Δήμος » Δημοτικές και τοπικές κοινότητες » Δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης

Δημοτική ενότητα Ειρηνούπολης

Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου