ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/1/2011

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με μοναδικό θέμα την Απογραφή της περιουσίας και του Ισολογισμού Έναρξης, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα (18/4) το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός είπε ότι, η έγκριση της Απογραφής και του Ισολογισμού είναι ένα από τα αναγκαία βήματα στο μεταβατικό στάδιο που διανύει ο νέος «Καλλικρατικός» Δήμος Νάουσας, με σκοπό την ενοποίηση όλων των περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων των τριών πρώην Δήμων (Νάουσας, Ανθεμίων, Ειρηνούπολης). Επισήμανε την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, από τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου και από τους ορκωτούς λογιστές για να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης των τριών Δημοτικών Ενοτήτων. Χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τη δουλειά που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα από την Επιτροπή Απογραφής, η οποία είχε συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου τον περασμένο Ιανουάριο, και ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Επιτροπής με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ευδ. Ιτσκάρα-Θανασούλη, την κ. Ευαγ. Δεληχρήσου και την κ. Ίλια Ιωσηφίδου-Αποστόλου και από τα στελέχη του Δήμου τους Δ/ντές κ. Β. Κουλτζή και κ. Γ. Σπετζούρα, το Νομικό Σύμβουλο κ. Τ. Κωστή, τον Προϊστάμενο κ. Βασ. Νίκα, τον Προϊστάμενο του Ταμείου κ. Αθ. Κόφκελη, το προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Ζ. Χασιούρα, Ηλ. Αλιτζανίδη, κ. Ν. Παυλίδη, κ. Δ. Φωστηρόπουλο και την κ. Σ. Κοκοζίδου. Σημείωσε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή που προβλέπει το Άρθρο 257 του Ν.3852/2010 και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει μια εικόνα για τα δεδομένα του νέου Δήμου των 35.000 κατοίκων, ο οποίος όπως είπε πλέον έχει και μεγάλη περιουσία. Πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα, όταν συγκεντρωθούν και μελετηθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία, θα υπάρξει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στο νέο Δήμο, αφού θα έχουν καταγραφεί λεπτομερώς και στο σύνολό τους όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, οικόπεδα, εκτάσεις κλπ). Διευκρίνισε ότι το Ενεργητικό του Δήμου ανέρχεται σε 93.000.000 ευρώ με αξίες του 2001, και ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί νέες αποφάσεις με επικαιροποιημένες τις αντικειμενικές αξίες, και έτσι με τρέχουσες αξίες η περιούσια του δήμου υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 300.000.000 ευρώ. Επίσης, ευχαρίστησε τους Ορκωτούς Λογιστές για την άψογη συνεργασία που έχει με τα στελέχη του Δήμου.

Η Αντιδήμαρχος κ. Ευδ. Ιτσκάρα-Θανασούλη στην εισήγησή της αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απογραφή της περιουσίας και την κατάρτιση του προϋπολογισμού έναρξης, η οποία έγινε σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε την παράδοση και την παραλαβή του ταμείου, των επιταγών, των χρηματικών ενταλμάτων και των τραπεζικών λογαριασμών. Στη δεύτερη φάση καταγράφηκαν οι ταμειακές απαιτήσεις και των τριών δήμων σε χρηματικά διαθέσιμα ανά κατηγορία. Στην τρίτη φάση έγινε η καταγραφή των πρώτων υλών, των έργων υπό εκτέλεση, και των απαιτήσεων των Δήμων. Στην τέταρτη φάση έγινε η καταγραφή των συμμετέχων των Δήμων, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και η καταγραφή των παγίων στοιχείων των τριών Δήμων.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας. Διευκρινήσεις για τα στοιχεία της Aπογραφής και του Ισολογισμού δόθηκαν από τον Ορκωτό λογιστή κ. Ο. Δεληφώτη και τα Στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κ. Αθ. Κόφκελη και την κ. Ζ. Χασιούρα. 

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας ο Δήμαρχος είπε ότι το 2010 η χρηματοδότηση του προγράμματος ΣΑΤΑ ήταν κατά 50% μικρότερη σε σχέση με τα έργα που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν το ίδιο διάστημα και γι’ αυτό είναι φυσικό να υπάρχουν υποχρεώσεις και οφειλές. Τόνισε ότι για το λόγο αυτό με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η πληρωμή των έργων αυτών μεταφέρθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011. Καυτηρίασε το γεγονός ότι, οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές των Δήμων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης ενώ γνώριζαν ότι πηγαίνουμε σε ενιαίο Δήμο, υπέγραψαν συμβάσεις έργων και προχώρησαν σε σύναψη δανείου τον Δεκέμβριο του 2010, λίγες ημέρες πριν παραδώσουν τη διοίκηση και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια. Σημείωσε ότι καθημερινά έρχονται αγωγές για οφειλές των πρώην Δήμων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης και ότι η πραγματική οικονομική εικόνα θα δοθεί το επόμενο διάστημα με τους τρεις ισολογισμούς όταν θα καταγραφούν πλήρως όλες οι υποχρεώσεις και τριών Δημοτικών Ενοτήτων. Απαντώντας για τα οικονομικά των Δημοτικών Επιχειρήσεων, είπε ότι έχουν ξεχωριστές Διοικήσεις στις οποίες συμμετέχουν και Δημ. Σύμβουλοι της μειοψηφίας, ότι όλα τα στοιχεία των προϋπολογισμών και των Ισολογισμών τους έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν υπάρχει κάτι που γίνεται «εν κρυπτώ» και ότι γίνεται μεγάλος αγώνας από τη Δημοτική Αρχή και τους εργαζόμενους για να λειτουργούν σωστά και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και χρήσιμο κοινωνικό έργο. Για την οικονομική θέση του δήμου είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισολογισμού ο δείκτης ρευστότητας είναι πάνω από «1» και αυτό σημαίνει ότι ο ενιαίος Δήμος Νάουσας είναι από τους λίγους Δήμους της χώρας που είναι φερέγγυος και μπορεί να πληρώνει τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του σε Δάνεια, τα οποία όπως είπε ανέρχονται συνολικά (και για τους τρεις Δήμους) σε 2.463.723 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι το 2023. Απαντώντας για το ταμειακό υπόλοιπο των 996.565 ευρώ που εμφανίζεται στον πρώην Δήμο Ανθεμίων, είπε ότι είναι ένα στιγμιαίο υπόλοιπο της 31-12-2010 και ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Οικονομικής Υπηρεσίας στο ποσό αυτό δεν  περιλαμβάνονται: 1) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μισθοδοσία, ΙΚΑ, λειτουργικά έξοδα κλπ.) 278.380,20 ευρώ, 2) Αξία έργων με συμβάσεις μέχρι 31/12/2010: 583.788,91 ευρώ 3) Υποχρεώσεις δανείων 72.953,76 ευρώ, 4) Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού: 179.343,12 ευρώ. Γι’ αυτό είπε ότι το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ότι έρχονται συνεχώς αγωγές για οφειλές του πρώην Δήμου Ανθεμίων και το έλλειμμα ανέρχεται στο ποσό των 106.389,36 ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και τα όσα λέγονται για δήθεν “ζεστό χρήμα” που μας παραδόθηκε».

Τέλος, ο Δήμαρχος εξήρε την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους Ορκωτούς λογιστές, λέγοντας ότι η ψήφιση της Απογραφής και του Ισολογισμού είναι μία καλή αρχή για το νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Νάουσας.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies