ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                   

NΑΟΥΣΑ  12/7/2011

                                                                                          αρ.πρωτ.20086

                        ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι :

          Προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη μέση  τιμή  λιανικής πώλησης  στην πόλη της Νάουσας για την προμήθεια καυσίμων .Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται ενδεικτικα΄στο ποσό των  173.234,61  πλέον 39.843,96  ευρώ συνολικά 213.078,57 ευρώ.

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 11η Αυγούστου 2011 ημέρα  Δευτέρα. Οι προσφορές θα κατατεθούν   ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάουσας στην    αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,    με  ώρα  έναρξης την 12.30 μ.μ. και ώρα   λήξης αποδοχής προσφορών  την 13.00 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/8-6-2006  και την υπ.αριθμό  11389/8-3-1993  απ..ΥΠ.Ε.Σ.ΔΔΑ.

Η  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  10.653,93 ευρώ.

Πληροφορίες και τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάουσας  Δημαρχίας 30, Τηλ 2332350328-367,τις   εργάσιμες ημέρες από  10.00 έως 13.00 έως  και την  Παρασκευή  8 Αυγούστου  2011. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies