ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με μοναδικό θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2010 συνεδρίασε τη Δευτέρα (30/11) το Δημ. Συμβούλιο. Στην αρχή της εισήγησής του ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός αναφέρθηκε στη διεθνή ύφεση και την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος η οποία χαρακτήρισε το 2009 και συνεχίζει να επηρεάζει έντονα και την ελληνική οικονομία. Σημείωσε ότι ενώ διεθνώς ξεκίνησε η ανάκαμψη της οικονομίας, δυστυχώς στην Ελλάδα τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία, τα οποία όπως είπε, επηρεάζουν και τους Δήμους. Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας για το 2010 είπε ότι λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, ανέρχεται συνολικά στα 14.200.000 ευρώ και είναι αυξημένος κατά 9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009. Σημείωσε ότι το 2009 μπορεί να αυξήθηκαν οι πόροι που ήρθαν στο Δήμο από τους Κ.Α.Π., οι οποίοι όμως, αποδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/09 και σε εφαρμογή της κοινής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ και ανέρχονταν στο ποσό των 263.000 ευρώ. Διευκρίνισε ότι μπορεί να ήρθαν για το 2009 παραπάνω πόροι μέσω των ΚΑΠ (τακτική επιχορήγηση του Δήμου) αλλά αυτά τα χρήματα, συνολικού ποσού 1,2 εκ ευρώ, ήταν χρήματα που μέχρι και το 2008 έρχονταν ξεχωριστά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΔΑΚ, του ΚΑΠ κλπ. Συνεπώς, όπως είπε, σ' αυτά τα Ν.Π. αποδόθηκαν, όπως όφειλε να πράξει ο Δήμος. Ακόμη, με το διεκδικητικό πλαίσιο των Δήμων και της ΚΕΔΚΕ, από τα ποσά αυτά πληρώθηκαν οι μεταφερθείσες αρμοδιότητες στους Δήμους, δηλαδή Σχολικοί Φύλακες, ΚΕΠ, Κοινωνικά Προγράμματα (Βρεφονηπιακοί, Κοινωνική Μέριμνα κλπ.). Ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι οι πόροι αυτοί δεν δόθηκαν μόνο στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (ΔΑΚ, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ), αλλά και σε επιχορηγήσεις των Σωματείων και των Συλλόγων της πόλης και των Δημ. Διαμερισμάτων. Σημείωσε ότι το 2008 οι οικονομικές ενισχύσεις σε συλλόγους ανήλθαν συνολικά σε 68.000 ευρώ, ενώ το 2009 ήδη οι ενισχύσεις στους συλλόγους ξεπέρασε το πόσο των 100.000 ευρώ, λέγοντας ότι η στήριξη των Συλλόγων που προσφέρουν αξιόλογο κοινωνικό, αθλητικό και πολιτιστικό έργο, είναι καθήκον και υποχρέωση του Δήμου.
Επισήμανε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, ο Δήμος πλήρωσε οφειλές στους προμηθευτές και την αγορά, μέχρι 23/11/2009, το ποσό των 8.088.000 ευρώ και υπάρχει υπόλοιπο της τάξης των 134.000 ευρώ, λέγοντας ότι έχουν σχεδόν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος όφειλε στην αγορά και τους προμηθευτές για 1,5 και 2 χρόνια. Είπε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλλει συστηματική προσπάθεια για το νοικοκύρεμα και τον έλεγχο των δαπανών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι ανάγκες για έργα είναι μεγάλες, υπάρχουν ελλείψεις και οι πολίτες επιθυμούν να δουν σημαντικά έργα. Είπε ότι από τη Δημ. Αρχή προωθούνται και υλοποιούνται μεγάλα έργα (Αξιοποίηση του Δημ. Δάσους-ΣΔΙΤ, Κολυμβητήριο, Δρόμος Νάουσα-Άγιος Νικόλαος, φράγμα στην «Γκλόμπα» κ.ά.), επισημαίνοντας την ανάγκη υποστήριξης από την πολιτεία με γενναίες χρηματοδοτήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή είπε ότι θα συνεχίσει η Δημ. Αρχή να διεκδικεί επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση, ώστε να υλοποιούνται αναπτυξιακά έργα προς όφελος των δημοτών.
Για τον προϋπολογισμό του 2010 είπε ότι καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 155-162 του Ν.3463/06, την ΚΥΑ 64871/15-11-07 και την ΚΥΑ 67146/29-10-08 και περιλαμβάνει: όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες, τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις, όλα τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο. Ακόμη, εγράφησαν κατά προτεραιότητα όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και από δικαιώματα που καλύπτουν τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, προβλέφθηκαν οι εισπράξεις και οι αντίστοιχες αποδόσεις των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, δημοτικών αθλητικών χώρων κλπ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι αποδοχές του προσωπικού καθώς και ο ισοσκλελισμένος προϋπολογισμός των ανταποδοτικών υπηρεσιών (τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κλπ.) που ανέρχεται στο ποσό του 1.769.718 ευρώ.
Ο Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, τα δημοτικά τέλη δεν θα αυξηθούν το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων. Στη δευτερολογία του και κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Καραμπατζός χαρακτήρισε ως γόνιμη και ουσιαστική τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, την οποία χαρακτήρισε κορυφαία διαδικασία του Δημ. Συμβολίου. Τόνισε ότι τον Γενάρη του 2008, ψηφίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 129.500.000 ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε ως «δεξαμενή ιδεών» προτάσεων, απόψεων, δράσεων και ότι στην αυριανή συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου (1/12) θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Δήμου για το 2010, σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ., λέγοντας ότι αυτό είναι ένα απαύγασμα αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου και καταρτίστηκε σύμφωνα με πραγματικά δεδομένα και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Διευκρίνισε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου περιλαμβάνει μόνο τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, όπως προβλέπουν οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπ. Εσωτερικών και δεν περιλαμβάνει τα έργα που αφορούν άλλα αναπτυξιακά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα έργα («Θησέας», ΕΣΠΑ, Π.Δ.Ε. κλπ.).
Τόνισε ότι η Δημ. Αρχή αισθάνεται υπερήφανη γιατί κατάφερε να ολοκληρώσει το Κολυμβητήριο, ένα έργο που ξεκίνησε σαν όνειρο των Ναουσαίων πριν από 52 χρόνια (1957), όπως το ίδιο υπερήφανη αισθάνεται και για το Πανεπιστήμιο που λειτουργεί από το 2004. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη και η εξέλιξη δεν γίνονται με αυτόματο πιλότο, αλλά απαιτούν συνεχή αγώνα και προσπάθεια. Σημείωσε ότι η Δημ. Αρχή καταβάλλει συστηματική προσπάθεια και είναι αποτελεσματική (ολοκλήρωση έργων του Γ΄Κ.Π.Σ. με απορροφητικότητα 99%, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους κ.ά.), ενώ και τα έργα που περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου και υλοποιούνται ή βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης, ανέρχονται συνολικά σε 23.000.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Σκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα και τη σύνδεσή του με την Εγνατία οδό, και για το Πρόγραμμα «Βέρμιο» είπε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και οραματικό σχέδιο, λέγοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με το αρμόδιο υφυπουργό κ. Αρναουτάκη ώστε να προωθηθεί η έγκριση και η ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για την αξιοποίηση του Δημ. Δάσους με τις Σ.Δ.Ι.Τ. είπε ότι το σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 ευρώ έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και καθυστερεί η υλοποίησή του εξαιτίας των γνωστών σύνθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών (αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντολογικές μελέτες κλπ.). Επισήμανε ότι η Δημ. Αρχή εκσυγχρονίζει τις υποδομές του Δήμου με το Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών, του οποίου η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις του Δήμου για έργα στο ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σημείωσε ότι η περιουσία του Δήμου Νάουσας με το συνεχή αγώνα και τις διεκδικήσεις της Δημ. Αρχής, συνεχώς αυξάνεται από το 2004 με την επίλυση του Ιδιοκτησιακού στο Δημ. Δάσος, το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους (Δωρεά του αείμνηστου Χρ. Λαναρά και της οικογένειάς του) και πιο πρόσφατα με την παραχώρηση του Στρατοπέδου «Μίγγα» έκτασης 15 στρεμμάτων. Είπε ότι παρά τις δυσκολίες, τις ελλείψεις, ακόμη και τα λάθη που είναι φυσιολογικά να γίνονται, αφού «ουδείς αλάνθαστος», η διοίκηση του Δήμου ασκείται υπεύθυνα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητας προς όφελος των δημοτών.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies