ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (30/8) το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για την πολύ σημαντική εξέλιξη στο «Πρόγραμμα Βέρμιο», έπειτα από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Είπε ότι στις 12/8, μετά από συνεχή προσπάθεια και οι πιέσεις, ήρθαν τα θετικά αποτελέσματα και υπογράφηκε η απόφαση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης Ορεινού Όγκου Βερμίου. Υπενθύμισε ότι ήταν μια καινοτόμα πολιτική πρωτοβουλία που ανέλαβε προσωπικά τον Μάϊο του 2008, συγκαλώντας τη σύσκεψη στη «Ναϊάς» για τη διανομαρχιακή-διαδημοτική συνεργασία των 12 Δήμων που βρίσκονται στο Βέρμιο, των 4 Νομαρχιών και των 2 Περιφερειών. Τόνισε ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Κοζάνης και έγινε δεκτό στο σύνολό του από το Υπουργείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 198,6 εκ. ευρώ από τα οποία τα 50,8 αφορούν έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή της Νάουσας. Χαρακτήρισε το Πρόγραμμα Βέρμιο, οραματικό, δυναμικό και με αναπτυξιακή προοπτική τα επόμενα χρόνια. Επεσήμανε ότι στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την υλοποίηση χρήσιμων και ωφέλιμων έργων υποδομής σ' όλους τους τομείς (φράγματα, οδικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές χιονοδρομικές κέντρων, περιβαντολογικές αποκαταστάσεις κοινωνικές υποδομές κλπ.). Είπε ότι υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο, ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει και επίσημα η εξαγγελία και η παρουσίαση του προγράμματος, και ότι θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που την αποτελούν οι δύο Περιφερειάρχες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, οι Νομάρχες (μέχρι 31/12) και οι Δήμαρχοι.
Στη συνέχεια ο κ. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου υδροδότησης της ΔΕΥΑΝ, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, που αφορά τους ορεινούς οικισμούς (Άγιο Παύλο, Παλαιοχώρι, Μεταμόρφωση) με ξεχωριστή παροχή νερού από την πηγή «Καραμπουρνάρι», επισημαίνοντας ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι επαρκής η υδροδότηση των ορεινών οικισμών, όπου είπε ότι υπάρχει δυναμική ανάπτυξης, με τη δημιουργία ξενώνων-ξενοδοχείων και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επαρκής υδροδότηση και του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια». Επίσης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για την κυκλοφοριακή μελέτη για την οποία υπογράφηκε στις 9/8 η σύμβαση με την ανάδοχο μελετητική ομάδα που προέκυψε έπειτα από διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν έξι εταιρείες. Σημείωσε ότι η μελέτη περιλαμβάνει και τη δημιουργία τριών κόμβων («Φόρο», «Ευαγγελίστρια», Πυροσβεστική) και τόνισε ότι η κυκλοφοριακή μελέτη ετέθη ως προαπαιτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αδειοδότηση της κατασκευής υπογείου πάρκινγκ στην πλ. Καρατάσου, όπου ζητήθηκε να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη σε ακτίνα 300μ. από την πλατεία και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο η μελέτη να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης.
Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημ. συμβούλων της μειοψηφίας ο Δήμαρχος είπε ότι η δημοτική αρχή είναι περήφανη και ευτυχής γιατί έχει ένα τεράστιο μελετητικό έργο, αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας όλων των συνεργατών, των στελεχών και του προσωπικού του Δήμου, λέγοντας ότι αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνουμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων από το ΕΣΠΑ, όπως τα 3,7 εκ. ευρώ για την επανάχρηση της «Βέτλανς» (αναμένεται και η ένταξη για το επάνω τμήμα «Βαφείων»), το 1,3 για την επέκταση των δεξαμενών καθίζησης της ΔΕΥΑΝ, και το περίπου 1 εκ. ευρώ πρόσφατα για τα έργα υδροδότησης των ορεινών οικισμών. Επεσήμανε ότι οι μελέτες αυτές εκπονούνται από επιστήμονες της Νάουσας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου, και ότι η διαδικασία ανάθεσης των μελετών γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Για τα έργα ανάπλασης της Αράπιτσας ο κ. Καραμπατζός είπε ότι παρά τις δυσκολίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλα, λέγοντας ότι αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια του Γ΄Κ.Π.Σ. σε έργα όπως η διαμόρφωση πεζοδρόμων, η επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου «Μάκη» και του ΠΙΚΠΑ κ.ά., τονίζοντας ότι μόνο το έργο της κοίτης δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό του, επειδή προέκυψαν σοβαρά προβλήματα με τις παρεμβάσεις μέσα στην κοίτη, γεγονός που προέβλεπε κατασκευές από μπετόν που θα κατέστρεφαν τη φυσική ομορφιά του ποταμού, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα γεμίζαμε την Αράπιτσα με άλλες εκατό κολόνες, είδαμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, αφουγκραστήκαμε τις ανησυχίες των συμπολιτών μας και γι' αυτό αποφασίσαμε να γίνει εκείνο το κομμάτι που εξυπηρετεί το έργο και τους πολίτες, χωρίς να επιβαρύνουν την κοίτη». Για το ζήτημα της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. είπε ότι τα δύο από τα τρία τμήματα θα λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2011, και τόνισε ότι θα διεκδικήσουμε τη συνέχιση λειτουργίας τους. Είπε ότι ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕΚ, και ότι με την κοινή προσπάθεια και τον αγώνα η απόφαση θα αλλάξει, ώστε να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ου ΙΕΚ Νάουσας. Για το ΚΕΝΕ, είπε ότι η απόφαση είναι να κλείσουν όλα τα ΚΕΝΕ της χώρας και δεν αφορά μόνο τη Νάουσα. Ωστόσο για τη στέγαση των παιδιών «Υφαδιού», είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με την υπεύθυνη κ Ευγ. Ζαλλίου και εξετάζεται η καλύτερη λύση, λέγοντας «δεν πρόκειται να αφήσουμε τα παιδιά άστεγα, θα δώσουμε την καλύτερη λύση».

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν.

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της Κ.Ε.ΔΗ.Π.Ο.Ν. για το έτος 2009. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι από τη Διοίκηση και το προσωπικό του ΔΗΠΟΝ έγινε τεράστια προσπάθεια για την περιστολή των δαπανών. Σημείωσε ότι ο πολιτισμός δεν έχει ανταποδοτικότητα οικονομική, αλλά ανταποδοτικότητα πνεύματος, καλλιτεχνικών και ανθρώπινων αξιών. Το 2009 είπε, ότι περιορίστηκε το έλλειμμα-ζημίες σε 38.500 ευρώ, ποσό μικρότερο από το 2008. Τα τμήματα των Εικαστικών Εργαστηρίων και της Εστίας Μουσών, είπε ότι παρουσιάζουν πάντοτε παθητικό, τονίζοντας ότι το 2009 το έλλειμμα περιορίστηκε στις 50.000 ευρώ από τις 135.000 ευρώ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το Τμήμα Κινηματογράφου είπε ότι παρουσιάζει παθητικό 13.000 ευρώ, και ότι παρά τα όσα λέγονται και γράφονται κατά καιρούς για τις εκδηλώσεις και την προβολή ταινιών, χρειάζεται εκτός από τα λόγια και η ενεργός και ουσιαστική στήριξή των εκδηλώσεων από τους πολίτες. Ο κ. Καραμπατζός εξήρε το σημαντικό και πολυδιάστατο κοινωνικό-πολιτιστικό έργο που προσφέρει η Κ.Ε. ΔΗΠΟΝ, υποστηρίζοντας Συλλόγους, Θεατρικές Ομάδες, Σχολεία, Φορείς της πόλης κ.ά. με τη δωρεάν παραχώρηση των αιθουσών και των εγκαταστάσεων του. Για τα Κοινωνικά Προγράμματα που υλοποιεί ο ΔΗΠΟΝ, είπε ότι προσφέρουν σημαντικό έργο (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, Βρεφονηπιακός Σταθμός, ΚΗΦΗ), ότι ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 615.000 ευρώ, οι επιχορηγήσεις που δίνονται από το κράτος είναι μόνο 420.000 ευρώ, και ότι το αυτό το άνοιγμα των περίπου 200.000 ευρώ το καλύπτει ο Δήμος λέγοντας ότι, υποστηρίζουμε αυτές τις κοινωνικές δομές με τη συνέχιση των προγραμμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας. Συνολικά τα έξοδα της Κ.Ε.ΔΗΠΟΝ ανέρχονται σε 1.142.000 ευρώ, από τα οποία οι 960.000 ευρώ αφορούν τις αμοιβές του προσωπικού. Υπογράμμισε ότι ο ΔΗΠΟΝ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, με πάνω από 80 άτομα προσωπικό και μεγάλα λειτουργικά έξοδα συντήρησης των πολιτιστικών υποδομών (Δημ. Θέατρο, Εστία Μουσών, Βιβλιοθήκη κλπ.). Για τα έσοδα, ο κ. Καραμπατζός είπε ότι αυτά παραμένουν σταθερά, επειδή τα δίδακτρα και οι εισφορές των μαθητών δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και ανέφερε ενδεικτικά ότι τα δίδακτρα στην Εστία Μουσών για ένα παιδί είναι 580 ευρώ, όταν σε γειτονικούς δήμους είναι πάνω από 800 ευρώ. Εξήρε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το Δ.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό του ΔΗΠΟΝ, λέγοντας ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, παράγεται αξιόλογο έργο και ο Δήμος στηρίζει ουσιαστικά που τον πολιτισμό του τόπου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies