ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                  

 NΑΟΥΣΑ  12/7/2011

                                                                                          αρ.πρωτ.20086

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι :

          Προκηρύσσεται δημόσιος επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη μέση  τιμή  λιανικής πώλησης  στην πόλη της Νάουσας για την προμήθεια καυσίμων .Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται ενδεικτικα΄στο ποσό των  173.234,61€  πλέον 39.843,96 € Φ.Π.Α.  συνολικά 213.078,57 €.

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 11η Αυγούστου 2011 ημέρα  Πέμπτη . Οι προσφορές θα κατατεθούν   ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάουσας στην    αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,    με  ώρα  έναρξης την 12.30 μ.μ. και ώρα   λήξης αποδοχής προσφορών  την 13.00 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/8-6-2006  και την υπ.αριθμό  11389/8-3-1993  απ..ΥΠ.Ε.Σ.ΔΔΑ.

Η  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  10.653,93 €.

Πληροφορίες και τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάουσας  Δημαρχίας 30, Τηλ 2332350328-367,τις   εργάσιμες ημέρες από  10.00 έως 13.00 έως  και την  Τετάρτη  10  Αυγούστου  2011. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

                                                Ο Δήμαρχος

 

                                      Καραμπατζός Αναστάσιος 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies