Διακήρυξη Έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υπογείου χώρου κτιρίου Ναϊάς»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Την 30η Iουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υπογείου χώρου κτιρίου Ναϊάς» προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00€ με ΦΠΑ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Νάουσας.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ με το ποσό των 35.000,00€.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε κοινοπραξία με αντίστοιχη εργοληπτική επιχείρηση που ανήκει στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού 588,12€, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Νάουσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας κ. Κάρτα Μαρία (Δημαρχίας 30, 592.00 Νάουσα, τηλ.: (23323) 50358, , Fax : (23320) 24.260), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κόστος τευχών 5€).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies