλη, Δημ. Σύμβουλος
 5. Γιώργος Γιάντσης, Δημ. Σύμβουλος
 6. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 7. Στέλιος Δάγγας, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 8. Δ/ντής Σχολικής Μονάδας
 9. Δντής Σχολικής Μονάδας
 10. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Νάουσας
 11. Εκπρόσωπος της μαθητικών κοινοτήτων (με αναπληρωτή)

 

 • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάουσας
 1. Χρήστος Παππάς, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας
 3. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων των μαθητών
 4. Δ/ντής Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Δ/ντής Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Εκπρόσωπος συνδικαλιστικών ή εκπαιδευτικών οργανώσεων

 

 • Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Νάουσας
 1. Ιωάννης Γιαννούλης, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Παρθένα Τσαγκαλίδου, Δημ. Σύμβουλος
 3. Σοφία Ράλλη, Δημ. Σύμβουλος
 4. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 5. Δημήτριος Σέπκας, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 6. Γεώργιος Ταμπούρης, υπάλληλος Δήμου Νάουσας
 7. Ιωάννης Κουκούλος, κάτοικος Νάουσας
 8. Νικόλαος Αντωνιάδης, κάτοικος Νάουσας
 9. Βασίλειος Δημητριάδης, κάτοικος Νάουσας
 10. Γρηγόριος Αντιφάκος, Πρόεδρος ΟΤαΝ
 11. Εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας
 12. Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας

 

 • Επιτροπή Αδελφοποιήσεων Δήμου Νάουσας
 1. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Ιωάννης Γιαννούλης, Δημ. Σύμβουλος
 3. Βασίλειος Τζώρτζης, Δημ. Σύμβουλος
 4. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη, Δημ. Σύμβουλος
 5. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, Δημ. Σύμβουλος, Εκπ. Μειοψηφίας
 6. Ευθυμία Κυριακίδου
 7. Χρυσούλα Τασιώνα
 8. Μαρία Τορορή
 9. Κων/νος Βαρβέρης
 10. Σπύρος Σιούγγαρης
 11. Χαρίκλεια Ηλία

 

 • Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Νάουσας
 1. Ευστάθιος Λογδανίδης, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος
 2. Θωμάς Βράντσης, Δημ. Σύμβουλος
 3. Γεώργιος Χαλκιάς, Δημ. Σύμβουλος
 4. Γεώργιος Φουντούλης, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 5. Γεώργιος Καρτσιούνης, Δημ. Σύμβουλος, Εκπρ. Μειοψηφίας
 6. Αθανάσιος Μπατιάνης, υπάλληλος του Δήμου Νάουσας
 7. Αλεξία Αλεξίου, υπάλληλος του Δήμου Νάουσας
 8. Αναστάσιος Ζαντίδης, κάτοικος Νάουσας
 9. Τρείς (3) εκπρόσωποι του Συλλόγου Μεταναστών Ν. Ημαθίας, οι οποίοι θα οριστούν από το Σύλλογο Μεταναστών Ν. Ημαθίας.

 

Η θητεία των διοικήσεων λήγει την 31 Αυγούστου 2014.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies