ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα (25/1). Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τη συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και τις συναντήσεις που είχε στα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Πολιτισμού-Τουρισμού, για ζητήματα του Δήμου. Ειδικότερα, στο Υπ. Εσωτερικών με τον Υφυπουργό κ. Ντόλιο για το ζήτημα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διεκδικώντας την οικονομική ενίσχυση του Δήμου με τα αναγκαία κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών («Πλακένια», «Κουτίχα» κ.ά.). Είπε ότι για το σκοπό αυτό έχει δοθεί στην Ν.Α. Ημαθίας το ποσό των 240.000 ευρώ, για το οποίο υπάρχει συνεργασία με το Νομάρχη και ότι από το Υπουργείο ενισχύθηκαν μόνο μικροί ορεινοί Δήμοι, συνολικά με το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 6,5 εκ. ευρώ δόθηκαν στις Νομαρχίες, και γι' αυτό θα υπάρξει συνεργασία με το Νομάρχη να καλυφθεί μέρος των ζημιών από το ποσό που έχει εγκριθεί για το Νομό Ημαθίας. Στο Υπουγείο Πολιτισμού ο κ. Καραμπατζός είπε ότι υπέβαλλε στο γραφείο του Υπ. κ. Π. Γερουλάνου τον πλήρη φάκελο για τον κυλινδρόμυλο «Ματθαίου», το οποίο έχει απαλλοτριωθεί από το 2000, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά του από το ελληνικό δημόσιο, τονίζοντας ότι βασικό αίτημα είναι να παραχωρηθεί το αξιόλογο διατηρητέο κτίριο στο Δήμο Νάουσας με στόχο να αξιοποιηθεί σε δράσεις πολιτισμού-τουρισμού. Για τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υπ. κ. Δ. Ρέππα και τον Υφ. κ. Ι. Μαγκριώτη, είπε ότι έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Αγγ. Τόλκα, και αφορούσε το μεγάλο θέμα ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Σκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα-Εγνατία οδός. Επανέλαβε ότι το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας για τη Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή Ημαθίας και Πέλλας. Τόνισε ότι τα μηνύματα είναι ανησυχητικά, γιατί πολλά δημόσια έργα του Γ΄Κ.Π.Σ. έχουν εγκαταλειφθεί, ότι συνεχώς οι εργολάβοι στέλνουν εξωδίκους στο Υπουργείο, και ότι οι οφειλές είναι περίπου 6 δις, όταν τα διαθέσιμα κονδύλια του Υπουργείου είναι μόνο 1,5 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διεκδίκηση κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2010 που ανέρχεται σε 10,2 δισ, ευρώ, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους απ' όπου διέρχεται ο οδικός άξονας, θα ασκηθεί πολιτική πίεση στο Υπ. Οικονομικών με σκοπό να εγκριθούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσει το έργο. Για το σοβαρό αυτό θέμα, ο Δήμαρχος είπε ότι θα το φέρει στο Δημ. Συμβούλιο, για να ληφθεί πρόσφατη απόφαση και στη συνέχεια να ασκηθεί έντονη πολιτική πίεση και διεκδίκηση μαζί με τους άλλους Δήμους, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί.

Λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Καλλικράτης»
Μετά την απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ελήφθη απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εκτενή συζήτηση.
Στην εισήγησή του ο κ. Καραμπατζός, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ως αναγκαία τομή στην Αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει ο επανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με επίκεντρο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. Αναφέρθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στο οποίο συμμετείχε και στους προβληματισμούς που εκφράστηκαν. Σημείωσε ότι η διοικητική μεταρρύθμιση που προωθείται βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης και θα ακολουθήσει το επόμενο στάδιο για τη χωροθέτηση των δήμων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα βασικά νέα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όπως τη δημιουργία ισχυρών δήμων, την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με κατάργηση των Νομαρχιών, τα νέα θεσμικά όργανα (εκτελεστική επιτροπή, θεματικοί-τοπικοί αντιδήμαρχοι, συνήγορος του Δημότη e-ΚΕΠ κλπ.), την ενίσχυση της διαφάνειας και σωστής οικονομικής διαχείρισης, την προώθηση καινοτομιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Υπογράμμισε ότι για την επιτυχία του «Καλλικράτη» αναγκαία προϋπόθεση είναι οι νέες αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους Δήμους να συνοδευθούν και με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσει να εφαρμοστεί από τους Δήμους το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σημείωσε ότι ο Δήμος Νάουσας είναι μεταξύ των 212 της χώρας που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλα έργα. Οργανωτικά, είπε ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, ο Δήμος βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και επισήμανε ότι υπάρχει συγκεκριμένος και ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός, που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε «δεξαμενή ιδεών» και «πυξίδα» για την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια και επανέλαβε τη σταθερή θέση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ενός μεγάλου και ισχυρού Δήμου στην περιοχή της άλλοτε Επαρχίας Νάουσας. Καταλήγοντας πρότεινε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι σύμφωνη με βασική θέση που εκφράστηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που είναι, ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση να αντιμετωπιστούν τα σημερινά οξυμμένα οικονομικά προβλήματα των Ο.Τ.Α. και να καταβληθούν στους Δήμους τα οφειλόμενα ποσά της τάξης των 550 εκ. ευρώ, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, διότι είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εάν δεν αντιμετωπιστεί το παρόν της.

Υποβολή προτάσεων για έργα αστικών αναπλάσεων και πολιτισμού στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αποφασίσθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα αστικών αναπλάσεων και πολιτισμού στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος τόνισε ότι, τα προτεινόμενα έργα που αφορούν αστικές αναπλάσεις και τη δημιουργία νέων υποδομών πολιτισμού, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης. Τόνισε ότι είναι έργα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους ως μια ενότητα ολοκληρωμένων και προσεγμένων παρεμβάσεων, από την είσοδο της πόλης στο «Φόρο», το δημοτικό πάρκο, το πρ. βιομηχανικό συγκρότημα της «Βέτλανς», τους πεζοδρόμους της Αράπιτσας, τα διατηρητέο κτίριο «Μάκη», μέχρι το χώρο θυσίας στους «Στουμπάνους», και ότι συνδυάζονται δρόμο-ποδηλατόδρομο από τα ΤΕΛ προς Άλσος Αγίου Νικολάου και το Κολυμβητήριο. Εξήρε τη συστηματική προσπάθεια που έγινε από την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μ. Καρυδά-Μυλωνά, τα στελέχη του Δήμου και τους μελετητές, ώστε οι προτάσεις να μπορούν να υποβληθούν έγκαιρα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Υπογράμμισε ότι στόχος της Δημ. Αρχής είναι η διεκδίκηση κονδυλίων για την υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων αστικών αναπλάσεων και πολιτισμού συνολικού ύψους περίπου 10 εκ. ευρώ.
Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος κ. Μ. Καρυδά-Μυλωνά, παρουσίασε αναλυτικά με διαφάνειες, τις μελέτες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα σχέδια των έργων αστικών αναπλάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5.142.000 ευρώ, που είναι τα εξής:

1. Επεμβάσεις στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα (Β' Φάση), προϋπολογισμός 1.200.000 ευρώ.
2. Επανάχρηση πρ. βιομηχ. Συγκροτήματος «Βέτλανς» σε πολυχώρο πολιτισμού, προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ.
3. Κατασκευή πεζογέφυρας «Βέτλανς» στο Δημοτικό πάρκο επί του ποταμού Αράπιτσα, προϋπολογισμός 212.000 ευρώ.
4. Διαμόρφωση πάρκου- παιδική χαρά στην πλατεία Ειρήνης, προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.
5. Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σισαμοτριβίου κτίριο «Μάκη», προϋπολογισμός 400.000 ευρώ.

Ακολούθησε η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ» (προϋπολογισμός έργου 4.380.000 ευρώ) από τον κ. Αλ. Οικονόμου, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, μέλος της Ομάδας μελετητών. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
• Εκθεσιακούς χώρους (μόνιμης συλλογής και περιοδικών εκθέσεων) με εκθέματα από όλα τα εργοστάσια της Νάουσας και της περιοχής, παλιά μηχανήματα, εξαρτήματα μηχανών, εργαλείων κλπ. καθώς και φωτογραφικό υλικό με τα κτίρια, το ανθρώπινο δυναμικό και ότι άλλο στοιχείο από τη μεγάλη βιομηχανική παράδοση της πόλης έχει διασωθεί. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από κατάλληλα κείμενα, διαγράμματα και αναπαραστάσεις, ώστε το σύνολο να έχει έναν έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
• Αίθουσα προβολών 250-260 θέσεων για την οπτικοακουστική παρουσίαση της βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά και άλλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συνέδρια κλπ).
• Μικρή Βιβλιοθήκη με εξειδικευμένο περιεχόμενο σχετικό με την θεματική του Κέντρου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα φυλαχτούν τυχόν υπάρχοντα αρχεία των βιομηχανιών, αλλά και αρχεία προφορικών μαρτυριών εργαζομένων κλπ.
• Μικρό αναψυκτήριο με θέα στο ποτάμι.
• Γραφεία διοίκησης και συνεδριακής υποστήριξης
• Χώρους υγιεινής, αποθήκες
• Υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων
• Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
Επίσης, παρουσιάσθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο «Επανάχρηση πρώην βιομ. κτιρίου «Βέτλανς» σε πολυχώρο πολιτισμού», το οποίο περιλαμβάνει:
• Την Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας
• Αίθουσα διαλέξεων & προβολών δυναμικότητας περ. 130 θέσεων
• Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
• Αναψυκτήριο - κυλικείο με θέα τον κάμπο
• Γραφείο Τουριστικών πληροφοριών
• Χώρους υγιεινής, αποθήκες
• Υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων
• Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.

Δεν αυξάνεται το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το 2010- Στα 25 κυβικά το μήνα από τα 20 κυβικά, αυξήθηκε το όριο κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο.
Αποφασίσθηκε για το 2010 οι τιμές του τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να παραμείνουν οι ίδιες με το 2009 και να αυξηθεί το όριο της οικιακής κατανάλωσης από τα 20 κυβικά στα 25 κυβικά το δίμηνο. Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Ι. Παπαστόϊκας τόνισε ότι διανύεται το μεταβατικό στάδιο και με τα υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί, γίνεται συνεχής καταγραφή στοιχείων, οι μετρήσεις της κατανάλωσης του νερού, με στόχο τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης και της άσκοπης χρήσης του νερού, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστεί ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης. Απαντώντας στα όσα λέγονται για την τιμή του νερού, ο κ. Παπαστόϊκας είπε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία τιμολογίων από Δήμους (Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσών, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς) επισημαίνοντας ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα 30 κυβ. το δίμηνο, που θεωρείται ως μέση κατανάλωση νερού για μία τετραμελή οικογένεια, στη Νάουσα κοστίζει 23,6 ευρώ/ δίμηνο, ενώ για την ίδια κατανάλωση για τη Βέροια το κόστος είναι 36,12 ευρώ, την Αλεξάνδρεια 50,30 ευρώ, την Πτολεμαΐδα 50,78 ευρώ, τη Φλώρινα 36,88 ευρώ κ.ά. Σημείωσε ότι μετά το μεταβατικό στάδιο, θα υπάρξουν πραγματικά δεδομένα και θα αποκατασταθούν οι αδυναμίες και οι αδικίες όπου διαπιστωθούν, ώστε κάθε δημότης να πληρώνει το νερό που καταναλώνει.

Εκτέλεση 16 έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2010 με αυτεπιστασία- Συνολικός προϋπολογισμός έργων 1.015.228 ευρώ.
Εγκρίθηκε η εκτέλεση 16 έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2010, συνολικού προϋπολογισμού 1.015.228 ευρώ. Τα έργα είναι: Επέκταση ηλεκτροφωτισμού, Κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής πρόσβασης ΑμΕΑ, Οδική Σήμανση, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων, Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας, Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων και Παιδικών χαρών, Συντήρηση Δημ. Κτιρίων, Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, Συντήρηση αποπεράτωση γηπέδου Στράντζας, Συντήρηση Νεκροταφείων, Πυροπροστασία Δημ. Δάσους, Συντήρηση Πάρκων.
Άλλες Αποφάσεις
• Αποφασίσθηκε η συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου Νάουσας στην 2η Περιφερειακή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος το 2010, η οποία θα διεξαχθεί στη Νάουσα από 13 έως 19 Ιουλίου 2010.
• Εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους Δήμου Νάουσας.
• Αποφασίσθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη και Λειτουργία διαδικτυακής πύλης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Η συνεδρίαση της Δευτέρας διήρκησε περίπου πέντε ώρες, διεκόπη μετά τα μεσάνυχτα, συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/1).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies