ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 18-2-2011, Αρ.πρωτ. 4.624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει τη  Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Νάουσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στις  23/2/2011 που επισυνάπτεται

στην με αριθμ. πρωτ.  4.624/18-2-2011  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ο    

Ανάγνωση εγγράφων.

2ο    

Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

3ο    

Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα AGROPOLIS.

4ο    

Εξέταση ενστάσεων κατά της 93/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

5ο    

Γνωμοδότηση για τροποποίηση του Σχεδίου πόλεως Νάουσας στο Ο.Τ. 107.

6ο    

Υποβολή ή μη επενδυτικής πρότασης στην 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. – Έγκριση ίδιας συμμετοχής.

7ο    

Ορισμός μελών Δ.Σ. στην Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε. τ. ΔΕΤ Νάουσας).

8ο    

Ορισμός μελών Δ.Σ. στην Τουριστική Ανάπτυξη Βερμίου Α.Ε. (Τ.Α.Β.  Α.Ε.  τ. ΔΕΤΑΒ).

9ο    

Διάσπαση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ανθεμίων, Δοβρά και Ειρηνούπολης Νομού Ημαθίας και ενσωμάτωση αντίστοιχων τμημάτων της στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

10ο            

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ).

11ο            

Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)  Νάουσας» και μεταφορά των τομέων αρμοδιοτήτων του στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Νάουσας.

12ο            

Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Δημοτικό Κολυμβητήριο Ειρηνούπολης» και μεταφορά των τομέων αρμοδιοτήτων του στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Νάουσας.

13ο            

Μετάταξη προσωπικού των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ.  σε προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο Νάουσας.

14ο            

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων 1) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας» 2) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ανθεμίων» 3) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ειρηνούπολης».

15ο            

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Νάουσας».

16ο            

Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νάουσας με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Νάουσας», «ΚΑΠΗ Ειρηνούπολης», «ΚΑΠΗ Κοπανού», «ΚΑΠΗ Επισκοπής», «ΚΑΠΗ Λευκαδίων», «ΚΑΠΗ Μαρίνας», «ΚΑΠΗ Μονοσπίτων», «ΚΑΠΗ Χαρίεσσας», «Μέριμνας Παιδιού Νεολαίας και Οικογένειας», «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Αγωγής Βρεφών και Νηπίων», «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Δ. Επισκοπής», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ειρηνούπολης», «Α΄  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Κοπανού)», «Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Μονοσπίτων)», «Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Μαρίνας)»,  «Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Επισκοπής)».

17ο            

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Νάουσας.

18ο            

Έγκριση επαναχωροθέτησης για την  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ SKATEBOARD.

19ο            

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. (& τακτοποιητικού) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΦΑ».

20ο            

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. (& τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

21ο            

Λήψη απόφασης ή μη περί άσκησης πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σε όλο το διευρυμένο Δήμο Νάουσας

22ο            

Εκμίσθωση ή μη αναψυκτηρίου στο πάρκο Λευκαδίων.

23ο            

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΟΤΑ ΑΔΑΕ.

24ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  Νάουσας».

25ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Νάουσας».

26ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 «ΚΑΠΗ Δήμου Ειρηνούπολης».

27ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μέριμνα Παιδιού Νεολαίας & Οικογένειας».

28ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Αγωγής Βρεφών και Νηπίων».

29ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Κοπανού)».

30ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Μονοσπίτων)».

31ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Μαρίνας)».

32ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ. Επισκοπής)».

33ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Ειρηνούπολης». 

34ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Κολυμβητήριο  Δήμου Ειρηνούπολης».

35ο            

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού  Α’  τριμήνου 2011 της  Κ.Ε. Δήμου Ανθεμίων

36ο            

Έγκριση ή μη απολογιστικού πίνακα χρήσεως 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Άρδευσης Ροδοχωρίου».

37ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 1ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

38ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 2ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

39ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 3ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

40ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 8ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

41ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 9ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

42ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 10ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

43ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 11ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

44ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 15ης   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

45ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Λευκαδίων.

46ο            

Έγκριση ή μη  απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου   Μαρίνας – Πολλών Νερών.

47ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου   Επισκοπής.

48ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Επισκοπής.

49ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Επισκοπής.

50ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κοπανού.

51ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Ειρηνούπολης.

52ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Άνω & Παλ. Ζερβοχωρίου.

53ο            

Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Αγγελοχωρίου.

54ο            

Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της 13ης Ε.Σ.Ε.

55ο            

Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενικού Γραμματέως του Δήμου.    

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies